Amniota

Amniota

Systematika kmene strunatci (Chordata)

 • podkmen: obratlovci (Vertebrata)
 • nadtřída: bezčelistnatci (Agnatha)- třída: kruhoústí (Cyclostomata)
 • nadtřída: čelistnatci (Gnathostomata)- třída: paryby (Chondrichthyes)- třída: ryby (Pisces)
Dělení obratlovců
 1. A) ploutvovci: vodní obratlovci s ploutvemi – kruhoústí, paryby, ..Čtyrnožci: suchozemští obratlovci s s kráčivýma nohama – obojživelníci až savci
 2. B) anamnia = bezblanní: vodní obratlovci, jejichž zárodek se vyvíjí ve vodě a proto nevytváří zárodečné obaly amnion a allantois; kruhoústí, paryby, ryby, obojživelníci
 • – amniota = blanatí: vejce suchozemských obratlovců, jež se vyvíjejí mimo vodu a proto mají přítomny  zárodečné obaly okolo zárodku, které udržují vodu – plazi, ptáci, savci
 • – vnitřní obal – amnion – vylučuje tekutinu – plodovou vodu – která má ochrannou funkci
 • vnější obal → vznik placenty
 1. C) bezčelistnatcikruhoústí

čelistnatci – dva žaberní oblouky se v průběhu fylogeneze přeměnily v čelisti; obojž. – savci

 1. třída: PLAZI
 • řadí se mezi čtyřnožce
 • teplomilní – hlavně v tropech, v chladném období (pod 8°C) upadají do stavu strnulosti
 • většinou masožravci (hmyzožravci)

Význam

 • séra pro lékařství
 • kůže k výrobě spotřebního zboží (boty, kabelky…)
 • schopnost regenerace
 • naším nejčastějším plazem je ještěrka obecná
 • po ulomení ocásku dochází snadno k regeneraci
 • má dva páry 5-ti prstých končetin – s drápky
 • hmyzožravec

Tělní pokryv

 • žijí v suchém prostředí – potřeba mechanismů, jež zabraňují vysychání → silně zrohovatělá pokožka – šupiny, trny, štíty, kožní kosti, drápy, krunýř
 • kůže je suchá a znemožňuje kožní dýchání, nemají kožní žlázy
 • častá barvoměna (chameleon)- pohybem melaninových zrnek
 • jsou poikilotermní – mají proměnlivou teplotu těla
 • 3 základní tělesné typy
 1. ještěrkovitý  – ještěrky, chameleoni, krokodýlové
 2. hadovitý  – bez končetin – hadi a beznohé ještěrky
 3. želvovitý  – oploštělé tělo, uzavřené mezi vyklenutým hřbetním a plochým břišním štítem– želvy

Dýchací soustava

 • dýchají plícemi
 • horní čichová a dolní dýchací část
 • nemají hlasotvorné ústrojí

Cévní soustava

 • srdce je členěno na 4 části: 2S + 2K
 • pouze u krokodýlů je však plně odděleno – mezi komorami se nachází tzv. septum – neúplná přepážka
 • vytvořen velký tělní a malý plicní oběh
 • aorta má dva oblouky
 • poprvé v živočišné říši je vytvořen vrátnicový (jaterní) oběh

Rozmnožovací soustava

 • GCH; pohlavní dimorfismus (PD), párové gonády
 • první třída jež se řadí mezi Amniota –zárodek se vyvíjí v zárodečných obalech,
 • vodní prostředí plně nahrazuje tekutina uvnitř zárodečných obalů
 • vajíčka jsou zahrabávána na suchém místě a vyvíjejí se samostatně – bez péče rodičů
 • vnitřní oplození
 • vejce jsou v blanitých (kožovitých) i vápenitých obalech – nevysedávají je (výjimkou je krajta)

Vylučovací soustava

 • spojení pohlavní soustavy se soustavou vylučovací = urogenitální soustava
 • močový měchýř je přítomen jen u želv a ještěrů => hadi ho nemají
 • zplodinou dusíkatého metabolismu je HN3, nebo kyselina močová => moč je   k a š o v i t á

Nervová soustava

 • vyvinutější polokoule velkého mozku
 • vyvíjí se druhotná kůra velkého mozku neopallium – šedá kůra mozková

Trávící soustava

 • trojklaný jazýček – ohmatání a chemická analýza prostředí
 • na rozhraní tenkého a tlustého střeva se nachází střevo slepé → kloaka

Kosterní soustava

 • často mají velký počet žeber
 • dokonalá pohyblivost hlavy
 • lebka připojena k páteři jedním kloubem, téměř úplně kostěná kostra
 • dolní čelist je kloubně spojena se čtvercovou kostí => značná pohyblivost
 • nově je tvořeno svalstvo mezižeberní

Smyslová soustava

 • Oko
  • komorové se 3 víčky
  • mžurka je srostlá( chrání oči)
  • akomodace oka se děje řasnatým tělískem
 • Ucho
  • vkleslé bubínky – náznak zvukovodu
 • Chuť a čich
  • Jacobsonův orgán = čichání potravy v ústech pomocí jazyka

Termoreceptory

 • velmi citlivé
 • umístěné v jamkách na hlavě (chřestýš)

Systematika

 • podtřída: haterie
 • podtřída: želvy
 • podtřída: krokodýlové
 • podtřída: šupinatí
  • řád: ještěři
  • řád: hadi

a)podtřída: HATERIE

 • hatérie novozélandská
  • je živou zkamenělinou
  • na hlavě, hřbetě i ocasu má nápadný „dračí“ hřeben z trojúhelníkovitých šupin

b)podtřída: ŽELVY

 • tělo uzavřené v kostěném krunýři
 • a) vyklenutý hřbetní štít– ektodermální původ
 • b) plochý štít břišní– mezodermální původu
 • kostěné desky krunýře srůstají s obratli páteře, hrudními a břišními žebry a částí končetin!!!
 • pětiprsté končetiny s drápy mají funkci kráčivou, veslovací, hrabavou
 • bezzubé zobákovité čelisti–potravu krájí
 • o vejce NIKDY nepečují

Zástupci:

 • želva vodní
 • kareta pravá

c)podtřída: KROKODÝLOVÉ

 • obojživelní; tropické a subtropické řeky a jezera
 • potrava: ryby, velcí suchozemští obratlovci, zdechliny
 • odolní vůči hladovění

Tělo

 • dlouhý ocas => zdroj pohybu
 • nohy krátké a silné
 • srdce je dokonale 4-dílné
 • samice některých druhů snůšku hlídají
 • na pohlaví mláďat má vliv teplota

Zástupci

 • kajman černý
 • krokodýl nilský

d)podtřída: ŠUPINATÍ

 • obličejové části lebky jsou spojeny s mozkovnou
 • nemají druhotně kostěné patro ani zubní lůžka
 • vejce mají pergamenový obal

řád: ještěři

 • končetiny jsou dobře vyvinuté
 • dobře vyvinutý zrak a sluch
 • plochý rozeklaný jazyk

Zástupci

 • ještěrka obecná
 • chameleon obecný

řád: hadi

 • typický plazivý pohyb – vyvinulo se díky ztrátě končetin
 • tělní obratle jsou nerozlišené a mají pohyblivá žebra
 • kořist polykají celou – mají pohyblivou pravou a levou polovinu čelisti
 • mají vyvinutu pouze pravou plíci, při polykání kořisti nedýchá

Zástupci

 • zmije obecná
 • chřestýš

2)třída: PTÁCI

typickým zástupcem je holub domácí

 • tenká suchá kůže pokrytá peřím
 • schopni letu
 • žláza kostrční-nachází se na kostrči – produkuje olejovitý s e k r e t, jež je roztírán do peří
 • peří prachové zajišťuje tepelnou izolaci
 • peří krycí neboli obrysové kryje hlavu, krk, tělo, nohy
 • letky jsou pevná pera na křídlech s nesouměrným praporem
 • pera rýdovací jsou prodlužená, vějířovitě rostoucí pera mající funkci ocasu
 • stavba pera:
  • prapor
  • osten
  • brk
 • pelichání = výměna peří 2x do roka
 • b a r e v n o s t   peří je dána kombinací barviv obsažených uvnitř pera + odrazu světelných paprsků na povrchové struktuře pera → kovový lesk
 • zadní končetiny  mají několik funkcí:
 1. chůze
 2. běhání (pštros)
 3. hrabání (bažant)
 4. skákání
 5. šplhání (žluna)
 6. plování (rybák)
 7. veslování (kormorán)
 8. uchvacování kořisti (orel)

Kosterní soustava

 • kostra – velká pevnost x malá hmotnost = zasahují do nich plicní vaky
 • dlouhé kosti nemají morek => jsou duté – umožní létání
 • lebka je spojena s páteří jedním kloubem – pohyblivost hlavy
 • kost prsní tvoří oporu vnitřním orgánům
 • pánev je otevřená = možnost  s n á š e t vejce  s pevnou skořápkou
 • přední končetiny jsou přeměny v   k ř í d l a => let: pasivní (klouzavý např. na teplých proudech + plachtivý) a aktivní (mávavý, vířivý, třepotavý)
 • rohovitý zobák vybíhá z kostry hlavy – lebky, jejíž kosti srůstají a proto je lebka bezešvá

Vylučovací soustava

 • párové protáhlé 3-laločnaté pravé ledviny (metanefros)
 • ptáci nemají močový měchýř

Nervová soustava

 • mimořádně rozvinuta – zejména koncový mozek a mozeček
 • ptačí instinktivní život – svatební opeření, hnízdní pud, krmení mláďat, pelichání, tahy do teplých krajin
 • mozeček je silně gyrifikován (zvrásněn)
 • velký rozvoj zrakových laloků

Smyslová soustava

 • velmi dobře rozvinut zrak a sluch
 • oko: 
 • – čočkovitý či kuželovitý tvar => snižuje pohyblivost
 •  – pro lepší směrové vidění je natáčena hlava
 • – ptáci vidí barevně
 • sluch: velmi dobrý zejména u sov; ve středním uchu kůstka kolumela
 • čich slabý
 • chuť slabá – pohlcují potravu vcelku, hmat na neopeřených místech

Trávící soustava

 • bezzubý zobák
 • několik párových ústních slinných žláz
 • jícen – je rozšířen ve vakovité vole – slouží ke shromažďování a měkčení potravy
 • žaludek má 2 části:  
 1. žláznatý – tenkostěnný; potrava se zde intenzivně chemicky natravuje
 2. svalnatý – silnostěnný; mechanické zpracování natrávené potravy – zde mají ptáci
 • drobné kaménky a zrnka písku k zefektivnění trávení drcením
 • hmyzožravci a masožravci ve svalnatém žaludku oddělují a stmelují nestravitelné zbytky a vyvrhují je v druhově typických válcovitých vývržcích

Dýchací soustava

 • objem plic se při dýchání takřka   nemění
 • plíce- plicní sklípky nejsou vytvořeny
 • – 5 párů vzdušných vaků
 • – krev je okysličována při vdechu i výdechu = 2krát
 • v místě rozdvojení se nachází hlasové ústrojí – chybí čápům, pštrosům a supům
 • ptačí hlasy – vyhledávání partnera, vyznačení hnízdního či potravního okrsku

Cévní soustava

 • 4-dílné srdce – dokonale oddělen plicní a tělní oběh
 • mají i relativně největší srdce ze všech obratlovců a nejvyšší krevní tlak i rychlost tepu

Rozmnožovací soustava

 • oplození probíhá ve vejcovodu
 • péče o potomstvo – nidifugní mláďata – nekrmivá
 • nidicolní mláďata – krmivá

Systematika

 • podtřída: praptáci
 • podtřída: praví ptáci
  • nadřád: běžci
  • nadřád: létaví

a)nadřád:   BĚŽCI 

 • křídla obvykle zakrnělá
 • pštros dvouprstý
 • kiwi jižní

b)nadřád:   LÉTAVÍ   

 • samci většinou nemají pářicí orgán
 1. I) řád: tučňáci
 • neschopni letu – přední křídla zakrněla a přeměnila se ve veslovací orgán
 • tělo kryto šupinovitým peřím
 • krátký tuhý ocas napomáhá opoře těla
 • tučňák patagonský
 1. II) řád: potápky
 • potápka malá

III) řád: potáplice

 • potáplice severní

IV)řád: trubkonosí

 • příbuzné tučňákům, ale výborní letci
 • albatros stěhovavý

V)řád: veslonozí

 • veslovací noha s plovací blánou
 • pelikán růžový
 1. VI) řád: brodivý
 • ve vodě neplavou, ale brodí
 • čáp bílý, volavka popelavá

VII) řád: plameňáci

 • plameňák růžový

VIII) řád: vrubozobí

 • velké kostrční žlázy, husté prachové peří, plovací nohy
 • zobák pokryt kůží
 • labuť velká, husa velká
 • kachny
  • zploštělý zobák s rohovitým „nehtem“ na jeho konci
 • kachna divoká
 1. IX) řád: dravci
 • silný zahnutý zobák
 • drápy srpovitě zahnuté – tzv. spáry
 • orel skalní
 • sokol stěhovavý
 1. X) řád: hrabaví
 • let je prudký a těžký
 • neplavou, nekoupou se – popelí se
 • bažant obecný, koroptev polní
 1. XI) řád: krátkokřídlí
 • mnozí nelétaví
 • jeřáb popelavý

XII) řád: dlouhokřídlí

 • racek chechtavý
  • řád: měkkozobí
  • řád: kukačky
  • řád: papoušci
  • řád: sovy
  • řád: lelkové
  • řád: svišťouni
  • řád: srostloprstí
  • řád: šplhavci
  • řád: pěvci

3)třída: SAVCI

 

znaky plazů

znaky savců

Rozmnožování

snášejí vejce

rodí živá mláďata

tělesná teplota

Proměnlivá

stálá

pokryv těla

Šupiny

srst

spodní čelist

z více kostí

tvořena jednou kostí

Chrup

Nerozlišený

rozlišený

velký mozek a mozeček

Malý

velký

sluchové kůstky

Jedna

tři

tělesný růst

Trvalý

ukončený

Žlázy:

 • mléčná (prsní) žláza
  • kožní původ
  • mléko mláďata sají
 • potní
  • vylučují pot k ochlazení těla
  • podílejí se na individuálním pachu jedince
 • mazové
  • ústí do chlupových váčků
 • pachové
  • slouží k vnitrodruhové komunikaci
 • kůže
  • mnohovrstevná epidermis (pokožka)
  • mohutná škára
  • podkožní vazivo
 • srst
  • kryje tělo – pigmentovaná výhradně melaniny
  • tepelná izolace
  • línání – sezónní výměna srsti, podmíněno periodickými změnami podnebí
 • chlup
  • vyrůstá z chlupové papily vkleslé do škárového chlupového váčku
 • deriváty kůže
  • ostny ježka
  • šupiny luskouna
  • krunýře pásovců
  • drápy, nehty, kopyta, rohy (turové) x parohy jelenovitých jsou kostěného původu

Kosterní soustava

 • kostra je plně kostěná
 • lebka – obličejová a mozková část; nasedá na páteř 2 týlními hrboly

Dle způsobu našlapování dělíme savce:

 • ploskochodci – došlapují na prsty a záprstní nebo zánártní kosti (hmyzožravci, hlodavci, primáti)
 • prstochodci – došlapují jen na prsty (šelmy)
 • kopytníci – došlapují na špičky posledních prstových článků

Nervová soustava

 • mícha končí v křížová části páteře (nesahá do ocasu)
 • 12 párů mozkových nervů

Cévní soustava

 • čtyřdílné srdce, dokonale oddělena žilní a tepenná krev
 • plicní a tělní oběh
 • erytrocyty bezjaderné (zralé, vznikají jako jaderné) ze všech obrtl. nejmenší
 • zachován pouze levý oblouk aorty (u ptáků pravý)

Rozmonožovací soustava

 • vnitřní oplození
 • k oplození dochází ve vejcovodech
 • po porodu samice placentu většinou pozře, aby nelákala masožravé šelmy
 • zárodky se vyvíjejí v děloze a jsou vyživovány placentou
 • mláďata se po narození živý mateřským mlékem a jsou závislá na rodičích
 • mláďata nidifugní (schopné chůze po narození – hříbě) a nidicolní

Trávící soustava

 • ústa ohraničena pohyblivými pysky
 • svalnaté tváře k sání mléka
 • slinné žlázy – sliny (chemicky štěpí potravu – ptyalin (přežvýkavci jej nevylučují)

Dýchací soustava

 • mezi hrtanovými chrupavkami jsou nataženy hlasivky

Smyslová soustava

 • Čich
  • Jacksonův orgán mají zachováni hmyzožravci, šelmy, kopytníci – vnímání pachu říjných samic
 • Sluch
  • boltec
  • Darwinův výběžek
  • nejdokonalejší kytovci a letouni
 • Oči
  • savci vidí barevně (soumrační a noční savci nikoli) a velmi dobře
  • pohyblivé komorové oko kulovitého tvaru
  • čočka schopna akomodace
  • šelmy a sudokopytníci mají v cévnatce odrazovou vrstvu s guaninem zvyšující citlivost vidění při nedostatku světla (v noci jim oči světélkují)

a)Podtřída: VEJCORODÍ

Řád: Ptakořitní

 • mísí se u nich znaky savců a plazů
 • čtyřdílné srdce a bezjaderné krvinky

čeleď: ptakopyskovití

 • ptakopysk

čeleď: ježurovití

 • paježura Bruijnova

b)Podtřída: ŽIVORODÍ

Nadřád: Vačnatí

Řád: Vačnatci

 • klokan obrovský

Nadřád: Placentálové

Řád: Hmyzožravci

 • ježek západní

Rejskovití:

 • krtek obecný

Řád: Letuchy

 • letucha malajská

Řád: Letouni

 •  jsou jedinými savci schopnými aktivního letu
 • letouni mají částečně odlehčené kosti

Podřád: Kaloni

 • kaloň plavý

Podřád: Netopýři

 • vrápenec malý

Vampýrovití:

 • netopýr ušatý

Řád: Tany

 • tana obecná

Řád: Primáti

Podřád: Nižší primáti

 • lemur kata

Podřád: Vyšší primáti

ploskonosí:

 • kosman bělovousý

malpovití:

 • malpa kapucínská

kočkodanovití:

 • makak magot, pavián pláštíkový

lidoopi a lidé:

 • gibbon

šimpanzovití:

 • šimpanz učenlivý, gorila, orangutan  

podčeleď: Homininae – lidé

Řád: Chudozubí

 • mravenečník velký, lenochod tříprstý

Řád: Luskouni

 • luskouni nemají žádné zuby, luskoun dlouhoocasý

Řád: Hlodavci

Veverkovití:

 • veverka obecná, svišť horský, bobr evropský

Křečkovití:

 • křeček polní, pískomil

Myšovití:

 • myš domácí, krysa obecná

Plchovití

 • plch velký, dikobraz obecný/evropský

Morčatovití:

 • morče divoké, činčila vlnatá

Řád: Šelmy

 • vzhledem ke způsobu získávání své kořisti mají většinou dokonale vyvinuty smyslové orgány, především sluch, čich a zrak

Podřád: Pozemní šelmy

 • medvěd hnědý, medvěd lední

Medvědovití:

 • panda velká, medvěd hnědý, medvěd lední/polární

Kunovití/lasicovití:

 • fretka, jezevec lesní, vydra obecná/říční

Cibetkovití:

 • hyena skvrnitá

Kočkovití:

 • kočka domácí, rys ostrovid, tygr džunglový

Psovití:

 • liška obecná, vlk obecný, pes dingo, pes domácí

Podřád: Ploutvonožci

Lachtanovití/lvouni:

 • lachtan ušatý, tuleň obecný, mrož lední/atlantský

Řád: Zajíci

 • pišťucha horská

Zajícovití:

 • zajíc polní, králík divoký

Řád: Damani

 • daman kapský

Řád: Chobotnatci

 • chobot slouží k uchopování předmětů a podávání potravy, k péči o povrch těla, k dýchání, ale i ke komunikaci
 • pomocí chobotu sloni také nabírají vodu, kterou si vstřikují do úst
 • mamut
 • slon africký, slon indický

Řád: Ochechule

 • kapustňák širokonosý

Řád: Lichokopytníci

 • krátký poslední prstní článek je rozšířen a na povrchu je kryt rohovinovým kopytem
 • tapír jihoamerický, nosorožec indický

Koňovití:

 • kůň domácí, osel africký, zebra stepní

Řád: Sudokopytníci

 • u nepřežvýkavců může být žaludek jednoduchý (dvoukomorový), u přežvýkavců složený (čtyřkomorový), případně různé přechody mezi těmito variantami

Podřád: Nepřežvýkavci

Prasatovití:

 • prase divoké, prase domácí, prase bradavičnaté

Hrochovití:

 • hroch obojživelný, hrošík liberijský

Podřád: Mozolnatcivelbloudi

 • velbloud dvouhrbý, jednohrbý

Podřád: Přežvýkavci

Jelenovití:

 • jelen evropský/obecný
 • daněk skvrnitý, srnec obecný, los evropský

Žirafovití:

 • žirafa mramorovaná

Turovití:

 • tur domácí
 • antilopa los,. muflon, koza domácí, ovce domácí

Řád: Kytovci

 • kytovci nejsou schopni delšího života mimo vodu

Podřád: Kosticovci

 • velryba grónská, plejtvák obrovský

Podřád: Ozubení

 • delfín obecný, skákavý, kosatka dravá



reklama