7. Dlouhodobý majetek odpisy a vyřazení

7. Dlouhodobý majetek odpisy a vyřazení

ODPISY

odpis = opotřebení dlouhodobého majetku 1)

ÚČETNÍ ODPISY
– vychází ze zákona o účetnictví
– účetní odpis musí odpovídat skutečnému opotřebení
– vypočítává se jako měsíční odpis
– doba odepisování musí být delší než 1 rok
– může se stanovit v závislosti na době používání, výkonu

2) DAŇOVÉ ODPISY
– vypočítají se podle zákona o dani z příjmu
– před zahájením odpisování se majetek zařadí do odpisové skupiny
   → 6 skupin – liší se dobou odpisování
– rozčlenění do skupin je uvedeno v příloze o dani z příjmu
– způsob odepisování se nesmí změnit po celou dobu odepisování
   ▪ lineární (rovnoměrné)
   ▪ degresivní (zrychlené)

Celý obsah látky naleznete v přiloženém souboru výše.

reklama

Koukni co o nás studenti říkají

Už od roku 2013 se staráme, aby naše materiály byly pro uživatele kvalitnější a přehlednější.