Oběhová soustava člověka

Oběhová soustava člověka

  • Krev člověka proudí v uzavřeném systému „trubek“ – cév.
  • Cévy vedou krev, která přivádí kyslík a živiny k orgánům/tkáním a odvádí oxid uhličitý
  • a škodlivé látky z orgánů/tkání.
  • Cévy vedoucí krev ze srdce se nazývají tepny, cévy vedoucí krev do srdce se nazývají žíly.
  • Pokud se odřeme či řízneme, teče nám krev, jelikož jsme porušili stěnu trubičky, která vede krev.
  • Tok krve pohání pumpa – srdce.
Z aorty vystupuje:
 • hlavopažní kmen (truncus brachiocephalicus)
– dělí se na podklíčkovou tepnu a krkavici (karotidu) Podklíčková tepna vystupující z hlavopažního kmene zásobuje krví horní pravou končetinu. Krkavice (karotida) vystupující z hlavopažního kmene zásobuje krví pravou polovinu hlavy. pravá karotida a pravá podklíčková tepna pravá karotida a pravá podklíčková tepna
 • krkavice (karotida)
  • zásobuje krví levou polovinu hlavy
 • podklíčková tepna
  • zásobuje krví levou horní končetinu
Z aorty také vystupují věnčité (koronární) tepny, které zásobují krví srdce. Jsou to první větve, které z aorty vystupují. Jedná se o pravou a levou věnčitou tepnu. Sestupná část aorty zásobuje trup a dolní končetiny. aorta aorta Z dolní poloviny těla přivádí odkysličenou krev do pravé síně srdce dolní dutá žíla (vena cava inferior). dolní dutá žíla dolní dutá žíla (vena cava inferior) Z horní poloviny těla přivádí odkysličenou krev do pravé síně srdce horní dutá žíla (vena cava superior). horní dutá žíla horní dutá žíla (vena cava superior) —  pro zvětšení obrázku na něj klikněte
Vrátnicový (portální) oběh
 • Principem portálního oběhu jsou dvě kapilární řečiště za sebou.
 • Mezi nejznámější portální oběh patří portální jaterní oběh.
 • Kapiláry ve střevech odvádějí vstřebané látky a toxiny z potravy do portální (vrátnicové) žíly
 • (vena portae), která se zanořuje do jater a větví se do dalšího kapilárního řečiště, které látky, posbírané
 • prvním kapilárním řečištěm ve střevech, předává játrům.
 • Kapilární řečiště v játech se pak spojuje a slévá do dolní duté žíly.
 • Další portální oběh je třeba v hypofýze.
portální (vrátnicová) žíla portální (vrátnicová) žíla (vena portae)
Malý (plicní) krevní oběh
Začíná v pravé komoře srdce, odkud je vedena plicním kmenem (truncus pulmonalis). Z plicního kmene vystupuje:
 • levá plicní tepna
 • pravá plicní tepna
– vedou odkysličenou krev do plic Pozor! Na rozdíl od velkého krevního oběhu, v malém krevním oběhu vedou tepny odkysličenou krev. Z každé plíce pak vystupují dvě plicní žíly (vedou okysličenou krev) a vstupují do levé síně srdce. srdce srdce (cor) 1. horní dutá žíla; 2. plicní tepna; 3. plicní žíla; 10. aorta; 13. dolní dutá žíla
reklama