Mezinárodní vztahy a fenomén globalizace

Mezinárodní vztahy a fenomén globalizace

Mezinárodní vztahy a fenomén globalizace

– nástroje zahraniční politiky

– vývoj ekonomické spolupráce

– zapojení ČR do mezinárodních vztahů

– kulturní, sociální a ekonomický rozměr globalizace

MV- vztahy mezi státy, jejich spolupráce, soutěž, konflikty, kontakty ekonomické/sportovní/právní/ekologické…

– mezinárodní politika

– mezinárodní organizace

– mezinárodní právo

Nástroje zahraniční politiky

diplomacie = činnost státních činitelů v oblasti zahraniční politiky, hledání řešení sporných otázek pomocí diskuze, soubor norem o mezinárodních stycích států (vyjednávání, uzavírání mezinárodních smluv, zastupování státu v zahraničí)

mezinárodní dohody

deklarace = není závazná, jen vyjadřuje záměr

smlouvy = dvou či vícestranný projev společné vůle (otevřené/uzavřené, vypověditelné/nevypověditelné, časově omezené/neomezené)

ideologické prostředky = vysílání rozhlasu – Hlas Ameriky, Svobodná Evropa

ekonomická opatření

vojenská opatření

terorismus = teroristou může být stát (Libye), skupina, jednotlivec

mezinárodní organizace = jsou vyšší formou spolupráce mezi státy, spolupráce států v rámci mezinárodních organizací je trvalá a na rozdíl od smluv a dohod se neustále rozvíjí

Vývoj ekonomické spolupráce

Zapojení ČR do mezinárodních vztahů

– ČR se podílí na činnosti všech typů mezinárodních organizací

– z regionálních je členem těch, které fungují na území Evropy

– zahraniční cíle ČR:

 

Členství ČR v mezinárodních organizacích

– OSN:

– NATO:

– EU:

Rada Evropy, CEFTA, OBSE,  Visegrádská čtyřka – politické sdružení čtyř středoevropských zemí (Polska, Maďarska, Slovenska a České republiky), které usilují o vstup do evropských struktur, spolupráce nemá institucionální podobu

Kulturní, sociální a ekonomický rozměr globalizace

Globalizace = srůstání světa, proces sbližování kultur a ekonomik různých národů a států

– jde zejména o hospodářský proces

– k urychlení došlo v 70. letech po zavedení nových informačních technologií

– prvky:

  1. a) celistvost – mizí hranice
  2. b) okamžitost působení – přesun dat a hmot
  3. c) nová centra moci – nadnárodní korporace
  4. d) větší přístup ke vzdělní

 

– globální problémy:

  1. a) ekologické – narušování a ničení klimatu, skleníkový efekt, zvětšování pouští, zanikání druhů , nadbytek odpadů, kácení deštných pralesů
  2. b) sociální – distribuce a konzumace drog, kriminalita, chudoba, hladomor, nadvláda nadnárodních korporací, amerikanizace kulturního života
  3. c) demografická – přelidnění, práce dětí
  4. d) zdravotní – hlad, podvýživa, špatná zdravotní kondice, obezita, epidemie, etika v medicíně (potraty, klonování, eutanazie)
  5. e) bezpečnostní – zbrojení, nebezpečí termonukleární války, terorismus, rasové a náboženské střety
  6. f) ekonomické – ekonomická krize, chudoba, zvětšování rozdílů mezi chudými a bohatými, vyčerpání surovin a zdrojů, problémy se zajištěním energie

Vliv globalizace na ČR

– výrazný příliv zahraničního kapitálu

– stabilní měna

– větší množství pro export českých podniků

Kritika globalizace

– navrhuje řešit globální problémy globálně = na půdě OSN

– vyzívá k celosvětové iniciativě za prosazení  ekologického a sociálního zákonodárství ve všech zemích

– globalizace neřeší naléhavé problémy lidstva, ale naopak je udržuje a prohlubuje

reklama

Koukni co o nás studenti říkají

Už od roku 2013 se staráme, aby naše materiály byly pro uživatele kvalitnější a přehlednější.