25. Právní úprava účetnictví

25. Právní úprava účetnictví

 • účetnictví v ČR je upraveno soustavou zákonů a norem, které vytvářejí účetní systém 
 • základním zákonem je Zákon o Účetnictví č. 563/1991 sbírky a Obchodní zákoník
 • další zákony: 
  • Daňové zákony
   • zákon o dani z příjmu 
   • zákon o DPH (týká se pouze plátců)
   • zákon o silniční dani 
   • zákon o spotřební dani (výrobci a dovozci alkoholu, pohonných hmot a tabáku)
   • zákon o dani z nemovitosti
   • zákon o převodu nemovitosti z
   • ákon o dani darovací a dědické
   • správa daní
  • Zákony o zdravotním a sociálním pojištění
  • Zákoník práce 
  • Zákon o cenných papírech 
  • Zákon směnečný a šekový 
  • Devizový zákon
 • Vyhlášky ministerstva financí 
  • vyhláška 500/2002 sbírky → Prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví 
 • Účetní standardy
  • české účetní standardy 
  • mezinárodní účetní standardy

Celý obsah látky naleznete v přiloženém souboru výše.

reklama

Koukni co o nás studenti říkají

Už od roku 2013 se staráme, aby naše materiály byly pro uživatele kvalitnější a přehlednější.