Václav Hrabě – Blues pro bláznivou holku

Václav Hrabě – Blues pro bláznivou holku

Autor: Václav Hrabě (1940-1965)

Český básník, autor beatnické poezie, jediný představitel beat-generation u nás (+ Inka Machulková a Vladimíra Čerepková), beatník, Mácha v texaskách
Narozen v Lochovicích u Berouna jako syn železničáře. Vystudoval jedenáctileté gymnázium v Hořovicích a poté i Vysokou školu pedagogickou v Praze – obor čeština a dějepis. Odmala ho bavila hudba, hrál na housle, klarinet a saxofon, sám také skládal. Se studentskými soubory vystupoval v Redutě, Olympiku a dalších sálech. Miloval jazz, jazz hrál a jeho básně jsou vlastně také takovým jazzem.
Po skončení vojenské služby vystřídal Václav Hrabě několik zaměstnání – byl knihovníkem v Městské knihovně, pracoval jako vychovatel v učňovském středisku, byl lektorem poezie v časopise Tvář, pracoval v poetické kavárně Viola a nakonec nastoupil jako učitel na základní škole.
Václav Hrabě byl nadšen dělníky i Fidelem Castrem. Byl to obraz přesvědčení mladé generace šedesátých let. Byli přesvědčeni o tom, že lze dosáhnout „socialismu s lidskou tváří“. V roce 1965 se  setkal s americkým básníkem Allenem Ginsbergem, ve svých dvaceti pěti letech tragicky zahynul na otravu plynem (předpověděla mu to cigánka na parníku na Vltavě, napsal o tom v jedné básni – že odejde ze světa jako mladý a že zemře na otravu).

Dílo Václava Hraběte:

Publikoval své básně pouze časopisecky, za jeho života se tedy jeho básně nedočkaly vydání. Krátce po jeho smrti se jeho básně recitovaly v pražské Viole, brněnském Malém divadle hudby a poezie a v litvínovském Docela malém divadle. Z díla Václava Hraběte se dochovalo asi osmdesát básní a jediná próza. Rytmem naplněné básně si přímo říkaly o jejich zhudebnění. Některé z nich, zvláště v podání Vladimíra Mišíka, doslova zlidověly (Variace na renesanční téma). Básně psal na psacím stroji a rozšiřoval je mezi přátele (někteří ale vůbec nevěděli, že píše poezii)
Václav Hrabě se stavěl proti měšťáctví, pokrytectví a dvojí morálce. Jeho básně byly někdy barokně rozmáchlé, jindy až provokativně přízemní.

 • Stop-time – 1969, pásmo, které vyšlo jako bibliofilie
 • Blues v modré a bílé – 1977
 • Černé nebe nad městem (v exilu 1985)
 • Blues pro bláznivou holku – 1991, reprezentativní poezie Václava Hraběte
 • Horečka – jediná dochovaná povídka
 • hra Margot (rukopis byl později ztracen)

Název: Blues pro bláznivou holku (knižně + a jiné básně)

 • Básně často bez názvu, byly jim často přiřazeny později – výbor 12 básní, které připravil už za svého života

Literární druh:

 • poezie

Literární žánr:

 • balady
 • básně (Hrabě využíval širokou škálu forem – blues, sonety, ale i jiné lyrické nebo lyricko-epické žánry, jako byla píseň, romance, ukolébavka, tercína ad. Některé z těchto žánrů jsou ovšem vzhledem k obsahu básní míněny ironicky – „Romance“, „Ukolébavka“)

Téma díla:

 • znaky směru beatnické generace – o lásce, zradě, poznávání života, o mládí, společnosti, pohledu druhých lidí, odsouzení současné morálky, mezigenerační problémy, věnováno obyčejným lidem, lidem na okraji spoelčnosti
 • Básníkovy rané verše jsou protkány ostrými, místy až provokativními výpady vůči těm, kteří lhostejností a bezcitností zavinili lidské tragédie právě těchto smolařů. V básních jsou často ostře konfrontovány dva světy: svět svobody a spravedlnosti, a oproti tomu svět lhostejnosti, ponižování a útisku.

Nejdůležitější motivy díla:

 • trubka (Miles Davis)
 • láska
 • válka
 • odmítání
 • milování
 • Praha
 • příroda
 • tramvaje
 • ulice
 • večer

Časové zařazení + historie:

 • 1945 – 1968
Rozdělení literatury u nás do 3 proudů:
 • oficiálně vydávaná
 • samizdatová – texty šířeny mezi čtenáři přepisováním na stroji
 • exilová – vydávaná v zahraniční

 • oslava konce válka
 • obava o budoucnost

Literární skupiny:
 • Skupina 42 – Josef Kainar, Ivan Blatný, Jiří Kolář
 • Skupina kolem časopisu „Květen“ – Miroslav Holub
 • Skupina kolem časopisu „Host do domu“ – Jan Skácel, Oldřich Mikulášek, Milan Uhde
 • Ohnice - Josef Hiršal, Bohumila Grögerová
 • + Underground později (Ivan Wernisch, Karel Kryl, Ivan Martin Jirous)

Kompozice díla:

 • 12 básní
 • na začátku Prolog na konci Báseň skoro na rozloučenou
 • verš nepravidelný
 • někdy volný
 • velmi proměnlivý
 • veliká hudebnost a smysl pro rytmus

Postavy:

Básnický subjekt

 • píše ze svého pohledu nejčastěji, někdy z pohledu ženské osoby.
 • Záměrně se stylizuje do role outsidera, člověka vědomě stojícího na okraji společnosti, kterou pohrdá, případně do role šaška, blázna, vandráka, žebráka či prokletého básníka.

Čas a prostor:

 • není přesně určen
 • často motivy Prahy a bloudění v ulicích
 • domov
 • současnost

Jazyk:

 • nepoužívá interpunkci
 • používá nezvyklá slovní spojení, neotřelá přirovnání, je plný nápadů, originální
 • popisy a vyjádření všedních věcí je originální
 • někdy používá asociace, které zdůrazňuíe úsporností veršů. Často využívá epiteta (básnické přívlastky), kontrasty.
 • obecná čeština, slangové výrazy, citově zabarvená slova
 • anafory – básnická figura, opakování stejných slov na počátku veršů nebo slok

Okolnosti vydání:

 • Až v pozůstalosti nalezena kompletní sbírka, ta v roce 1990 v čs. vydavateli vyšla

Obsah:

 • Prolog
 • Podzim
 • Variace na renesanční téma
 • Ospalé něžnosti
 • Krátká báseň o Praze
 • Romance
 • Infekce
 • Blues na památku Vladimíra Majakovského
 • Ty
 • Ukolébavka
 • Zavři oči
 • Báseň skoro na rozloučenou

Variace na renesanční téma

 • nejznámější text Václava Hraběte. O její popularizaci se v sedmdesátých letech zasloužil zejména Vladimír Mišík, o několik let později pak písničkář Vladimír Veit. Zmiňovanou variací je v tomto případě moderní obdoba středověkých svítáníček, milostných písní o ranním loučení milenců. Variace toho jaká je láska. Na první pohled se jedná o jednoduchou písňovou formu o čtyřech strofách, pravidelně rýmovanou, jen v úvodní strofě je rytmus báseň tematicky narušen.

Blues na památku Vladimíra Majakovského

 • skladba, tempo, rytmus, téma básně na hudebníím vystoupení, Van Gogh, podobný osud jako Majakovský

Báseň skoro na rozloučenou

 • vrací se zpět k Prologu a reaguje na něj, cítíme, jak se lyrický subjekt ztotožňuje s těmi, které v „Prologu“ opěvoval.