4. Evidence materiálu

4. Evidence materiálu

  • oběžný majetek → zásoba → nakoupená zásoba → materiál
  • materiál účtujeme ve skupině 11
VARIANTA A

Vnitropodnikové přepravné:
– přeprava, kterou si účetní jednotka provedla sama vlastním dopravním prostředkem
– je součástí pořizovací ceny, proto ho účtujeme:
   MD– 111 Pořízení materiálu
   D – 622 Aktivace vnitropodnikových služeb
– 6 účtovou třídu používáme proto, že byla poskytnuta služba a je to výnos –
aktivace = zvýšení hodnoty aktiv (materiálu)
– oceňujeme ve vlastních nákladech → sčítáme všechny náklady vynaložené na cestu (benzín + mzdy řidiče + odpisy auta,…)

Celý obsah látky naleznete v přiloženém souboru výše.

reklama

Koukni co o nás studenti říkají

Už od roku 2013 se staráme, aby naše materiály byly pro uživatele kvalitnější a přehlednější.