Francios Villon – Závěť (Velký testament)

Francios Villon – Závěť (Velký testament)

Umělecké období – renesance

Základní znaky doby:

 • Obrození antiky
 • Touha po vzdělání, pravdivém poznání člověka a života (X křesťanským dogmatům, poznávání Boha)
 • Kult smyslů a rozumu (X kultu víry)
 • Růst sebevědomí jednotlivce
 • Rozvoj literatury v národních jazycích (X latině)
 • Mnohostrannost umělců – renezanční osobnost (např. Leonardo da Vinci)
 • Nejčastěji lyrika

Autor – Francois Viilon

 • 1429-1463, Francie
 • Básník
 • Rodné jméno: Francois de Montcorbier/des Loges
 • Villon od pařížského kaplana, nejspíš z vděčnosti
 • Z chudých poměrů – ujal se ho kaplan Guillaume de Villon – poslal jej na Sorbonnu
 • Školu dokončil – nakonec zvolil bohémský způsob života
 • Předchůdce prokletých básníků
 • Rebelující spolky, víno-ženy-zpěv
 • Několikrát odsouzen
 • Šarvátky v opilosti, souboje, loupení, výtržnictví, 1455 vražda kněze – trest smrti – amnestován – vyhoštěn z Paříže
 • Označován jako první moderní básník
 • Jarmila Loutková – Navzdory básník zpívá

Charakteristika díla:

 • Mísení vysokého a nízkého stylu – dvorská poezie X vulgarita, obhroublost
 • Ironie, sarkasmus, výsměch (společnosti, smrti, vlastní chudobě, pokrytecká pastýřská poezie – psali šlechtici)
 • Kontrast cynismu, ironie a hlubokou upřímností
 • Oxymorón

Balada

Já u pramene jsem a žízní hynu,

Horký jak oheň, zuby drkotám;

Dlím v cizotě, kde mám svou domovinu;

Ač blízko krbu, zimnici přec mám;

Nahý jak červ, oděn jak prelát sám;

Směji se v pláči, doufám v zoufání;

Mně lékem je, co jiné poraní;

Mně při zábavě oddech není přán;

Já sílu mám, a žádný prospěch z ní;

Srdečně přijat, každým odmítán.

Villonská balada

 • 3 rýmové koncovky, střídavě obkročný rým
 • 3 strofy (7-12 veršů) + dozpěv (4-5 veršů)
 • Opakující se poslední verš = refrén
 • Používali: Vrchlický, Nezval

Rondo

 • 2 až 3 sloky, v každé sloce se opakuje hlavní myšlenka

Další díla

 • Odkaz (Malý testament)
 • 1456, ztřeštěné mládí, před vyloupením teologické fakulty
 • Balady v žargonu
 • Další villonské balady a ronda

Další autoři tohoto období:

Dante Alighieri (IT, 13. – 14. st.)

 • Florencie, kritik doby, vyhnanec
 • Ještě ve středověku = průkopník renesance
 • Božská komedie

Giovanni Boccaccio (IT, 14. st.)

 • Zakladate novodobé prózy
 • Kritik soudobé společnosti
 • Dekameron

Francesco Petrarca (IT, 14. st.)

 • Básník lásky a pozemského života
 • Sonet = 4+4+3+3
 • Sonety Lauře

Francois Rabelais (FR, 15. – 16. st.)

 • Satirik, kritik zla a lidských chyb
 • Gargantua a Pantagruel

Miguel de Cervantes y Saavedra (ŠP, 16. – 17. st.)

 • Důmyskný rytíř don Quijote de la Mancha

GeoffreyChaucer (EN, 14. – 15. st.)

 • Cantenburské povídky

William Shakespeare (EN, 16. – 17. st.)

 • Dramata, sonety
 • Macbeth

Dílo:

 • Literární druh – lyrika
 • Žánr – villonská balada
 • Próza
 • Tematický plán:
  • Téma – básně lze rozdělit do pěti částí:
 1. básník charakterizuje sám sebe a píše o propuštění z vězení.
 2. ohlíží se za svou minulostí a hodnotí ji.
 3. vévodí motivy smrti
 4. část je zaměřena na přátelství a na ženskou krásu.
 5. modlitba k Panně Marii, kterou věnoval matce

Námět:

 •  básníkův život

Postavy

 • Moc nepopisuje postavy, spíše se soustředí na to, jaké jsou postavy uvnitř
 • Inspirace – lidé z okolí (jeho bývalé lásky, biskup Tybaltd’Aussigny
 • Narážky na biblické a mytologické postavy

Období:

 • Počátek renesanční Francie

Prostředí:

 • Francie

Více dějových linií

Kompoziční plán:

 • 172 osmiveršových strof – v 16ti baladách
 • Ich – forma

Jazykový plán:

Typy básní:

 • Vysokého stylu (náboženské písně…)
 • Nízkého stylu (pijácké motivy, obhroublé výrazy)
 • Veršovaná forma
 • Tehdejší hovorový jazyk (+vulgarismy) = archaismy
 • Častá přirovnání
 • Anafora (opakování na zač. verše)
 • Apostrofa (oslovení) –„Ó, pýcho zlá, jež chudáka štveš v zmar.“