20. Nástup Napoleona k moci, jeho vnitřní i zahraniční politika a situace v Evropě po jeho pádu