Brambora

Brambora

Koulela se koulela,

tááákhle velká brambora. 

Neviděla, neslyšela,

že od někud ze shora,

padá na ní závora. 

„Kam koukáš, ty závoro?

Na tebe, ty bramboro!

Kdyby tudy projel vlak,

byl by z tebe bramborák.“

reklama