Česká poezie po roce 1945, její témata, úskalí a osobnosti