Émile Zola – Zabiják

Émile Zola – Zabiják

OBECNÁ CHARAKTERISTIKA DÍLA

 • Originální název: l’Assommoir
 • Vyšel 1877
 • Autor poukazuje na to, jak alkohol (= zabiják), ničí člověka a snaží se před ním tímto dílem varovat
 • Snaha zachytit nezkreslenou realitu

Literární druh:

 • Epika = literární druh – hlavním kompozičním principem je dějovost, modifikovaná hlediskem vypravěče
 • Struktura epického díla je vytvářena prostřednictvím fabule (příběh) a syžetu (ztvárnění postav, děje, času a prostoru)
 • Nejrozšířenější forma = próza (2 základní žánry: epos (veršovaná epika) a román (prozaická epika), další: povídka, novela, pohádka, pověst, anekdota)

Literární žánr:

 • Naturalistický román (7. s cyklu Rougon-Mocquartové)
 • Román – vývoj románu je dlouhý, výrazný projev na proměnlivosti jeho struktury

Literární směr/sloh:

A) NATURALISMUS

 • Krajní forma realismu, která ukazuje člověka jako pasivní produkt vlivů prostředí, dědičnosti, jeho pudů a vášní
 • Ukazuje patologické jevy ve společnosti (kriminalita, násilí, prostituce, alkoholismus a nebojí se ukázat nechutnou stránku lidské existence – nemoci, umírání, splašky, …)
 • Zakladatel: Gustave Flaubert, Émile Zola
 • Motivy: pesimismus, smrt, zánik, alkohol, prostituce
 • Hrdina: na okraji společnosti, časem se dostává do horšího postavení
 • Determinace = předurčení (osud hrdiny je předem určen → rezignuje, nesnaží se, snaha je marná)
 • Popisnost – vše je dopodrobna popisováno
 • Na konci smrt

B) REALISMUS

 • Pol. 19. stol.
 • Rakce na romantismus (popis života bohatých, spokojených lidí, fiktivních, historických postav)

ORGANIZACE JAZYKOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Stylistická charakteristika textu:

 • výrazný projev naturalismu (popis opilců, špinavých místností, ..)

Slovní zásoba:

 • nespisovné, hrubé, citově zabarvené a slangové výrazy v přímé řeči postav, argot, vulgarismy
 • autorská řeč: nezabarvená slova, rozsáhlé popisy pocitů, míst a vztahů,
 • autor využívá autentický jazyk spodiny společnosti, zdůrazňuje obraz jejich bídy

OBSAH

Vypravěč:

 • er-forma
 • nestranný, objektivní

Hlavní myšlenka, motivy:

 • Kritika životních podmínek nejnižších vrstev, vliv dědičnosti, „varování“ před alkoholem
 • Osudovost (zaviní jej sama nebo jiné okolnosti)
 • Alkohol
 • Závist
 • Deliria
 • Postavení ženy ve společnosti 19.stol – naprostá podřízenost manželovi
 • Nestálost štěstí
 • Ironie osudu
 • násilí, bída, prostituce, špína
 • Láska (nešťastná, přelétavá, povrchní)
 • Smrt

Kompozice:

 • Chronologická
 • Dobrá orientace v ději – větší realističnost
 • Popis postupného vývoje postav – důraz na důsledky špatného způsobu života, mylných názorů a špatných rozhodnutí
 • Prvky retrospektivní – Gervaisa vzpomíná na to, jaké to bylo dříve
 • Končí katastrofou – smrt Gervaisy a Coupoeaua, z dcery se stává prostitutka

Postavy:

Gervaisa

Zpočátku:

 • Skromná
 • Velmi pracovitá
 • Starostlivá matka
 • Milující žena

Postupem času:

 • Líná
 • Rozhazovačná alkoholička, která libuje vlastnímu úpadku a umírá v bídě jako bezdomovec
 • Příliš tolerantní ke svému muži

Lantier

 • Bývalý milenec Gervaisy,
 • Příživník a povaleč, snaží se zalíbit lidem a pak utrácí jejich peníze
 • typ člověka „parazita“ – když finančně vysaje svého hostitele, „jde o dům dál“ – vše dělá pro svůj prospěch

Coupeau

 • Zprvu ideální muž (vydělává, stará se o rodinu) – pracovitý, ochotný, pozorný
 • Klempíř – při opravě střechy na něj zavolá Nana (dcera) a spadne – všechny nastřádané úspory jsou investovány do jeho léčby – při zotavování si navykne na pohodlný život bez práce a po uzdravení je líný
 • Postupně dochází k degradaci (alkoholik, bije ženu i dceru)– ke konci mu alkohol ničí mozek a chová se agresivně, umírá v léčebně

Goujet

 • Bývalý Gervaisin soused
 • Beznadějně zamilovaný do Gervaisy – půjčuje ji peníze a vše ji odpouští
 • Skromný
 • Laskavý
 • Pracovitý

Nana

 • Dcera zkažená prostředím, ve kterém vyrůstala
 • Později prostitutka
 • Tvrdohlavá

Popis prostředí děje (doba a místo):

 • Století – pařížské předměstí (krčmy, životní prostředí nejnižších vrstev společnosti, prádelna)

SPOLEČENSKO-HISTORICKÉ POZADÍ (CHARAKTERISTIKA DOBY VZNIKU DÍLA):

Politická situace a společnost:

 • Francouzská společnost byla tehdy pozitivně naladěna díky revolucím (Francouzská revoluce – 1789), ale také ji vyčerpaly Napoleonské války a cítila, že se ideály revolucí nenaplnily
 • 1851 – Ludvík Bonaparte vyhlásil plebiscit – náklon lidu, ale po roce porušil slib (svoboda slova a shromažďování) – poté Krymská válka (1853) – další pokusy o expanzi území, po neúspěšném Mexiku se poddaní stávají opět občany republiky
 • Povstání 1871 – Pařížská komuna – první vláda dělníků na světě
 • Zmodernizování továrních provozů – prohlubování rozdílů mezi chudými a bohatými
 • stěhování lidí z venkova do měst – zvyšování nezaměstnanosti

Umění:

Charakteristické znaky:

 • Komplexní, pravdivé a věrné zachycení skutečnosti
 • Přesné a všestranné studium společenského života, nitra člověka, zobrazení každodenního života
 • Autor nevyužívá autostylizace (není v díle přímo účasten)
 • Autorova objektivita podmíněna – vybírá fatka, volí hrdiny, prostředí → není 100% objektivní
 • Hrdina se vyvíjí – dobově a společensky podmíněný
 • Typizace – autor se snaží postihnout obecné (typické) příznačné rysy lidí v jedinečném hrdinovi
 • Vztah autorů k tématu minulost – vyhýbají se jí – upřednostňují součanost
 • Umělec už není jen ten, kdo umí zachytit jen krásu
 • Díla realismu = studie společnosti
 • Žánry: román, povídka, drama

KRITICKÝ REALISMUS

 • Vyšší stupeň realismu – 80. léta 19. stol.
 • Autoři se snaží o mnohem otevřenější, nesmiřitelnější pohled na společnost při zvětšování sociálních rozdílů – vzniká napětí – pokud o řešení sociálních konfliktů

MAGICKÝ REALISMUS

 • Literární směr, ve kterém se prolíná reálná skutečnost s iluzivními prvky (sny, halucinace, mýty)
 • Sto roků samoty (Gabriel Marcie Marquez – USA)

Spisovatelé:

Svět:

 • Nikolaj Vasilijevič Gogol (RU)
 • F. M. Dostojevskij (RU)
 • Stendhal (FR)
 • Honoré de Balzac (FR)
 • Émile Zola (FR)
 • Gustav Flaubert (FR)
 • Charles Dickens (GB)

CZ:

 • Karel Havlíček Borovský
 • Božena Němcová

Májovci:

 • Jan Neruda (Malostranské povídky)
 • Jakub Arbes
 • Vítězslav Hálek
 • Karolína Světlá

Ruchovci:

 • Svatopluk Čech
 • Eliška Krásnohorská

Lumírovci:

 • Josef Václav Sládek
 • Jaroslav Vrchlický
 • Julius Zeyer

Malířství:

 • Zachycení dokonalé fyzické reality (věrné, detailní)
 • Théodore Rousseau, Jean-Francois Millet, Jules Dupré – pravdivost obrazu, kultonví uctívání přírody, venkovský život
 • Gustave Courbet – výstava Le realisme – vyvolávala pohoršení
 • V Německu Adolf von Menzel
 • Rusko – I. J. Repin (Burlaci na Volze)

AUTOR:

Život a vlivy na dané dílo, na jeho tvorbu:

 • Francouzský spisovatel – představitel naturalismu vliv na politický život ve Francii
 • Mluvčí školy naturalismu, který se snažil člověka zachytit v jeho přirozeném chování se všemi pudy, vrozenými sklony a dispozicemi
 • V dětství ztratil otce – v dílech minimum rolí postav otce – bez zkušeností nedokázal věrně vylíčit
 • Člověka chápal jako biologický objekt, neuznával jeho psychiku, vycházel z předsvědčení, že literatura musí aplikovat vědecké postupy
 • Zemřel náhle na otravu kouřem z kamen

Další tvorba:

 • Nana (pokračování Zabijáka)
 • Germinal
 • Břicho Paříže
 • Klaudova zpověď
 • Experimentální román (teoretická práce – romám musí být postaven na vědeckém základě, spisovatel pozue pozorovatel a zapisovatel reality)
 • Cyklus evangelia: • Plodnost • Práce • Pravda (Spravedlnost)

INSPIRACE DANÝM LITERÁRNÍM DÍLEM:

 • Zfilmování
 • Dramatizace
 • Inspirace do dalšího vývoje literatury
 • Hudba
 • Ilustrace
 • Film: Gervaise (1956) – režie: René Clément
 • Český autor Ferdinand Schulz v Osvětě (1880) píše, že v Zolových románech není ani stopa citu, poezie a idejí

KRITIKA (dobové vnímání, kritika, aktuálnost tématu)

 • Zabiják začal vycházet na pokračování roku 1876 v pařížském večerníku le Bien public – averze vůči dílu byla obrovská, čtenáři začali odhlačovat předplatné – poté nevyšel ani tisk
 • Čtenáři šokováni hrubou mluvou, detailním popisem všech temných stránek života prostého delnictva – do té doby něco nevídaného
 • Tématem alkoholismu byl ve své době nadčasový – v dnešní době je téma alkoholismu stále aktuální