Houby

Houby

 • existuje přes 100 000 druhů, samostatná říše
 • různorodé (jednobuněčné, mnohobuněčné)
 • eukaryotické, stélkaté
 • nemají chlorofyl → neprobíhá fotosyntéza
 • výživa heterotrofně, nepohyblivé
 • v jejich buňkách je zásobní látkou glykogen
 • chitin – stavební polysacharid
 • společné s rostlinami – buňka je ohraničená buněčnou stěnou
 • některé syntetizují vitamíny
 • základní stavební jednotka – HYFA (houbové vlákno)
 • trubicovitý tvar nebo je přehrádečné, větví se a proplétají
 • v lesním humusu vytváří podhoubí (mycelium) – bílá až nažloutlá barva → vlákna se mohou seskupovat a vytvářet houbová pletiva
  • nejznámější plektenchym
 • u vývojově vyšších druhů dál vyrůstá plodnice – zde dozrávají výtrusy a pomocí nich se rozmnožují a rozšiřují
 • houby získávají důležité látky absorbcí
Rozmnožování
 • 1. nepohlavně – pomocí nepohlavních výtrusů (zoospory – pohyblivé, konidie – nepohyblivé, sporangiospory)
 • 2. pohlavně – pohlavní výtrusy (basidiospory, askoospory)
Typy hub
 1. saprofytické – houby, které důležité látky získávají z odumřelých nebo rozkládajících se živočichů nebo rostlinných těl (dřevokazné houby)
 2. parazité – získávají důležité látky z organismu, kterému škodí
 3. saproparazité – na začátku životního cyklu preferují parazitický způsob života a pak přehácházejí na saprofytický způsob života
 4. příležitostní parazité – když jim to podmínky dovolí → parazité, když ne vyživují se saprofyticky;
 5. symbionti – soužití dvou organismů, kteří si neškodí, ale poskytují si navzájem důležité látky (lišejníky =LICHENISMUS )

mykorhíza = podhoubí s kořeny cévnatých rostlin

Systém hub

oddělení: Hlenky (myxomycota)

 • jednoduché houby
 • stélka má tvar měňavky
 • nevytvářejí žádné podhoubí
 • jednob. organismy, které se rozmnožují dělením a mohou se pohybovat bičíkem i přeměnou vnitřního organismu
 • najdeme je na stinných a vlhkých místech (zahrady, lesy)
 • živí se pohlcováním organických zbytků, bakterií, prvoky, kvasinkami, výtrusy jiných organismů
 • jsou–li v příznivých podmínkách→shlukují se a vytvářejí slizovitý útvar=plasmodium
 • → vytvářejí se zde plodničky → mají různý tvar a mohou být různě zbarvené ( žlutá, oranžová, fialová)
 • v plodničkách vznikají výtrusy (odpočívají tam a přečkávají tam zimu a nepříznivé počasí, teprve pak se rozmnožují)
 • příklady : slizovka, vlčí mléko – na pařezech

oddělení: Nádorovkovité

 • parazitické houby → parazitují uvnitř buněk rostlin (např.:brukvovitých) / hub
 • stélka má tvar améby (měňavky) → shlukují se a tvoří plasmodium
 • v buněčných stěnách jako stavební látka převládá chitin

Nádorovka kapustová

 • napadá čeleď brukvovitých ( květák, kedluben)
 • projev napadení : nevytváří se konzumní část nebo jsou hlávky malé
 • rozmnožují se odpočívajícími výtrusy

Nádorovka způsobující prašnou strupovitost brambor

 • v chladnějších bramborových oblastech
 • napadají hlízy

oddělení: Oomycety (oomycota)

 • vytváří si podhoubí – jednoduché trubicovité i rozvětvené
 • zahrnuje vodní zástupce , žijící v půdě + parazité
 • nepohlavně se rozmnožují pomocí zoospor = rejdivé výtrusy (mají dva bičíky stejné délky)
 • rozmnožování pomocí dvou různých gametangií (pohlavní orgány)
 • mají dva bičíky stejné délky
 • přecházejí z vodního prostředí na souš

Hnilobytka

 • vodní zástupce – sladkovodní houba
 • vytváří bělavé podhoubí trubicovitého tvaru → zachycuje se na mrtvém těle hmyzu → vyživuje se saprofyticky

Vřetenatka révová

 • parazit
 • napadá vinnou révu → nejdříve listy (olejové skvrny)→ spodní strana listů(bělavé skvrny) – způsobí je plodnice rostoucí skrz průduchy
 • větrem se plodnice odlamují → roznášejí se → až 50% úrody zničeno
 • rozpadlé výtrusy přezimují v půdě→ opět napadnou úrodu → dostávají se i do bobulí

Plíseň bramborová

 • napadá čeleď lilkovitých, může napdat i rajčata
 • nejprve napadá listy – žloutnou, hnědnou → řapíky → stonky – sesychají, odpadávají
 • na rubu listů vzniká výtrusnice  s výtrusy → půda, kde napadají hlízy→ hniloba

oddělení: Chytridiomycety (chytridiomycota)

 • vytvářejí trubicovitou stélku
 • ve stěně buněk převládá chitin
 • nepohlavní rozmnožování – pomocí zoospor s 1 bičíkem
 • pohlavní rozmnožování – splynutí 2 odlišných typ zoospor / nebo splynutím vajíčka a spermie → vaječná buňka – oosféka a spermatická buňka – spermatozoid
 • zástupci jsou saprofyté i parazité – mají hostitele řasy, houby, cévnaté rostliny

Rakovinec bramborový

 • způsobuje tzv. rakovinu brambor
 • napadá čeleď lilkovitých
 • napadá hlízy → bradavkovité nádory → v jejich buňkách dozrávají výtrusy (až 20 let) v půdě
 • důležité opatření – nesmí se pěstovat
 • existuje proti málo postřiků

oddělení: Houby pravé (eumycota)

 • většinou mnohobuněčné houby
 • tělo – stélka → tvoří přehrádkované hyfy a ty tvoří mycelium
 • kvasinky jsou jednobuněčné – rozmnožují se pučením a nevytvářejí se mycelium
 • v buněčných stěnách je chytin – zpevňuje ji a tvoří její kostru
 • rozmnožují se pohlavními(bazidiospory,askospory)
 •  i nepohlavními výtrusy (konidie)

1.třída:  MUKOROVKOVITÉ (ZYGOMYCETES) = spájivé

 • většinou jsou saprofytické
 • významná součást půdní mikroflóry
 • původci některých onemocnění u rostlin i lidí → hnití semen, plodů

Kropidlovec černavý  

 • vytváří šedavé povlaky na substrátech bohatých na škrob a cukr
 • podhoubí není přehrádkované – vyrůstají na něm nosiči plodnic = sporangiospory – vyrůstá z nich černá kulovitá výtrusnice = sporangium – vznikají tu nepohlavní výtrusy – konidie – po porušení se uvolní a vznášejí se ve vzduchu, konidie mohou být pohlavně odlišné→ klíčí → mycelium (2 větve)→ potkají se, okraje zduří a spojí se → zygota – postupně se mění na zygospory = spájivý výtrus – po období klidu klíčí – vytvářejí se na ni nosiči plodnic, výtrusnice má konidie, proces se opakuje

Plíseň hlavičková

 • vytváří mycelium na org. substrátech (sýr)
 • podhoubí je rozvětvené, nepřehrádkované

2. třída VŘECKOVÝTRUSÉ (ascomycetes)

 • jedna z nejpočetnějších tříd
 • vytvářejí plodnice různých velikostí → nesou výtrusorodou vrstvu = vřeckové
 • rouško – terčovitý, taškovitý tvar
 • na výtrusorodé vrstvě rostou výtrusnice(zde tvorba vřecek) kyjovitého tvaru – vřecka – vznikají v nich výtrusy = askospory – vznikají na základě předchozího pohlavního procesu
 • rozmnožují se i nepohlavně pomocí konídií

Kvasinky

 • nejjednodušší
 • tělo z jednobuněčné stélky
 • buňka obsahuje v buněčné stěně hemicelulózy
 • rozmnožují se nepohlavně – pučením – pokud se nové kvasinky dále rozmnožují → tvoří řetězce → nepravé podhoubí = pseudomycelium
 • nacházejí se nejvíce na povrchu rostlin, ve sladkých květních šťávách, výronech → rozkládají cukry na alkohol a oxid uhličitý

Kvasinka vinná

 • na povrchu vinné révy, v půdě vinic, výroba vína

Kvasinka pivní

 • vyšlechtěné odrůda
 • zkvašování sladu, výroba lihu, droždí, řepné melasy

Plesnivkotvorné houby

 • vytvářejí podhoubí na org. substrátech, výrobcích z organických látek
 • způsobují hnilobu u rostlin (plody, semena)
 • vylučují do substrátu toxické látky = aflatoxiny
 • zdraví škodlivé
 • využití: antibiotika, sýry + enzymů

Štětičkovec – penicil    Kropidlák

 • jejich konidie jsou všude
 • zkoumají se jestli nejsou alergenní

Padlí

 • parazitické houby na rostlinách
 • Travní – obiloviny, tráva
 • Jabloňové, Dubové, Révové
 • vytváří bílý poprašek = podhoubí =- má postranní větvě, které pronikají do pokožky → živiny

Hypocreales

 • parazité
 • baňkovitá plodnice, která má různé barvy

Paličkovice nachová

 • na žitě, trávách
 • na žitě se objeví v klasech námel a trčí ven, při sklizni vypadá → přezimuje  →na jaře vyrůstají nosiče nesoucí plodničky → v plodničkách vznikají výtrusnice → askospory → vystřelovány → šíří se  → na rostlinu → na bliznu → hmyzem roznášeny na jinou rostlinu
 • Námel obsahuje jedovaté alkaloidy → léčiva ← pěstování uměle

Terčoplodné houby

 • škodí, když se rozmnožují a rozšiřují pomocí konídií

Hlízenka ovocná

 • napadá ovoce – bílé soustředné kružnice – nesmí se nechat přes zimu
 • plodnice jsou hnědé (terčíky)

Smrže

 • masité plodnice, žebernaté klobouky
 • jedlé rostou na vápenatých půdách

Ucháč obecný

 • podobný smržům
 • laločnatý klobouk
 • jedovatý
 • jehličnaté lesy

Lanýž letní

 • u nás vzácně
 • plodnice vznikají v půdě → vyrůstají v hnízdech
 • koření, aromatická

třída: STOPKOVÝTRUSÉ (basidiomycety)

 • tvorba výtrusů = basidiospory(tvoří se až po pohlavním procesu) – vznikají na povrchu buněk = basidie – jsou soustředěny do výtrusorodého rouška
 • podle tvaru basidii rozdělujeme stopkovýtrusé houby do dvou tříd

1.Heterobasidiomycetidae

 • početná třída, různorodé houby, jsou bazidie čtyřbuněčné

Rzi

 • parazité, hostitelem je rostlina
 • nevytvářejí plodnice

Rez travní

 • během cyklu vystřídá 2 hostitele (obilnina, dřišťál) – jen určitý druh obiloviny od června jsou rezavé kupky na obilkách
 • černé výtrusy = zimní → na jaře → jarní – rezavé → dřišťálu → na obilniny
 • ochrana : vyšlechtit odolnější rostlinu

Sněti

 • parazité, hostitelé jsou rostliny
 • nevytvářejí plodnice, výtrusy se tvoří jen v určitých orgánech v hostiteli (listy, pestíky, tyčinky)

Prašná sněť pšeničná

 • napadá klasy, rozrušuje obilky a přeměňuje na černohnědá prašná masa ← výtrusy, poté na květy jiných klasů
 • Ječmená sněť
 • Sněť kukuřičná
 • Mazlavá sněť pšeničná – obilky, ale přemění je na mazlavou hmotu – páchne
 • ochrana – chemikálie

2.Homobasidiomycetidae

 • jednobuněčné basidie, celistvé
 • kloboukaté, velké, vytvářejí plodnice na podhoubí za určitých podmínek prostředí
 • v lecích, na polích, pastvinách

Houby chorošotvaré

 • vytváří kloboukaté plodnice / rozprostřené plodnice i jiné tvary
 • výtrusorodé rouško je uvnitř pórů, nebo na povrchu lupenů, nemá žádné obaly troudnatec pásový, Dřevomorka domácí, Kuřátka sličná, Choroš ovčí, Kotrč kadeřavý

Houby bedlotvaré

 • kloboukaté plodnice – třeň (=noha), klobouk, závoj = prsten ← kolem klobouku je částečný obal, pak se protrhne
 • plachetka = třeň + klobouk = celkový obal → strupy na klobouku – zbytky po plachetce, pochva na bázi třeně
  • Pórovité
 • Hřiby – Hřib dubák, Suchohřib hnědý , babka, koloděj, kovář, satan
 • Klouzky  – nodřínový, strakoš, žlutý
 • Kozák – osikový, žlutoporý
 • Křemenáč
  • Lupenité
 • Muchomůrky – zelená, jízlivá – nápadná pochva, tygrovaná, červená, citrönová, načervenalá (růžovka)
 • Bedly – vysoká, červenající
 • Holubinky – nazelenalá, révová, mandlová
 • Žampion = Pečárka – ovčí, polní
 • Ryzec – pravý, kravský, peprný
 • Penízovky – duhová, sametonohá – roste v trsech
 • Špička – obecná
 • Čirůvka májovka – plete se se Závojenkou olovnatou
 • Hlíva ústřičná

Houby břichatky

 • Výtrusorodé rouško je uzavřeno uvnitř plodnice , která se otevírá až po dozrání
 • Plodnice je kulovitá, nadzemní či podzemní
 • Pýchavka obecná, Hadovka smrdutá, Pestřec obecný

Mykorrhiza – symbioza hub s cévnatou rostlinou

 1. ektomykorrhiza -.hify oplétají nejmenší kořínky, nevnikají dovnitř
 2. endomykorrhiza – hify jsou kolem a vnikají i dovnitř

VÝZNAM HUB

 • dobří rozkládací odumřelých rostlinných a živočišných těl
 • potrava pro člověka, zvěř
 • symbióza hub s jinými organismy
LIŠEJNÍKY
 • lichenizované houby
 • podvojné organismy – houba – sinice /řasa
 • symbionti, ale houba převládá
 • houba poskytuje vodu (mlha), rostlina poskytuje organické látky
 • lichenismus = houba + rostlina (většinou houby vřeckovýtrusé)
 • tělo – stélka :
  • 1. korovitá – celou spodní částí je připevněna k podkladu (na stromě)
  • 2. lupenitá – spodní částí je přichycená, ale okraje jsou volné a laločnaté – nejčastěji
  • 3. keříčkovitá – přichycená jen jednou částí
 • Stavba stélky (lupenité) – svrchní a spodní kůra (houba), pod svrchní je řasová vrstva a pod ní je dřeň (houba), přichycení k podkladu umožňují houbová vlákna
 • Rozmnožování: 1. nepohlavně – rozpad stélky = fragmentace, pomocí soridí – drobná klubíčka – praskne kůra a jsou vystřelována, pomocí izidí – válcovité výběžky na stélce – odlamují se

 2. pohlavně – jen houba (vřeckovýtrusá) → vznikají miskovité plodničky → výtrus. vrstva → askospory → vhodné prostředí → musí najít fotobionta

 • Terč ník zední – na zdi, kůře stromů Hávnatka – šedomodrá stélka, v lesích a příkopech
 • Terčovka bublinatá – kůra stromů
 • Dutohlávka sobí – roste na chudých písčitých půdách
 • Mapovík zeměpisný – na kamenech
 • Provazovka bradavkatá  – visí dolů
 • stélka rostě velmi pomalu (několik mm za rok)
 • mohou být na různých místech (kůra, půda, písčité půdy, kameny, pouště, v horách, v tropech)
 • s mechorosty osídlují mladé lávové proudy
 • půdotvorné organismy
 • samostatná ekologická skupina → bioindikátory → může určit kvalitu ovzduší
 • mají schopnost hromadit částice radioaktivního typu
 • využití v lékařství (farmacie), v potravinářství, v průmyslu na prafémy, potrava pro zvířata,
reklama