Viry, Bakterie, Sinice

Viry, Bakterie, Sinice

 • nebuněčné organismy, nitrobuněční parazité = potřebují hostitelskou buňku, aby se mohli rozmnožovat
 • jednotlivé virové částice = VIRIONY
 • každý virion složen z:
  • Jedné či více molekul nukleové kys.(vždy buď RNA nebo DNA) nesoucí geny
  • Nukleová kys. je uložena v bílkovinném plášti = kapsidě, která nukleovou kyselinu chrání
 • persistence = vir pronikne do buňky a přetrvává v ní, aniž by se množil
 • virogenie = virový genom se začlení do genomu buňky

REPRODUKCE VIRU

 1. Adsorpce – virus vyhledá buňku
 2. Penetrace – virus vniká do hostitelské buňky = injikuje
 1. Rostl. a živoč. – viry vznikají celé
 2. Bakteriofágy – nevznikají celé → pustí do buňky pouze svou nukleovou kyselinu
 1. narušení metabolismu
 • přinutí hostitelskou buňku tvořit části viru (bílkoviny enzymů)
 1. a) lyze buňky
 • pochod kterým se dostávají viry ven
 • viroví jedinci vyplní hostitelskou buňku, která praskne, a pak se dostávají viry ven

b)lyzogenní cyklus (lyzogenie)

 • NK se začlení do genů buňky
 • na konci cyklu se buňka rozdělí na dceřiné → přenáší se i viry → naruší metabolismus

PROKARYOTICKÉ VIRY

 • prokaryotická buňka = hostitelská
 • bakteriofágy (viry bakterií)
 • součást biocenóz, podílejí se na rozkladu
 • léčba a prevence chorob bakt. původu

FYTOVIRY (rostlinný vir)

 • napadají rostlinnou buňku
 • negativně působí na růst (virus keříčkovité zakrslosti rajčete, tabákové mozaiky)

MYKOVIRY (houbový vir)

ZOOVIRY (živočišný vir)

 • šíření infekce – kapénková infekce → vodou, jídlem, krví, přímým kontaktem
 • RNK viry – virus chřipky, klíšťová encefalitida, příušnice, spalničky, vzteklina
 • DNK viry
 • do RNK virů patří Retroviry → HIV → AIDS (leukémie) → onkoviry
 • do DNK patří neštovice, v. EB (mononukleóza), v. pásového oparu, bradavic, hepatitidy B, opary

PRIONY (nekonvenční viry)

 • částice bílkovinné povahy, vznikají v mozku kde se množí a škodí
 • nemoci: scrape (ovce), nemoc šílených krav
BAKTERIE
 • jednobuněčné prokaryotické organismy, malé rozměry, tělo tvořeno euk. buňkou
 • významnými dekompozitory (odbourávají odpadní produkty a mrtvá těla organismů)
 • některé druhy se využívají v průmyslu, např. při kvasné výrobě (sýrů, octa…)

Tvar bakterií:

 1. kulovitý tvar – KOKY
 2. kulovité buňky uspořádané do řetízků – STREPTOKOKY
 3. koky seskupené do hroznu – STAFYLOKOKY
 4. mírně zahnuté buňky – VIBRIA
 5. spirálově stočené – SPIRILY A SPIROCHETY
 6. tyčinkovité buňky schopné tvořit spory –BACILY.
 • na povrchu mají často slizovité pouzdro a někdy bičíky nebo fimbrie
 • za nepříznivých podmínek vytváří endospory
 • podle stavby buň. stěn, která ovlivňuje jejich barvitelnost, rozlišujeme:
 • grampozitivní bakterie – fialová
 • gramnegativní – červená

bakterie žijící v půdě a ve vodě

 • saprofytické – org. látky v přírodě rozkládá na anorganické (mineralizace), vytvářejí humus, některé jsou patogenní → vylučují toxiny

bakterie ve vzduchu

 • do vzduchu pomocí kapének (kýchání), jen některé škodí

bakterie žijící v organismu

 1. parazité rostlin
 • napadají ovocné stromy, kořeny, trávy, rajčata
 • nádory u rostlin
 1. symbionti živočichů a člověka
 • v dutině ústní, trávicí, vylučovací a pohlavní soustavě
 • r. lactobacillus – pohlavní soustava, schopnost produkovat kys. mléčnou
 • r. bifidobacterium – střeva, vyvolává průjmová onemocnění
 • parazité živočichů a člověka
 • střevní onemocnění – cholera (Vibrio cholerae), tyfus, salmonelóza
 • onemocnění dýchací soustavy – angína, spála, zánět plic (streptokok), tuberkulóza (Mycobacterium tuberculosis)
 • pohlavní nemoci – kapavka (Neisseria gonorrhoeae), syfilis (Treponema pallidum)
 • hnisání ran – způsobeno především stafylokoky
 • borelióza, tetanus (Clostridium tetani), mor

Vztah bakterií k dusíku:

 • nitrogenní bakterie – váží dusík z půdy a přeměňují ho na org. látky
 • nitrifikační bakterie – aerobní, přeměňující amoniak na dusičnany
 • denitrifikační – anaerobní, redukující dusičnany na plynný dusík nebo amoniak

Podle potřeby kyslíku:

 • aerobní – k životu nutně potřebují kyslík
 • anaerobní – kyslík nepotřebují
 • fakultativně aerobní – využívají kyslík když je k dispozici, ale nepotřebují ho
SINICE
 • prokaryotické, jednobuněčné org.
 • jejich zásobní látkou je škrob
 • patří k nejodolnějším organismům
 • většina v planktonu, při přemnožení tvoří povlak na povrchu stojatých vod, tzv. vodní květ
 • významnými producenty kyslíku, vážou plynný dusík v půdě
 • slouží k výrobě potravin s vysokým obsahem proteinů, vitaminů a karotenu
 • mohou být jednobuněčné nebo tvoří vlákna
 • na povrchu vytváří slizovité pochvy
 • symbióza s houbami – lišejníky
 • schopnost fotosyntézy → sinicový škrob
 • rozmnožují se příčným dělením

Zástupci: chmířnatka, brkalka, růžencovka

Rod MYKROCYSTIS

 • součást planktonu
 • způsobují alergii, kožní záněty
reklama