Stojí vrba košatá

Stojí vrba košatá

Stojí vrba košatá, hej, hej, koleda,

na ní koza rohatá, hej, hej, koleda.

Přišel za ní kmotr vlk, hej, hej, koleda,

natahoval nani krk, hej, hej, koleda.

Paní kmotra pojď dolů, hej, hej, koleda,

a já dolů nepůjdu, hej, hej, koleda.

Ty máš velký zubiska, hej, hej, koleda,

natáh´ bys mi kůžiska, hej, hej, koleda.

reklama