5. Evidence zboží

5. Evidence zboží

Zboží = majetek, který účetní jednotka nakoupila za účelem dalšího prodeje

 • oběžný majetek → zásoba → nakoupená zásoba → zboží 
 • zboží účtujeme ve skupině 13 
 • zboží můžeme účtovat variantou A i variantou B
Oceňování zboží:
 • nakoupené zboží se oceňuje v pořizovací ceně:
  → cena pořízení (cena zboží fakturovaná dodavatelem)
  + vedlejší pořizovací náklady (přeprava, provize, pojistné, clo)
 • prodané zboží se oceňuje v prodejní ceně:
  → pořizovací cena
  → obchodní marže = částka, kterou si obchodní firma přidává k pořizovací ceně, aby tak pokryla náklady a vytvořila zisk (rozdíl mezi účtem 504 a 604)
  → daň z přidané hodnoty – jen pro plátce DPH

Celý obsah látky naleznete v přiloženém souboru výše.

reklama

Koukni co o nás studenti říkají

Už od roku 2013 se staráme, aby naše materiály byly pro uživatele kvalitnější a přehlednější.