Pravidla psaní přímé řeči

Pravidla psaní přímé řeči

Poznámky pro sebe.

V českém jazyce píšeme přímou řeč do uvozovek ve tvaru čísel 99 a 66. Píší se hned před nebo za přímou řeč bez mezery.

„Byl fajn. Změnil se v kotě.“

Interpunkční znaménka v přímé řeči (tečky, otazníky, vykřičníky) patří do uvozovek. Následující (tzv. uvozovací) věta začíná malým písmenkem:

„Co jsi to udělal?“ zeptal se přiškrceným hlasem.

Pokud je pořadí obrácené, ukončí se uvozovací věta dvojtečkou a přímá řeč začne velkým písmenem:

Zamyslel se: „Vypadalo to, jako by se rozplynul.“

Je-li uvozovací věta uprostřed, první přímou řeč ukončí čárka a druhá začne malým písmenem:

„Něco po nás jde,“ řekl čaroděj, „musíme si dávat pozor.“

reklama