Anglický jazyk – písemná práce 2021 jaro

Písemná práce AJ 2021 - jaro

Písemné práce jsou převzaty od centra pro zjišťování výsledků vzdělávání. Jedná se o již proběhlé písemné práce. Prověří tak vaši připravenost na maturitní zkoušku.

V roce 2021 na jaře se v důsledku COVID písemná zkouška nekonala. Proběhla pouze zkouška ústní a didaktický test.

reklama