Reklama:

Josef Karel Šlejhar - Kuře melancholik

 

Téma

 • naturalistická povídka
 • vydáno v roce 1889

Hlavní téma:

 • příběh chlapce, kterého postihne nenávist macechy a okolí a nikdo mu není ochoten pomoci

Vedlejší téma:

 • paralela mezi trpícím dítětem a kuřetem
 • láska matky a nenávist macechy

Motivy:

 • nespravedlnost
 • nenávist
 • smrt
 • život

Postavy:

Hlavní postavy:

chlapec

 • bez jména
 • proměna dítěte - zpočátku radostné (matka ještě žíje)
 • zpočátku nechápavé - bezcitné chování - uvědomuje si smrt matky
 • bezbranné
 • bito a týráno za každou maličkost

kuře

 • spojeno s chlapcem
 • zaostalé  odsouzeno k zániku
 • jako jediný má kladný vztah k dítěti ( supluje to co mu chybí)
 • dítě a odstrkované kuře na stejné úrovni
 • J. K. Šlejhar poukazuje na to, že každý jsme nakonec pouze výtvorem přírody „osudy nás všech jsou jednotny. A my všichni jsme: lidé i němá tvář i mrtvá hmota…“

vedlejší postavy:

Otec

 • lhostejný k dítěti - nezajímá se o něj
 • věří maceše (omotala si ho kolem prstu)

Macecha 

 • ztělesnění zla
 • obrovská nenávist k dítěti

Pepka

 • hlavní služebná
 • pravá ruka macechy - společně týrají dítě

Prostředí:

 • vesnické prostředí ( skutečné)
 • děj zasazen do krásného jarního dne
 • atmosféra prostředí v kontrastu s tragickým dějem - až lyricko- epické líčení - západ slunce v kontrastu s chlapcovým umíráním - časté krátké pasáže popisu atmosféry – zpomalení děje
 • časová neurčitost - jasné pouze denní doby (včera, dnes a zítra)
Reklama:

Kompozice

 • chronologický děj
 • er forma
 • těsné spojení tematických celků
 • lyricko – epické pasáže v kontrastu s tragickým dějem

Vnitřní výstavba děje:

 1. úvod – dítěti náhle umírá matka, objevuje slepici s čerstvě narozenými kuřátky - kontrest smrt matky – narození kuřátek - kontrast motivů
 2. zápletka – otec se znovu ožení a macecha dítě nenávidí - začíná psychycký i fyzický teror
 3. gradace děje – dítě začíná scházet - rodina ho začíná čím dál více vyčleňovat - chlapec onemocní a macecha se rozhodne úplně ho odstranit
 4. retardace děje – obsáhlý popis večera a západu slunce
 5. vyvrcholení děje – chlapec umírá a kuře s ním
 

Jazyk

 • autor se zaměřuje na citovou rovinu textu - řečnické otázky, nabádá čtenáře k zamyšlení nad životem dítěte ( parafráze i v dnešní době)
 • autor poukazuje na fakt, že jestliže člověk strádá psychicky odrazí se to i na jeho fyzickém vzhledu
 • vystavěno na kontrastech v život bezbranného kuřete stejně tak jako bezbranného chlapce ostře kontrastuje s krutým světem vesnických lidí
 • časté pasáže – autorovo zamyšlení (pasáž o dětském románu – jak vypadá)
 • nářeční a slangová mluva - hovorový jazyk

Lexikální prostředky:

 • metafory
 • oxymoron
 • přirovnání
 • v lyrických pasažích - nadsázka a ironie

Syntax:

 • rozvitá souvětí
 • přechodníky
 • obrácený slovosled
 • nepřímá řeč
 • nedokončené výpovědi (apoziopeze)
 • přímá řeč
 

Společensko – historický kontext

= dětský román s ještě jinými zřeteli (podtitul)

 • poprvé v časopise Hlas národa 1889
 • i knižně v Románové knihovně Hlasu národa
 • 1895 zařazeno do povídkového souboru Co život opomíjí → kritika Mrštíka ( název zkrácen  na Kuře)
 • 1964 Kuře melancholik a jiné prózy a 1974 kniha dvou próz Kuře melancholik a Ukolébavka

Josef Karel Šlejhar (1864 – 1914)

 • přispíval do řady časopisů a novin
 • signatářem manifestu české moderny 1895
 • základním rysem jeho děl → život je spojen s utrpením
 • svět příroní versus svět lidský
 • lidská společnost je zmítána pudy a vášněmi

další díla 

1) sbírky povídek :

 • Dojmy z přírody a společnosti (1894)
 • Co život opomíjí (1895) - svět deformovaný lidským násilím
 •  Zátiší (1898)                                                            

2) romány:

 • Peklo (1905)
 • Lípa (1908)
 • Vraždění (1908)

 

 • navazuje na francouzský naturalismus Émila Zoly
 • v Kuře malncholik – autobiografické prvky – často byl svědkem násilí otce na matce

NATURALISMUS:

 • umělecký směr 2. pol. 19. stol., hl. v literatuře a malířství
 • zformoval se ve Francii v 70. – 80. letech
 • krajní směr realismu
 • člověk je ovlivněn svou biologickou podstatou a prostředím v němž se vyvíjí
 • přenášení přírodních zákonů na lidskou společnost
 • člověk neni ani dobrý ani zlý, jen bojuje o své přežití a ty se jeví z humanistického pohledu často jako nelítostné
 • spisovatel vystupuje jako nezaujatý pozorovatel
 • reprodukuje odpozorovaná fakta a to i v nejošklivějších detailech
 • hrdina se řídí city a pudy; rozum, vůle, aktivita v pozadí; postavy – psychická nerovnováha, živelnost, zvrácenost apod

Světový naturalismus:

Émile Zola

 • nejvýznamějí představitel naturalismu
 • francouz

- Experimentální román:

 •  románová teorie - spisovatel má být jen nestranným pozorovatelem a koodinátorem faktů

Rouon-Macquartové

 •   románový cyklus, v němž aplikoval svou teorii románu

další díla

 • Zabiják
 • Nana
 • Lidská bestie
 

Vliv díla

 • Zásadní obrat ve vývoji vesnické prózy - realistický obraz z autorovým subjektivním pohledem a kritikou
 • dílo bylo hodnoceno rozporuplně - kladná kritika F. X. Šalda - vrchol moderní české prózy