Literární školy a osobnosti 70. a 80. let 19. století a jejich pojetí úkolů literatury