11., 12. Národní hospodářství, Národohospodářské ukazatele a hospodářský cyklus