Neorealismus

Neorealismus

Neorealismus je směr v italském umění (v literatuře i filmu) 40. a 50. let 20. století, vyznačující se úsilím o důsledně prokreslené a dramatické vidění každodenního života s důrazem na sociální problematiku: autoři používají často lidový jazyk ulice…

Znaky: Autorem pojmu „neorealismus“ je Antonio Gramsci (1891 – 1937), který ho definoval jako „nonkonformní, kritický postoj k italskému fašismu“.

Neorealistická díla (především filmy) byla v období fašismu považována za morálně a vlastenecky nevhodná. Neorealismus je vlastně syrové podání reality, která není nikterak přibarvená a to ani v zájmu děje, nic nevynechává. Přesto lze říci, že si vybírá z každého období to co se tomuto směru hodilo, proto nemůžeme hovořit o nestrannosti či objektivitě.

Literaturní autoři

 • Alberto Moravia
 • Italo Calvina
 • Umberto Eco
 • Roberto Rossellini
 • Cesare Zavattini
 • Pier Paolo Pasolini
 • Giovanni Arpino

Alberto Moravia, (1907 Řím –1990)

 • prozaik, dramatik, esejista i literární kritik
 • narodil se v Římě
 • roku 1916 se u něho projevila kostní tuberkulóza a poté se několik let léčil v několika sanatoriích v Alpách, proto vzdělání získal především od soukromých učitelů
 • ve třicátých letech poměrně úspěšně bojoval s tehdejší fašistickou cenzurou, jelikož pocházel z židovské rodiny, během druhé světové války, téměř nemohl publikovat, byl na něj dokonce vydán zatykač, o kterém se včas dozvěděl a tak se skrýval mezi dělníky.
 • jeho poválečná literatura a názory vedly ke sporům s církví
 • -ve svých dílech zabýval úpadkem rodiny, motivy odcizení a krachem lidských vztahů. Jeho nejtypičtějším tématem je nuda a její vliv na člověka. Později se zabýval také antifašistickou tematikou.

Díla:

 1. Romány-Římanka
 2. Nuda
 3. Horalka
 4. Baron na stromě…

Italo Calvino (1923 – 1985) patří mezi nejvýznamnější italské spisovatele druhé poloviny 20. století, přestože on sám se nikdy s žádným ze směrů moderní literatury nespojoval. Neorealistické rysy má jeho literární debut CESTIČKA PAVOUČÍCH HNÍZD, jehož děj je ale současně protknut pohádkovými a fantasknímymi. Další díla : Naši předkové , Baron na stromě…

Umberto Eco (1932) je italský prozaik, novinář, pedagog, vědec, sémiolog, estetik, filosof a spisovatel, jeden z nejvýznamnějších představitelů postmoderny a avantgardy 60. let 20. století. Od roku 1971 profesor na katedře sémiotiky na univerzitě v Bologni. Prezident Univerzity San Marino, kde založil International Center for Semiotic and Cognitive Studies.

Díla:

 • Jméno růže
 • Foucaultovo kyvadlo
 • Ostrov včerejšího
 • Baudolino
reklama