Svalová soustava

Svalová soustava

1) SVALY HLAVY
mimické svaly- od lebečních kostí; úpony v kůži; ovlivňují výraz obličeje
 • sval čelní (m. frontalis)– svrašťování čela- příčné vrásky
 • sval týlní (m. occipitalis)– začíná na týlní kosti; vyrovnání vrásek na čele
 • kruhový sval oční (m. orbicularis oculi)– podklad víček, zavírání očí
 • kruhový sval ústní (m. orbicularis oris)– podklad rtů, uzavírá ústa
 • sval tvářový (m. buccinator)– přitlačení tváře k zubům
 • velký sval lícní (m. zygomaticus major)– zdvihač koutku- sval smíchu
žvýkací svaly -> začíná na mozkovně -> překlenutí čelistního kloubu -> úpon na dolní čelisti
 
2) SVALY KRKU
 • hluboké svaly uložené před páteří; úklony a předklony hlavy
 • zdvihač (kývač) hlavy (m. sternocleidomastoideus)– záklon a rotace hlavy; začíná na sternu a clavicule, úpon na bradavkový výběžek
 • podkožní sval- tzv. platysma- brání tvoření kožních řas
3) SVALY HRUDNÍKU
 • velký sval prsní (m. pectoralis major)– zevně; přitahovač paže a lopatky; zdvihač žeber- pomocný sval dýchací
 • malý sval prsní (m. pectoralis minor)– uvnitř; pomáhá při předpažení + pomocný sval dýchací
 • mezižeberní svlay vnější a vnitřní (mm. intercostales externí et interní)– zdvih (vnitřní) a pokles (vnější) žeber
 • přední pilovitý sval (m. serratus anterior)– oddlauje lopatku; paže do bráníce (diaphragma)- odděluje dutinu břišní a hrudní; hlavní dýchací sval; 2 klenby směrem nahoru + střední část na úrovni mečovitého výběžku; 3 otvory pro jícen, aortu a dolní dutou žílu
4) SVALY BŘICHA
 • přímé břišní svaly (mm. recti abdominis)– 3 šlachové příčky + 1 podélný prih vaziva tzv. linea alba (pupeční jizva); předklon a břišní lis
 • šikmé břišní svaly (mm. obliquus abdominis) – břišní lis; předklony a rotace trupu;zevní šimkmý sval pokračuje tříselným vazem = šlacha napojující se k hřebenu k. kyčelní a stydké k.
 • příčný břišní sval (m. transversus abdominis)– v nejhlubší vrstvě; břišní lis
5) SVALY ZAD
 • zajišťují otáčení, úklony, záklony a vzpřímení páteře; více vrstev- zde uvedeny pouze svaly svrchní vrstvy
 • kápovitý sval (m. trapesius)– tvar lichoběžníku; zajišťuje lopatku, otáčí hlavu
 • široký zádový sval ( m. latissimus dorsi)– rotace paže dovnitř, zapažení a připažení
 • vzpřímovač páteře (m. erector spinae)– vnitřní vrstva podél páteře, rotace trupu
 • krátké svaly zádové (mm. intertrasversarii)– spojují obratle, úklony páteře
6) SVALY HORNÍ KONČETINY
 • Svaly ramenního kloubu – skupina svalů spojující lopatku s paží – umožňují pohyby v rameni
  • Sval deltový (m. deltoideus) – Δ sval, obrys ramene; přitahovač paže
 • Svaly paže
  • Dvojhlavý sval pažní (m. biceps brachii) – ohyb paže v lokti, supinace předloktí, přední strana
  • Trojhlavý sval pažní (m. triceps brachii) – natahovač paže; zadní strana
 • Svaly předloktí – hodně dlouhých svalů ve vrstvách, začátek na kosti pažní nebo kostech předloktí, úpon na kosti předloktí nebo ruky; pohyby předloktí, ruky a prstů
 • Svaly ruky – krátké drobné svaly na dlaňové straně ruky; jemná motorika
  • Val malíkový (hypothenar) – ohyb, odtažení a přitažení malíku
  • Val palcový (thenar) – umožňuje opozice palce
7) SVALY DOLNÍ KONČETINY
 • Svaly kyčelního kloubu – obdoba svalů ramene
  • Velký, střední a malý sval hýžďový (m. gluteus maximus, mediu set minimus) – začátek na kosti kyčelní, úpon na kost stehenní; napřímení postavy, skákání, stoupání, pohyb DK v kyčli
  • Bedrokyčlostehenní sval (m. iliopsoas) – při jeho obrně není možná chůze – ohyb stehna vpřed a ven
 • Svaly stehna
  • Čtyřhlavý sval stehenní (m. quadriceps femoris) – 1 hlava začíná na pánvi, ostatní na kosti stehenní; úpon na holenní kost nejmohutnější šlachou na těle, kde je uložena čéška; natahovač kolene; ohybač kyčelního kloubu
  • Sval krejčovský (m. sartorius) – nejdelší sval těla; přitahuje a zevně otáčí kyčelní kloub
  • Adduktory na vnitřní straně stehna – přitahují kolena k sobě
  • Dvojhlavý sval stehenní (m. biceps femoris) – na zadní straně stehna, flexor – ohybač kolena
 • Svaly bérce
  • Přední skupina svalů – svým napětím udržjí příčnou klenbu nohy; natahovače prstů a nohy
  • Trojhlavý sval lýtkový (m. triceps surae) – zadní strana, úpon Achillovou šlachou (tendo Achillis) na kost patní; ohyb kolene, chůze po špičkách, výpony; někdy se dělí na dvojhlavý (m. gastrocnemius) a šikmý lýtkový sval (m. soleus)
  • Sval chodidlový (m. plantaris)
  • Ohybače prstů a palce – hlavně zajišťují podélnou klenbu nohy
 • Svaly nohy – skupina palce, malíku a hlubokých svalů nohy – omezený pohyb prstů; hlavně podélná klenba
reklama