8. Závazky

8. Závazky

Závazek = povinnost zaplatit
– pasivní účty → účtování na straně D

Patří sem:
– skupina 32
– skupina 33 (331 Zaměstnanci; 333 Ostatní závazky vůči zaměstnancům)
   – účet 336 Zúčtování s institucemi SP a ZP → může mít i aktivní zůstatek
– skupina 34
   – jsou to pasivní účty, které mohou mít i aktivní zůstatek
– skupina 36
– skupina 37 (379 Jiné závazky)

Členění závazků z hlediska času:

  • krátkodobé → účtová třída 3 
  • dlouhodobé → účtová třída 4

Celý obsah látky naleznete v přiloženém souboru výše.

reklama

Koukni co o nás studenti říkají

Už od roku 2013 se staráme, aby naše materiály byly pro uživatele kvalitnější a přehlednější.