23. Akciová společnost

23. Akciová společnost

  • kapitálová společnost
  • základní kapitál představuje určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě
       a) bez veřejné výzvy → 2.000.000 Kč
       b) s veřejnou výzvou → 20.000.000 Kč 
  • společnicí jsou akcionáři = vlastník akcie
  • akcionáři za závazky společnosti neručí
  • akciová společnost odpovídá za závazky celým svým majetkem

Akcie:
a) na jméno – na rubu akcie je jméno majitele
b) na majitele – majitel není znám, majitel je ten, kdo ji drží

Valná hromada – nejvyšší orgán – schází se alespoň 1 do roka do 30. 6. – schvaluje rozdělení zisku – rozhoduje o změně stanov – schvaluje účetní závěrku
Představenstvo – statutární orgán 
Dozorčí rada – kontrolní orgán

Celý obsah látky naleznete v přiloženém souboru výše.

reklama

Koukni co o nás studenti říkají

Už od roku 2013 se staráme, aby naše materiály byly pro uživatele kvalitnější a přehlednější.