Státy severu a jihu

Státy severu a jihu

8. Státy severu a jihu

  – ve světě je asi 170 států, které se z ekonomického hlediska dělí na státy severu a státy jihu.

Státy severu

většinou jsou na severní polokouli, řadíme sem státy G7 – Kanada, USA, VB, FR, Německo, Itálii a Japonsko ( + Rusko a Čínu ).

Dalšími vyspělými státy jsou státy Beneluxu, Švýcarsko, Švédsko .

 Ve státech severu je zastoupení sfér – terciální, sekundární a primární sféra , občas i kvartální sféra, což je věda a výzkum.

průmysl – převládá zpracovatelský, výrazný pokles těžkého průmyslu        hutnictví, těžká chemie, nahrazeno strojírenským, elektronikou, elektrotechnikou, přesným strojírenstvím, obráběcími stroji, dopravními prostředky – znatelné využití dopravních prostředků

chemický průmysl – farmacie, zpracování ropy, plasty, umělá vlákna …

energetika – zatím jsou povětšinou tepelné, ale velkou budoucnost má rozvoj vodních a jaderných  a kvůli životnímu prostředí i větrné, sluněční, biotermální, geotermální, přílivové a odlivové ( Francie, Litva)

potravinářství

textilní a obuvnický      – cenová konkurence asijských výrobců

 • v Austrálii a Kanadě těžba surovin neklesá, pořád má význam
 • hutnictví také někde zůstává, ale je výrazně modernizované a bere ohled na energii a ekologii 

Zemědělství je druhořadé, jeho procentuální podíl se pohybuje mezi 3-5%, ale může být i 10%. Vše je pěstováno tak, aby byly pokryty potřeby obyvatelstva a závisí to taky na klimatických podmínkách.

 • extenzivní ( Austrálie, USA ) pro zvýšení produkce zvýší plocha
 • intenzivní ( Benelux, Japonsko ) pro zvýšení produkce se musí zvýšit výnosy

Převládá živočišná výroba, která přináší věší zisky, do krmných směsí jsou spotřebovávány zbytky, kafilerie, ..

Chov hlavně skotu, prasat, drůbeže a ovcí, chov pro mléčnou produkci..

Rostlinná výroba – obiloviny, pícniny, technické plodiny, ovoce, zelenina, ..

Modernizované a technizované zemědělství, uplatnění vědy ( šlechtění), nových technologií. Je také charakterizováno zvyšující se kvalifikací pracovních sil a je výrazně propojeno s průmyslem.

Státy jihu

2) jsou to státy Latinské Ameriky, Afriky, JZ, J, JV a V Asie …

Nejvyspělejší z nich se nacházejí právě v latinské Americe, jsou to Brazílie, Argentina, Chile, Venezuela, Mexiko, srovnatelné s jižníé Evropou jsou Venezuela, Chile a Argentina.

Pak se sem řadí ještě Asijští tygři – Taiwan, Jižní Korea ( Korejská republika), Singapur, Honkong, Thajsko a Malajsie ..

 • tyto státy otevřely trh, investice do technologie, levná pracovní síla, peníze, licence…

 3) Severní Afrika a ropné státy, Nigérie ..

 • mají suroviny – barevné kovy nebo ropu, ropné státy jsou miniaturní – SAE, Kuvajt, Brunej, Bahrajn, Katar …
 • Egypt, Libye, Tunisko, Maroko a Alžírsko ..
 • Pobřeží Slonoviny, Nigérie, Ghana

4) zbývající státy – Asie – Indie, Čína, Indonésie, Srí Lanka, Barma, Laos, Kambodža..

– Afrika – sahel, problém se zemědělstvím a nedostatkem surovinových  zdrojů

 hospodářství

většinou zde převládá zemědělství, pokud se jedná o průmysl, tak hlavně:

 • těžební průmysl (suroviny)
 • primární zpracování surovin, není zde tak velký ohled na ekologii, v Latinské Americe hutnictví železa roste
 • chemický průmysl (těžká chemie, výroba jedovatých látek)
 • potravinářství rychlý návrat investic
 • textilní průmysl

 Zemědělství

 • plantážní výroba ( zahraniční kapitál, místní zbohatlíci )
 • převládá rostlinná výroba x pampy v Argentině, kde převládá živočišná
 • zaměření na vývozní plodiny ( pozůstatek koloniálních zvyklostí )
 • chybí kvalitní půda pro obilnářství
 • u živočišné výroby riziko tropických nemocí
reklama

Koukni co o nás studenti říkají

Už od roku 2013 se staráme, aby naše materiály byly pro uživatele kvalitnější a přehlednější.