Václav Havel – Audience

Václav Havel – Audience

O autorovi:

 • Narodil se do rodiny významného stavitele
 • Během protektorátu Čechy a Morava vznikly pochyby o tom, zda jeho otec nekolaboroval
 • Po roce 1948 nemůže V.H. jako syn velkoobchodníka studovat na VŠ
 • Proto pracuje jako chemický laborant
 • Na počátku 60. let začíná pracovat jako jevištní technik divadla ABC
 • Od roku 1961 pracuje jako dramaturg v divadle Na Zábradlí
 • 1964 se oženil s Olgou Šplíchalovou
 • 1967 vystoupil v oficiálním projevu proti politicky angažované literatuře stává se tak důležitou osobností Pražského jara srpen 1968
 • Po roce 1968 se stává zakázaným autorem, okraj společnosti
 • Musí odejít z pivovaru – manuální práce(válel sudy v pivovaře)
 • Zakládá nakladatelství Expedice
 • Jeden z tvůrců Charty 77
 • 5 měsíců ve vězení
 • Na konci 80. let zakládá Občanské fórum
 • V roce 1989 se stává prezidentem ČSR

Další díla:

 • Odcházení
 • Zahradní slavnosti

Audience:

 • Hra vznikala u Havla na chatě (Hrádeček)
 • Existuje rozhlasová i divadelní verze

Další autoři absurdní literatury:

 • Eugene Ionesco
 • Samuel Beckett

Časové zařazení:

 • Doba normalizace 1975
 • Byli trestáni lidé, kteří odmítali vstup Varšavských vojsk v roce 1968 nebo nesouhlasili s politikou SSSR
 • Někteří autoři nuceni k emigraci
 • Literatura se u nás dělí do 3. skupin: oficiální, exilová, samizdatová

Okolnosti vzniku díla:

 • Autobiografické prvly-Autor se snažil zachytit určitou část života, kdy pracoval jako přikulovač sudů v pivovaře. Dílo napsal spíše pro pobavení přátelům, snažil se poukázat na tehdejší absurditu doby 70. a 80. let v době normalizace.
 • Absurdita, absurdní literatura (40. – 50. léta 20. století)
 • Jazyk ztrácí svou sdělovací funkci
 • Absurdita=životní pocit bezmocného člověka
 • Lidský život postrádá smysl, neexistuje schopnost komunikace, vládne pocit odcizení, člověk je v mezní situaci,  chybí souvislý děj, nemá cenu hledat v rozhovorech smysl
 • Absurdita v jazyce, kdy intelektuál nadřízenému vyká, zatímco nadřízený mu tyká
 • Aburdní závěr- bludný kruh, závěr totožný se začátkem hry

Literární žánr:

 • drama

Literární druh:

 • absurdní drama
 • Absurdní tragikomické drama, dialog, jednoaktová hra
 • Základem je nelogičnost, porušení Aristotelovy zásady tří jednot
 • Dialogy jsou obsahově prázdné
 • Opakování frází
 • Využití asociace
 • Dílo se pokouší poukázat na absurditu, např. na to, že Ferdinand Vaněk jako vzdělaná člověk musí být podřízený Sládkovi, nevzdělanému a vulgárnímu člověku. I přes to si udržuje nadhled, Sládkovi vyká, přičemž Sládek mu po chvíli začne tykat

Hlavní postavy:

Ferdinand Vaněk

 • autorovo „alter ego“- fiktivní postava psychologicky totožná s autorem
 • velmi vzdělaný
 • intelektuál
 • spisovatel, který z politických důvodů nesmí vykonávat práci a je poslán do pivovaru
 • je plachý
 • mluví spisovně
 • je až přehnaně korektní
 • odpovídá pouze pár slovy nebo jednoslovně
 • rezignovaný
 • uvědomuje si, že nic nezmůže, ale přesto se snaží získat drobné výhody (povýšení na skladníka, ne však za cenu morálních ústupků! Má hodně kontaktů viz. Bohdalová, Gott, Kohout.

Sládek

 • nevzdělaný
 • hloupý
 • neustále opilý
 • ve Vaňkovi vidí autoritu i přes to, že je jeho podřízený a snaží se mu podlézat a svěřovat
 • mluví nespisovným jazykem
 • často je vulgární
 • často se opakuje
 • má svého kamaráda u StB, kterému na Vaňka donáší
 • pod slibem pracovních výhod se snaží Vaňka přesvědčit, aby sám na sebe donášel.

Kompozice:

 • odehrává se během jediného rozhovoru v kanceláři sládka
 • hru je těžké rozdělit na části-úvod, zápletka, vyvrcholení
 • celý dialog je rozdělen pouze několika odchody Sládka na záchod.
 • jednoaktovka
 • prostředí normalizace 70. let

Jazyk:

 • dochází k destrukci jazyka a mezilidské komunikace, snaží se najít společné téma, rozdíly jsou ale tak velké, že neexistuje
 • Vaněk mluví spisovně, používá termíny
 • Sládek mluví nespisovně a používá vulgarismy, opakování frází ( Jak to jde? To jsou ale paradoxy,co?)
 • Opakování jednotlivých scén

Motiv:

 • Hra o morálce

Název díla:

 • Audience= ironie, satira
 • Audiencí rozumíme přijetí u někoho významného, zde je ovšem přijat vzdělaný člověk u nevzdělaného a morálně špatného člověka, který je ale jeho nadřízeným.