Prvoci

Prvoci

Protozoologie = věda, která zkoumá prvoky

Charakteristika prvoků:

 • eukaryotické organismy, tělo tvořeno 1 buňkou, z 90% vodou
 • nejvíce se jim daří v teplém prostředí
 • rozšířeni kosmopolitně = po celém světě
 • mikroskopické rozměry, asi 60 000 druhů

Vyživují se:

 • heterotrofně (rozkládajícími se organickými látkami)
 • výjimkou fotosyntetizující prvoci (v buňkách mají asimilační barviva)
 • hodně parazitů = potřebné látky získávají z těla hostitele
 • někteří prvoci mají horninotvorný význam – ti, kteří si vytvářejí schránky

Stavba těla

Tvořeno 1 buňkou, vnitřní prostředí vyplňuje cytoplazma-bezbarvá

 1. ektoplazma = blíž k okraji, má větší hustotu
 2. entoplazma = uvnitř, má zrnitou strukturu, jsou zde membránové struktury

Na povrchu prvoků je tuhá blanka pelikula (bičíkovci, nálevníci)

Organely = zajišťují prvokům základní životní funkce

Druhy organel

1. organely oporné a ochranné

 • Pelikula = tuhá blanka na povrchu
 • Schránky, cysty = je to určité stádium,ve kterém je prvok uzavřen a přečkává nepříznivé podmínky, mohou se i v cystě rozšiřovat do okolí

2. organely pohybové

 • Bičíky, brvy, panožky (pseudopodie) = vychlípeniny cytoplazmatické membrány

3. organely trávicí

 • Trávicí vakuoly, buněčná ústka a buněčná řiť, vytvářejí si prvoci, kteří se vyživují heterotrofně

4. organely vylučovací a osmoregulační

 • Pulzující vakuoly = u sladkovodních prvoků
  • vylučování přebytečné vody

5. organely smyslové

 • Prvoci dokáží reagovat na podněty z vnějšího prostředí
 • Stigma = slouží k vnímání světla
 • Neuromotorický aparát = koordinuje pohyb brv

6. organely rozmnožovací

 • Dělení buněčného jádra probíhá mitotickým dělením
 • 1. nepohlavní rozmnožování (většina prvoků)
  • příčné dělení, podélné dělení
  • pučení
  • schizogonie = rozdělení mateřské buňky ne vetší počet dceřiných buněk
 • 2. pohlavní rozmnožování
  • kopulace = 2 jedinci představují pohlavní buňky, vzájemně splynou = zygota, dále sporogonie (tvoří spory)
  • konjugace = (spájení) 2 buňky se dočasně spojí a vymění si hmoty mikronukleonů, dále dělení střídá-li se schizogonie s rozmnožováním pohlavním, vytváří se po splynutí spory a nepohlavním
  • rozpadem spor vznikají infekční stádia, napadají nové hostitele
  • pohlavní rozmnožování je u prvoků zřídka, protože to je mladší způsob rozmnožování
  • po oplození dochází k dočasnému zastavení vývoje encystace
 • u dírkonožců a mřížovců – rodozměna (střídání pohlavní a nepohlavní generace)
reklama