Strunatci (chordata)

Strunatci (chordata)

Znaky:
  • Struna hřbetní (chorda dorsalis)– entoderm, pevná, pružna osa těla, materiál- chrupavka.
  • Trubicovitá nervová soustava– z ektodermu
  • Žaberní štěrbiny– jsou párové, prolomení přední části trávící soustavy, přepážka- žaberní oblouk (7)
  • Cévní soustava uzavřená– srdce je na straně břisní
  • Trávicí soustava- trubicovitá– otvor ústní, otvor řitní/kloaka, ocas.
  • Metamerní segventace– tělo je rozdělené do množství článků, kde se opakuje svalstvo.
Podkmen: Bezlebeční (CEPHALOCHORDATA)
  • – Kopynatec plžovitý– 5cm velký, žije na mořském dně, tělo ze stran zploštělé, z obou stran ploutevní lem a na konci ploutev ve tvaru kopí. Hlava není odlišena> otvor ústní- hmatové vousky, chorda prostupuje po celé délce těla( pod nervovou trubicí), metamerní segventace> svaly do „V“, žaberní štěrbiny- v hltanu má 180 párů žab. štěrbin, Cévní soustava je uzavřená, oplození vnější.
  • – Smysly: rozeznávají světlo, tmu.
Podkmen: Obratlovci (VERTEBRATA)

– Pouze bilaterální souměrnost, dobře se pohybují> mají efektivní pohybový, smyslový systém, potřebují kyslík.

Povrch těla: 

  • Kůže- funkce ochrany, termoregulace, někdy podíl na dýchání, brání ztrátě vody a je vícevrstevná> horní vrstva- pokožka (epidermis)> deriváty (nehty, chlupy, peří, drápy… keratin bílkovina), škára (dermis)– cévy, které vyživují deriváty, silně prokrvené, podkožní vazivo.
  • Vnitřní kostra (endoskelet)- chrupavčitá nebo kostěná > kostra osová- páteř (obratly> míšní kanál)+ žebra+ kost hrudní
reklama