6. Dlouhodobý majetek

6. Dlouhodobý majetek

– DM se zahrnuje do aktiv a eviduje se v účtové třídě 0
– doba použitelnosti je delší než 1 rok
– DM se opotřebovává postupně → opotřebení se vyjadřuje odpisem
– dlouhodobý majetek se eviduje na inventárních kartách

Evidence dlouhodobého majetku → inventární karta
– název majetku
– datum a způsob pořízení
– uvedení do užívání
– ocenění majetku a údaje o odpisování
– datum a způsob vyřazení

Dělení DM:
– ocenění vychází ze zákona o dani z příjmu
▪ hmotný (nad 40 000 Kč)
▪ nehmotný (nad 60 000 Kč)
▪ finanční

Celý obsah látky naleznete v přiloženém souboru výše.

reklama

Koukni co o nás studenti říkají

Už od roku 2013 se staráme, aby naše materiály byly pro uživatele kvalitnější a přehlednější.