21. Zdroje krytí účetní jednotky

21. Zdroje krytí účetní jednotky

  • kapitálové účty a dlouhodobé závazky → rozvahové účty pasivní → 4 účtová třída
  • účty mohou mít i aktivní zůstatek:
    491 Účet individuálního podnikatele
    431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
  • jde o vlastní zdroje (vlastní kapitál účetní jednotky) → tvoří se prostřednictvím vkladů (ziskem, darováním)

Zdroje financování členíme:
a) vlastní – skupina: 41, 42, 43
b) cizí – skupina: 45, 46, 47
*skupina 44 chybí → rozdělení pasiv na vlastní a cizí

Celý obsah látky naleznete v přiloženém souboru výše.

reklama

Koukni co o nás studenti říkají

Už od roku 2013 se staráme, aby naše materiály byly pro uživatele kvalitnější a přehlednější.