11. Příčiny, průběh a důsledku objevných plaveb, změna myšlení na počátku raného novověku