Jan Skácel – Smuténka

Jan Skácel – Smuténka

Jan Skácel

 • (1922- 1989)
 • básník
 • prozaik
 • studoval Gymnázium v Břeclavi, pak odešel do Brna
 • silný vztah k Brnu a Moravě
 • šéfredaktor časopisu Host do domu
 • od roku 1969 neměl publikovat, publikoval v samizdatu a exilové literatuře
 • 1981 mohl opět publikovat
 • psal knihy pro děti
 • často se zabýval sepjetím s přírodou, tradicemi a lidskými mravy

Dílo:

poezie:

 • Kolik příležitostí má růže
 • Co zbylo z Anděla
 • Smuténka
 • Hodina mezi psem a vlkem
 • Metličky
 • Odlévání ztraceného vosku
 • Noc s Věstonickou Venuší

próza:

 • Jedenáctý bílý kůň
 • Třináctý černý kůň

Tvorba pro děti:

 • Jak šel brousek na vandr
 • Pohádka o velkém samovaru
 • Uspávánky
 • Kam odešly laně
 • Smuténka

Doba napsání:

 • 20. století (1965)

Zařazení:

 • česká  literatura (2. pol. 20. století)

Literární druh:

 • poezie (přírodní, intimní)

Literární žánr:

 • básnická sbírka

Jazyk díla:

 • verše stručné a jasné
 • převážně čtyřverší  a  verš volný (tečka či interpunkce jen zdůraznění k sobě patřících veršů)
 • rým velice zřídka, básně působí volně a svobodně
 • v závorkách vlastní pocit autora
 • běžná slova + vliv moravských lidových tradic ( slov. spojení  sekerou 3x rubané)
 • časté pokládání otázek, nedokončené myšlenky  ( báseň Otázky)
 • tajemství (nevíme, co je smuténka)

Personifikace:

 • ,,štíhlý vítr´´ ,,Potom je pusto, ticho vyryto i s kořeny´´ ,, píšťaly bez dechu´´´

Eufonie (zhudebnění)

Neologismy:

 • přímo název  Smuténka-> název sbírky, oddílu a básně

Metafora:

 • ,,Jak  v říjnu haraší v průvanu zaječí kožka´´ sněží , jakoby chuligáni ubili lahvemi od piva na nebesích labuť´´, ,,tenká jako labuť ´´, ,,ťukala na sudy´´

Kontrast:

,,kde  ťapou ovečky. Ovečky, tak kruté´´

Neobvyklá slovní spojení:

 • ,,To až se v září  stmívá už bez sametu, drsně, naholo´´

Přirovnání:

 • ,, kolem hrud těžších jak skřivani ´´

Rozbor vybraných básní:

báseň Pořád

 • první báseň první části sbírky
 • intimní a přírodní lyrika
 • psáno volným veršem
 • tragická metafora( mrtvá labuť ubitá chuligány- bílá barva= smrt)
 • motivy úzkosti, přírody, věčnosti, strachu za smrti a ticha

báseň Smuténka

 • báseň druhé části sbírky
 • psáno volným veršem
 • motivy prázdnoty, podzimu, tajemství ( nejistá osoba Smuténka – možná smutek,vítání zimy, Paní podzim nebo  lidová Barborka)

Hlavní myšlenka:

 • snaha  propojit  prostor s časem všední reality a časem mytickým, hledání  dobra a moudrosti

Hlavní téma:

 • stále platná stará pravidla, mýty a neměnící se emoce i v moderní době

Vedlejší téma:

 • spojení člověka s přírodou a koloběh života

Inspirace:

 • moravská příroda
 • tradice
 • lidové zvyky

Motivy:

 • jihomoravská krajina (v zimě, na podzim)
 • ticho
 • mlčení

Prostředí:

 • moravské kraje či malé slovácké vesničky
 • příroda
 • často ponuré

Kompozice:

 • více typů lyriky přírodní lyrika
 • úvahová lyrika (báseň Potom)
 • intimní lyrika (báseň Zlatá brána)
 • většinou elegie ( básně Příliš čistý sníh, Třmeny, Elegie)

Členění:

 • 3 části: Obeznávání, Smuténka, Crambre Tataria

Reakce doby na dílo:

 • 60. léta – vyšli další sbírky: Hodina mezi psem a vlkem, Metličky ->  konec prvního tvůrčího období, autorův odchod do ústraní

Inspirace dílem:

 • Básně často zhudebňovány především skupinou Hradišťan.

Úryvek:

Smuténka

To až se v září stmívá,
už bez sametu, drsně, naholo,
po poli chodí smuténka
a zpívá,

smuténka chodí kolem hrud
šedých jak skřivani a zpívá,

(je příběh starší nežli já,
než moje smrt,
než smutek ze mne, odpusť)

zpívá si na poli smuténka
a chodí
po konopných cestách podzimu