Růst rostlin

Růst rostlin

 • kvantitativní změna
 • nevratný proces
 • lze rozlišit tři fáze růstu:
  • 1. zárodečná fáze (= embryonální)
   • malé tenkostěnné buňky, které se stále dělí, hodně cytoplazmy, velké jádro
   • hlavně v meristémech (vzrostné vrcholy)
  • 2. prodlužovací fáze (= elongační)
   • buňky se nedělí, pouze se zvětšují, vakuoly se spojují a plní se buněčnou šťávou
   • velké požadavky na příjem vody
   • kratší než zárodečná fáze
  • 3. rozlišovací fáze (= diferenciační)
   • dochází k diferenciaci pletiv
   • probíhá současně se zárodečnou a prodlužovací fází

vnější faktory růstu

 • světlo: etiolizace (= žloutnutí rostlin)
 • teplo: minimum × optimum × maximum
 • kyslík: dýchání
 • voda: elongační fáze
 • živiny: optimální množství
 • znečištění prostředí a UV paprsky růst zpomalují

vnitřní faktory růstu = fytohormony

 • syntetizovány rostlinou; vedení cévními svazky
 • stimulátory (povzbuzení činnosti)
  • auxiny
   • v dělivých pletivech
   • růst postraních a adventivních kořenů
   • dávají se do stimulátor
  • cytokiny – asi 20 druhů
   • kořeny + xylém
   • urychlení dělení buněk
   • regenerace; tvarování plodů; zpomaluje stárnutí
   • zvyšování výnosů z obilí, produkce biomasy
   • zvládání stresových situací (okus, extrémní teploty, …)
  • gibereliny – asi 100 druhů
   • všechny rostlinné orgány
   • zvyšují dělení buněk
   • stimulují prodlužování prýtu; větší velikost plodů (réva)
   • vedení floémem
   • klíčení semen; zpomaluje stárnutí
 • inhibitory (utlumení činnosti)
  • kyselina abscisová
   • tvoří se ve spících pupenech, semenech, hlízách
   • navozuje období klidu (= dormance)
   • opad listů; tvorba zásobních bílkovin v semenech
   • tlumí prodlužovací růst, urychluje stárnutí, brzdí metabolismus
   • stresové situace
  • ethylen
   • plynný hormon, který vzniká rozkladem chem. látek
   • ven se dostává průduchy (může tak ovlivnit jiné rostliny)
   • omezuje růst kořenů, prodlužování
   • urychluje dozrávání plodů (vpouští se do skladů s nedozrálým ovocem)

periodicita růstu

 • pravidelné opakování
 • denní: den (pomalejší růst) × noc (vyšší produkce auxinů > rychlejší růst)
 • roční: změny vnějšího prostředí (teplota, …) – období klidu × období vegetace

růstová korelace

 • korelace = vzájemná souvislost/závislost
 • závislost růstu a vývoje jednotlivých částí
 • snaha o udržení celistvosti (např. řízek pouští kořeny)
 • nutné současné zastřihávání podzemních a nadzemních částí
 • apikální dominance
  • „vrcholová nadvláda“
  • nadvláda vrcholového pupenu, který brání růstu postraních (spících) pupenů
  • musí se vzít v úvahu např. při prořezávání stromů
 • regenerace
  • „obnova“
  • fyziologická = přirozená obnova (obnova listů, sítkovic, …)
  • patologická = uplatňuje se při poškození rostliny (vznik závalu při uříznutí větve, …)
  • kalus – zacelené uříznuté části nediferencovanými buňkami
 
VÝVOJ ROSTLIN 
 • kvalitativní změna
 • vývoj od zygoty (♂ + ♀ gamety) až do smrti (= ontogeneze)
 • kvalitativní změny (geneticky, životní podmínky)
 • čtyři fáze vývoje rostliny
  • 1. embryonální fáze (od zygoty k dozrání semene)
  • 2. vegetativní fáze (od klíčení semene; vznik vegetativních orgánů; pouze vegetativní rozmnožování)
  • 3. dospělost (vznik reprodukčních orgánů; vegetativní i pohlavní rozmnožování)
  • 4. stárnutí (převaha katabolických procesů); rostlina se nemnoží; končí odumřením rostliny)
 • vegetativní klid (= dormance)
  • snížení fyziologických funkcí
  • fungování fytohormonů
  • dva typy:
   • a) vynucená: změna vnějších podmínek; lze ji přerušit (př. „barborka“ vykvete i v zimě)
   • b) z vnitřních příčin: hormonální snížení fyziologických fcí; nelze přerušit (př. některé kaktusy občas v létě)
 • klíčení semen
  • přechod z období klidu do období růstu)
  • nasávání vody (bobtnání)
  • faktory: vlhko, teplo, kyslík
 • životní cyklus
  • efeméry: vývoj trvá několik týdnů (ČR – osívka jarní; pouštní rostliny)
  • ozimy: naseje se na podzim, vyklíčí, přezimuje, kvete, sklizeň (obilí)
  • jednoleté: ontogeneze trvá jeden rok, přezimuje semeno (kopr, netýkavka)
  • dvouleté: 1. rok > listy, 2. rok > dospělost (mrkev, celer, česnek)
  • vytrvalé: monokarpické (kvetou jednou za život) × polykarpické (vykvétají a plodí vícekrát)
 • vernalizace (= jarovizace)
  • snížení teploty za účelem kvetení (kaktusy)
  • fotoperioda (= doba osvětlení)
 • fotoperiodismus = nároky rostlin na osvětlení
  • dlouhodenní: delší fotoperioda (konec jara, léto)
  • krátkodenní: kratší fotoperioda (podzim)
  • neutrální: nezáleží
reklama