Rovnice s více absolutními hodnotami

Další příklady na absolutní hodnotu

zdroj: mathematicator.com