Rovnice s jednou absolutní hodnotou – geometrický význam

Další příklady na absolutní hodnotu

zdroj: mathematicator.com