Francouzský jazyk – písemná práce 2020 podzim

Písemná práce FJ 2020 - podzim

Písemné práce jsou převzaty od centra pro zjišťování výsledků vzdělávání. Jedná se o již proběhlé písemné práce. Prověří tak vaši připravenost na maturitní zkoušku.

V roce 2020 na podzim se v důsledku COVID písemná zkouška nekonala. Proběhla pouze zkouška ústní a didaktický test.

reklama