Dýchací soustava člověka

Dýchací soustava člověka

funkce: – zajištění dostatečného příjmu kyslíku a odvodu oxidu uhličitého

– činnost dýchání = RESPIRACE – zajišťovaná spoluprací oběhové a dýchací soustavy →

zajištění rozvodu kyslíku a odvodu oxidu uhličitého

Transport kyslíku:
 • – ze zevního prostředí až na místo spotřeby (k buňkám)
 • – je zajištěn 4 pochody:
 1. transport O2 ze zevního prostředí do plicních sklípků (alveol) -> zajišťován ventilací plic
 2. difuze O2 z alveol do kapilární krve
 3. transport O2 krví do vlásečnic ve tkáních
 4. difuze O2 z tkáňových vlásečnic do okolních buněk
Transport oxidu uhličitého:
 • – probíhá 4 pochody v opačném směru
 • – rozlišujeme 2 typy dýchání:
 1. ZEVNÍ (= plicní) – výměna O2 a CO2 mezi plícemi a krví
 2. VNITŘNÍ (= tkáňové) – výměna O2 a CO2 mezi krví a tkáněmi

– v klidu jsme schopni přijmout 250 ml O2 / minutu a vydat 200 ml O2 / minutu

STAVBA DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ
 1. horní cesty dýchací
 2. dolní cesty dýchací
 3. plíce
1. Horní cesty dýchací
 • vytvářejí se v zárodečném vývoji ze stejného základu jako dutina ústní v obličejové části zárodku
 • tvoří: 1. dutina nosní (CAVUM NASI)
 • 2. hltan (PHARYNX)

ad. 1.

 • rozdělena přepážkou na 2 části: – na začátku mezi nosními dírkami = chrupavčitá přepážka
 • v zadní části k. radličná a svislá ploténka k. čichové
 • spodina d. nosní je tvořena patrovými výběžky horní čelisti a dvěma k. patrovými
 • ve stropě d. n. je dírkovaná ploténka k. čichové
 • ze stran do d. n. vystupují 3 páry nosních skořep -> rozdělují v každé půlce d. n. na horní, dolní a střední průchod celá dutina nosní je vystlána sliznicí
 • horní průchod obsahující čichový oddíl je vystlán sliznicí, která obsahuje smyslové čichové buňky
 • střední a dolní průchod obsahují dýchací oddíly, v těch je sliznice růžové barvy, která má na povrchu řasinkový epitel a pod ním vyúsťují žlázky, které produkují hlen
 • do dolního průchodu vyúsťuje slzovod
 • sliznice d. n. je bohatě protkaná drobnými žilkami, kt. při zduření mohou prasknout – krvácení
 • vzduch procházející d. n. je zvlhčován, ohříván a zbaven různých nečistot
 • d. n. je spojena s vedlejšími dutinami nosními (SINUSY)
 • SINUSY – nacházejí se v kostech obklopující d. n.(k.čelní, k.čichová, k.klínová, horní čelist)
 • vystlány sliznicí a vyplněny vzduchem
 • při rýmě mohou být postiženy zánětem
 • => působí jako rezonátory při vytváření hlasu

ad. 2.

rozlišujeme 3 části:

 • nosohltan (NASOPHARYNX)
 • č. ústní
 • č. hrtanová
Nosohltan
 • spojen s dutinou nosní zadními nosními otvory
 • vysoký 2,5 cm, hluboký 1,5 cm
 • ze stran do něj vyúsťují Eustachovy trubice, které přicházejí ze středního ucha
 • vystlán sliznicí s řasinkovým epitelem, zde jsou žlázky, které produkují hlen
 • v klenbě se hromadí velké množství mízní tkáně  → vytváří „hltanovou mandli“ – nosní mandle – u dětí silná (často dochází ke zduření)
Č. ústní
 • mezi nosohltanem a ústní částí hltanu se nachází patrohltanový závěr – tvořen měkkým  patrem, při dýchání je patro volně svěšeno, ale při polykání, mluvení bývá zdviženo nahoru
 • do ústní části hltanu se otvírá d. ústní, která je křižovatkou dýchacích a trávicích cest
Č. hrtanová
 • na spodní část hrtanové části nosohltanu navazuje hrtan a jícen
 • na přechodu hrtanové č. hrtanu a hltanu je příklopka (EPIGLOTIS), která se při polykání zavírá
Význam dýchání nosem:

+ tělesný a duševní rozvoj dítěte

– při neprůchodnosti v důsledku zduření hltanové mandle se objevují různé potíže:

 • dýchání je mělké a povrchové → není zajištěn dostatečný přísun O2 = únava, netečnost
 • při mělkém dýchání se pořádně nezapojují k činnosti dýchací svaly
 • potíže se projevují ve spánku, chvíli nedýchá a pak dýchá ústy – lapá po dechu
 • při jídle – dýchá pusou, nemůže pořádně jíst

2. Dolní cesty dýchací

+ plíce se vytvářejí v embryonálním (zárodečném) vývoji jako vychlípeniny trávicí trubice na

   rozhraní hltanu a jícnu tvoří: 

 • 1. hrtan = LARYNX
 • 2. průdušnice = TRACHEA
 • 3. průdušky = BRONCHI

ad. 1. HRTAN

 • umístěn vepředu krční krajiny
 • dutý, trubicovitý orgán
 • u mužů dlouhý 7 cm a u žen 5 cm
 • přední část hrtanu kryta dolními jazylkovými svaly
 • na obou bocích umístěny laloky štítné žlázy
 • vystlán sliznicí s řasinkovým epitelem
 • podkladem hrtanu jsou chrupavky
 • největší chrupavka = chrupavka štítná
 • tvořena 2 ploténkami, přední okraje těchto plotének se spojují a vytvářejí vepředu ostrou hranu = ohryzek (u mužů viditelný)
 • k ch. š. je připojena vazivová blána a pomocí ní je hrtan zavěšen k jazylce
 • prstencová chrupavka – tvar prstenu, oblouk prstenu směřuje dopředu, dále tvořena čtyřúhelníkovou ploténkou a k této ploténce jsou kloubně připojeny další dvě menší chrupavky – trojboký tvar = chrupavky hlasivkové
 • součástí hrtanu je hrtanová příklopka (EPIGLOTIS) – na přechodu mezi jícnem a hrtanem
 • při polykání uzavírá přístup do hrtanu
 • jednotlivé chrupavky spojeny vazy a drobnými kloubky a zvenku se k nim připojují příčně   pruhované svaly – ty svou kontrakcí ovlivňují velikost hrtanové dutiny při dýchání, mluvení, polykání; a dále ovlivňují postavení chrupavek
 • dutina hrtanová má tvar přesýpacích hodin
 • v nejuzším místě z chrupavky štítné k chrupavkám hlasivkovitým vedou dvě řasy: nepravé hlasové řasy – sytě červené, nepohyblivé
 • uzavírají mezi sebou poměrně velkou štěrbinu
 • neovlivňují tvorbu hlasu
 • pod těmito řasami jsou – pravé hlasové řasy – vedou z chrupavky štítné na hlasovité
 • chrupavky => hlasivky
 • podkladem je hlasivkovitý sval a vazivová blána
 • pokryty bělavou sliznicí
 • svaly kolem hrtanu svojí kontrakcí zužují nebo rozšiřují štěrbinu kolem hlasových řas
 • při dýchání je štěrbina mezi pravými řasami široce rozevřena
 • těsně před mluvením se hlasivky napnou a hlas. štěrbina mezi nimi se uzavře
 • při mluvení – výdechem – se hlasivky rozevřou a rozechvějí
 • pravidelným otevíráním a zavíráním se nad hlasivkami rozechvěje vzduch a vzniká základní
 • tón, ale to ještě není lidský hlas
 • teprve až rozechvěním vzduchu v rezonančních dutinách (hrtanu a dutině ústní) dochází k zabarvení zvuku
 • ke správné artikulaci pomáhá: jazyk, zuby, rty, patro → je nám rozumět, co říkáme

růst hrtanu: ○ v dětství roste pozvolně, nejsou rozdíly mezi pohlavými

○ v pubertě je růst rychlejší a nastávají rozdíly mezi pohlavými

– mezi hlasovými řasami a hrtanem * disproporce – mění se hlas (mutování),

ukončen kolem 23. roku

ad. 2. PRŮDUŠNICE

 • navazuje na hrtan
 • pružná trubice dlouhá 12 cm, vnitřní průměr až 2 cm
 • ve výšce 4. – 5. obratle se větví na dvě průdušky
 • stavba: – stěnu vepředu a po stranách tvoří chrupavky podkov. tvaru – mezi sebou spojeny vazivem
 • zadní stěna tvořena hladkým svalstvem – příčné a podélné → umožňují natažení a zkrácení průdušnice
 • uvnitř vystlána sliznicí s řasinkovým epitelem – obsahuje hlenové žlázky

ad. 3. PRŮDUŠKA

 • vzniká rozvětvením průdušnice
 • pravá průduška → pravá plíce
 • levá průduška → levá plíce
 • v plicích se dále větví
 • stavba se shoduje se stavbou průdušnic (ale postupným větvením ubývá chrupavč. podkladu)

Ochrana dýchacích cest → zajišťuje řasinková epitel – zachycuje prach. částice, bakterie

→ hlen, který produkují žlázky

 • pohybem řasinek všechny nečistoty směřují ven – u kuřáků fce omezena – postupné zanášení DC
 • kašel – větší částice v dýchacích cestách, které ho vyvolají
 • nepodmíněný reflex

Plíce = PULMONES

 • vlastní dýchací orgán
 • velmi lehké, tenké, pružné, houbovité
 • v mládí narůžovělé, v pozdějším věku šedočernomramorované
 • uloženy v dutině hrudní
 • tvořeny pravou a levou plící
 • tvar plic je přizpůsoben tvaru dutiny hrudní
 • rozlišujeme: – spodinová plocha = báze plic
 • žeberní plocha
 • mezihrudní plocha
 • hrot plic – vrcholek
 • báze plic – nasedá na klenbu bránice, proto je vyhloubená
 • žeberní plocha – vyklenutá, směřuje k bočním stěnám dutiny hrudní
 • mezihrudní plocha – vyhloubená, umístěno srdce
 • v levé části otisk srdce větší – směřuje sem srdeční hrot
 • ve střední části – branka plicní (HILUS) – zde vstupují průdušky, větev plicní tepny a vystupují plicní žíly a mízní cévy
 • mezi plícemi prochází průdušnice, jícen a velké cévy
 • plicní hrot – dosahuje úrovně 1. žebra
 • každá plíce je hlubokými zářezy rozdělena na laloky
 • pravá plíce – 3 laloky – horní, dolní, střední
 • levá plíce – 2 laloky – horní, dolní
 • povrch plic pokrývá tenká vazivová blána – poplicnice (PLEURA PULMONALIS) –
 • přechází na stěnu dutiny hrudní – pohrudnice (PLEURA PARIETALIS) – uzavírá dvě
 • samostatné dutiny pohrudniční
 • prostor mezi těmito dvěma dutinami pohrudničními = mezihrudní prostor(MEDIASTINUM)
 • mezi poplicnicí a pohrudnicí je úzká štěrbina, která je vyplněna malým množstvím tekutiny,  kt.  umožňuje hladký pohyb při dýchacích pohybech; v této štěrbině je negativní tlak (podtlak)
 • do pravé a levé plíce vstupuje pravá a levá průduška, v plicích se větví na menší větvičky – průduškový strom – postupně zakončeno, na konci jsou nejmenší – průdušinky
 • (BRONCHIOLY) – na ně navazují alveolární chodbičky → ústí do plicních váčků a stěny váčků se hroznovitě vyklenují → vznikají plicní sklípky (ALVEOLY PULMONIS)
 • plicními sklípky končí cesty dýchací
 • mezi jednotlivými chodbičkami je vazivo
 • plicních sklípků je mnoho – stěna tvoří 80 m2 – aktivní dýchací plocha je menší – využíváno 75%, 25% je rezerva – ta je při tělesné zátěži větší
 • stěna plicních sklípků je tenká (výměna dých. plynů) a tvořena jednovrstevným epitelem
 • vnější strana plic – bohatě protkaná sítí vlásečnic

Dýchací pohyby

 • výměna vzduchu (ventilace plic) v plicích se uskutečňuje střídáním zmenšování a zvětšování dutiny hrudní → způsobeno vdechem (INSPIRIUM) a výdechem (EXSPIRIUM)
 • při vdechu činností dýchacích svalů se hrudník zvedá a rozšiřuje – ve směru příčném a svislém
 • hlavní dýchací svaly při vdechu – bránice, zevní mezižeberní svaly
 • bránice se stahuje, oplošťuje a mírně klesne – zvětšuje d. hrudní ve svislém směru
 • zevní mezižeberní svaly (vdechové) nadzvedávají žebra – rozšiřují d. hrudní do stran a předozadním směru
 • u malých dětí brániční (abdominální) dýchání
 • u dospělého dýchání smíšené (někdy kostální = žeberní)
 • výdechem se hrudník vrací do výchozí polohy → d. h. se zmenšuje → vzduch z plic vypuzován
 • pasivní pohyby – pohyby bránice
 • umožněny pružností plic
 • při námaze – vnitřní mezižeberní svaly
 • při velké námaze, kdy rychle stoupá spotřeba O2 se uplatňují pomocné svaly dýchací:
 • vdech → sv. kloněné, zdvihač hlavy, velký a malý prsní sval, široký sval zádový
 • výdech → čtyřhranné svaly bederní
 • pohyb hrudníku doprovázen pasivním pohybem plic – umožněn jiným rozdílným tlakem ve štěrbině mezi poplicnicí a pohrudnicí

Řízení dýchacích pohybů:

 • nepodmíněná reflexní činnost (nemůžeme je do určité míry ovlivnit vůlí)
 1. centrum pro řízení dýchacích pohybů je v prodloužené míše – zde vznikají vzruchy – ty jsou vedeny odstředivými drahami k dýchacím svalům
 • aktivitu dýchacích svalů ovlivňuje koncentrace CO2 v krvi
 • hodně CO2 – zvýšená dráždivost dých. centra → dýchání hlubší a rychlejší
 1. aktivitu dále ovlivňuje sensitivní zakončení bloudivého nervu v plicní tkáni
 • při vdechu se podráždí zakončení bloudivého nervu a vzniklé vzruchy jsou vedeny do dých. centra a utlumí se činnost dých. centra → ustanou kontrakce dýc.svalů → výdech – při výdechu klesá dráždivost → končí utlumování dých. centra → vdech
 1. dále dýchací pohyby do určité míry ovlivňuje mozková kůra – např.: můžeme vůlí zadržet dech, zrychlit dýchání apod.

Ventilace plic

 • = výměna vzduchu v plicích
 • dechová frekvence u dospělého v klidu – 16 vdechů a výdechů / min
 • malé děti mají frakvenci vyšší
 • pravidelné střídáním vdechů a výdechů
 • zvyšuje se při zátěži, nemocích, emocích, v prostředí s vyšší teplotou
 • dospělý člověk, který provádí klidové dýchání – objem vyměněného vzduchu je asi 500ml za jeden nádech a výdech => respirační vzduch
 • toto množství se zvyšuje při námaze
 • zvyšuje se hodnota minutového objemu – kolik vzduchu projde plícemi za 1 minutu
 • hodnotu získáme výpočtem dechové frekvence a objemu respiračního vzduchu

Vitální kapacita plic

 • objem vzduchu, který po maximálním vdechu maximálně vydechneme
 • spirometr – přístroj na měření vitální kapacity plic
 • hodnota je ovlivněna – pohlavím, hmotností, výškou, věkem, trénovaností
 • hodnota vit. kapacity plic je hlídána u sportovců, u onemocnění plic a svalových onemocnění
 • nepředstavuje veškerou kapacitu plic (přesto v plicích zůstává určité množství vzduchu – 1-2 litry => zbytkový (reziduální) vzduch
 • dá se zjistit hodnota doplňkového vzduchu (= to, co jsme schopni vdechnout po klidovém vdechu) – 2-2,5 litru
 • zásobní vzduch (= to, co jsme schopni vydechnout po klidovém výdechu) – cca 1 litr
 • sečtením respiračního, doplňkového a zásobního vzduchu dostaneme vitální kapacitu plic

Dýchání a výměna dýchacích plynů

 • zevní: – výměna dýchacích plynů mezi plícemi a krví
  • uskutečněno tzv. difuzí – rozhodující je hodnota parciálního tlaku dýchacích plynů CO2, O2 v krvi a alveolárního vzduchu (rozdílnost tlaků v krvi a plicích) – hodnota je rozdílná
  • vzduch, který se nachází v plicních sklípcích – alveolární vzduch
 • vnitřní: – výměna plynů mezi krví a tkáněmi
  • ke tkáňovým buňkám se dostává O2 důležitý pro oxidační metabolické pochody → uvolňuje se energie → dodává se buňkám, které to potřebují
  • probíhá difuzí (rozdílnost tlaků CO2 a O2 v krvi a tkáních)

Hypoxie = stav, kdy v krvi poklesne hodnota kyslíku (není to pokles pod kritickou hodnotu)

 • příčiny: ○ prostředí, kde se snižuje obsah O2 ve vzduchu
 •     ○ nedostatečná činnost srdce
 •     ○ chudokrevnost (anémie)
 • průvodní jev – modrání kůže a sliznice okolo úst → cyanóza
 • citlivě reaguje mozek – chvilkové – mozku se nic nestane
 •    15 – 20 s – ztráta vědomí
 •    3 minuty a více – poškození mozkových buněk

Anoxie = úplný nedostatek O2 v krvi => smrt

reklama