15. Příčiny, průběh a výsledky anglické revoluce a další politický a hospodářský vývoj Anglie po revoluci