Kuba řekl

Kuba řekl

Pravidla:

Vypravěč říká skupině dětí, jaké mají provádět cviky, vždy ale musí začít větou: „Kuba řekl“ např. „Kuba řekl, sedněte si!“ Když na začátku neřekne spojení „Kuba řekl“, děti musí pokračovat v předchozím cviku. Poku to někdo splete, vypadává. Vypravěč může vymýšlet libovolné cviky (kroužit hlavou, upažit, předklonit se, sednout si, lehnout si, skákat na jedné noze, atd. ).

reklama