27. Příčiny, průběh a důsledky 2. světové války. Charakter protifašistického odboje Čechů a Slováků během 2. světové války