Počátky písemnictví na našem území, vývoj české literatury do doby husitské