Božena Němcová – Babička

Božena Němcová – Babička

Kontext

a) společenský

 • Babička nejslavnější dílo Boženy Němcové byla vydána v r. 1855, v době Bachova absolutismu a tvrdé rakouské cenzury po porážce revoluce 1848.
 • B. Němcová žila v bídě, trápila se pro zemřelého syna Hynka
 • špatné podmínky pro psaní

b) literární

 • dobou vydání Babičky se autorka zařadila nejen do poslední (třetí) generace národního obrození, ale už i do generace májovců, kteří pod vedením Jana Nerudy vstoupili do české literatury almanachem Máj v roce 1858
 • její dílo ovlivněno romantismem a biedermeierem, který byl zidealizovaný, idealizované postavy
 • současníci: K. H. Mácha, K. H. Borovský, K. J. Erben, J. K. Tyl
 • pokus o první román: Pohorská vesnice- zpoždění o jednu generaci oproti světu (Pohorská vesnice 1856, Otec Goriot- 1835)
 • Babička- 1855 C W. Whitman: Stébla trávy
 • V zámku a podzámčí- 1857 C Ch. Baudelaire: Květy zla, G. Flaubert: Paní Bovaryová

Autor

a) osoba

 • Božena Němcová (4.2.1820/1817 -21.1.1862)
 • původní jméno Barbora Panklová
 • narodila se ve Vídni, dětství v Ratibořicích u České Skalice
 • velký vliv její babičky
 • vzala si úředníka finanční stráže Josefa Němce pro vlastenecké smýšlení, nebyla s ním šťastná
 • často měnili místo pobytu® poznání různých prostředí a lidských typů
 • měla 4 děti
 • trpěli nouzí, špatné vztahy mezi manželi, smrt syna Hynka
 • zemřela zcela vyčerpaná

b) dílo

 • Babička (1855)
 • Pohorská vesnice
 • V zámku a v podzámčí
 • Divá Bára
 • Karla
 • Obrazy z okolí domažlického
 • Národní báchorky a pověsti

Vlastní rozbor (stránka obsahová)

a) téma

 • Ukázat harmonický život prostých lidí
 • vzor dokonalosti člověka.
 • Částečně autobiografické dílo obsahuje vlastní vzpomínky autorky na dětství

Obsah:

Hl. téma je ztvárněno v 1. části- příjezd babičky na Staré Bělidlo k Tereze Proškové.

Moudrá, pracovitá, ušlechtilá žena s nelehkými životními zkušenostmi má opatrovat   4 vnoučata (Barunku, Jana, Vilémka a Adélku) a zároveň pomáhá s hospodářstvím.

Pozitivně zasahuje do osudů lidí, které potkává (chudý Kudrna, Kristla a Míla, Hortenzie ze zámku).

Vedlejší téma představuje 2. část knihy. Ta chronologicky popisuje průběh jednoho roku na venkově (svátky, obřady, tradice). Kniha končí babiččinou smrtí a slovy kněžny Zaháňské: „Šťastná to žena…“

Dílčí téma 

 • Viktorčin příběh
 • Kristla s Mílou
 • příběh Hortensie
 • Kudrnovi
 • lidové zvyky

b) idea – základní myšlenka díla

 • oslava moudrosti
 • pracovitosti
 • šlechetnosti venkovského člověka, jeho vlastenectví a vztahu k domovu, jazyku, českému národu

c) námět

 • život na venkově koncem18. apočátkem 19. století
 • vlastní vzpomínky B. Němcové na dětství
 • předloha- vlastní babička

d)     charakteristika prostředí

 • idylické prostředí venkova, malé vísky
 • přírodní – Ratibořické údolí – Staré Bělidlo
 • krásná okolní příroda, lesy, splav…
 • staré dřevěné domky s došky
 • popis přírody ve čtyřech ročních období
 • společenské – reálné – obyčejný venkovský lid-prostředí rodiny Proškových, babičky, zámecké vrchnosti (komtesa, kněžna)

e) charakteristika postav

1) hlavní hrdina:

Babička (Magdalena Novotná)

 • pracovitá žena s velkou životní zkušeností, morálními hodnotami a moudrostí
 • plná síly a energie
 • obětavá
 • zakládá si na lidových tradicích
 • má velmi ráda svou dceru a vnoučata
 • oblíbená u ostatních lidí
 •  zidealizovaná postava
 • autorita nejen pro děti, ale i pro ostatní
 • pozitivně zasahuje do osudů lidí ve svém okolí

2) postavy ostatní:

Baruščini rodiče (Panklovi)

 • zpanštělá matka
 • sdílný, srdečný otec

3) Děti:

Barunka

 • klidná
 • hodná

Jan Vilém a Adélka

 • rádi poslouchají babiččiny příběhy a rady

4) lidové typy:

mlynář

Kristla a Jakub

rodina Kudrnova

Viktorka

 • obyčejná
 • krásná dívka
 • zešílela kvůli nešťastné lásce k vojákovi

panský svět:

paní kněžna Zaháňská

 • jemná
 • vybrané chování

komtesa Hortenzie

typizace:

 • postava zastupuje svými vlastnostmi a jednáním určitou skupinu lidí

vztahy mezi postavami:

 • harmonické (s výjimkou poněkud chladnějšího vztahu babička – dcera)
 • ústřední postava – Babička – řeší a urovnává hrozící konflikty a osobní tragédie ostatních
 • jediná postava, s níž nikdy v knize nedojde k přímé konfrontací ze strany babičky, je Viktorka. Té babička nedokáže pomoci.

vztahy postavy – prostředí

 • všechny venkovské postavy zapadají do prostředí, ve kterém se pohybují
 • obdivují přírodu, chrání ji a milují ji, řada zvyků spojených s přírodou® soulad s přírodou
 • Vzdáleně působí zámek a jeho obyvatelé.

 

Stránka formální

a) žánr a útvar:

žánr

 • epika

útvar

 • próza
 • povídka

b) formální rozdělení

 • 18 kapitol
 • 2 části
 • 2 dějová pásma
 • příjezd babičky, popis jejího všedního dne, hosté
 • od 8. kapitoly – rámec: Staré bělidlo v proměnách ročního období
 • prolog – vzpomínka na babičku, přímé oslovení
 • epilog – poslední léta babiččina, pohřeb

c) jazykové postupy:

 • řetězová
 • retrospektivní vstupy

d) jazykové postupy

 • pozorovatelský realismus
 • popis prostředí i postav vyniká plastičností
 • střídmý jazyk připomínající mluvenou řeč
 • jazyk spisovný
 • nářečí
 • historismy
 • archaismy – mošinka, klúcky
 • nespisovný jazyk- obyčejní lidé
 • neobvyklý slvosled

e)  další prostředky uměleckého stylu

 • Některé obsáhlé popisné pasáže obsahují složitá souvětí

Přijetí díla

 • pozitivní
 • velká obliba po celé čtenářské generace
 • dílo se stalo českou literární klasikou, povinnou mimočítankovou četbou
 • vydáno 350krát
 • přeloženo do více než 20 jazyků

Působení díla

 • Pozitivní vliv na celé generace čtenářů.
 • Inspirace pro řadu umělců
 • Slavní ilustrátoři: Adolf Kašpar, Cyril Bouda
 • Sousoší – O. Gutfreund „Babička s dětmi“
 • 3krát filmová adaptace