Proletářská literatura

Proletářská literatura

 • levicové orientovaná literatura z počátku 20.let 20.století, která v letech 1920 – 1923 zastínila civilistickou a vitalistickou poezii.
 • vzniká jako nový proud na počátku republiky
 • vzniklo v prostředí avantgardního hnutí Devět sil v Praze → založeno roku 1920 – Vančura, Teige, Seifert, Wolker, Nezval, Biebl, Havel, Frejka, Burian
 •     devět sil = květina
 •     měl podpořit revoluci, hájil dělníky
 •     byl tribunou poetizmu
 •     opustil ho Wolker, Píša (ten uspořádal Wolkerovu pozůstalost)

• má svůj manifest: TEORETICKÁ STAŤ = Proletářské umění – vyšla v časopise Var – řídil jej Zdeněk Nejedlý

Rysy proletářské literatury

 • • třídnost – má sloužit dělnické třídě
 • • tendenčnost – k něčemu vést, zrušení kapitalizmu
 • • revolučnost – převrat
 • • kolektivizmus – proti individualismu je nutno postavit kolektiv
 • • optimismus – předpoklad pro umění

Jiří Wolker

 • • narodil se v Prostějově, zemřel na tuberkulózu
 • • je autorem vlastního epitafu
 • • po smrti velmi oslavován – jeho dílo až přeceňováno
 • • diskuse: „Dosti Wolkera“ – vyvolal ji František Halas
 • • Host do domu – básnická sbírka
 •     º užívá jinošskou lyriku, opěvuje prosté věci, promlouvá s nimi
 •     º důvěrný vztah ke světu , láska k lidem

Věci

 •     º Svatý kopeček – poutní místo
 •     º Pokora
 •     º Poštovní schránka

Těžká hodina – nejznámější sbírka

 •     symbolické označení pro porod
 •     jinoch se přeměnil v muže, nemá naivní pohled na svět, uvědomuje si rozdíly mezi lidmi

sociální balady 20. století:

 • • Balada o očích topičových
 •     º dělník ztrácí při práci zrak
 • • Balada o snu
 •     º uskutečnit sen = zabít ho
 • • Balada o nenarozeném dítěti
 • • Balada o ženě, muži a Bohu
 • • Balada o rentgenu
 • • Balada z nemocnice
 • • Balada námořníka
 • moderní pohádky:
 • • O milionáři, který ukradl slunce
 • • O kominíkovi
 • • Pohádka o listonošovi
 • • Pohádka o Johnym z cirkusu

Jindřich Hořejší

 • • básník, překladatel (francouzština) – přeložil do ní Švejka
 • • píše o prostých věcech – podoba Wolkerovi
 • • revoluční postoj – rok 1917
 • • poslední sbírka vyšla v roce 1935
 • • Korálový náhrdelník – sbírka
 • • Hudba na náměstí – sbírka
 • • Den a noc – sbírka

Josef Hora

 • • básník, překladatel
 • • studia práv, žurnalistika
 • • po roce 1929 opustil KSČ – protest proti novému Gottwaldovskému vedení
 • • prošel vitalismem (Strom v květu) i civilismem (Básně)
 • • Pracující den – sbírka
 • • Srdce – sbírka
 • • Vřava světa – sbírka
 • • Bouřlivé jaro – sbírka
 •     º v dělníkovi vidí člověka s vysokými morálními vlastnostmi
 •     º nevidí v něm revoluci
 •     º Hora proslul jako autor Máchovské variace – vzpomínka na K.H. Máchu
 •     º uctění jeho památky (100 let od jeho smrti)
 • • Struny ve větru
 •     º čas jako téma, plynoucí, pomíjivý čas

Jaroslav Seifert

 • • 1984- Nobelova cena za literaturu
 • • Město v slzách – sbírka
 • • Samá láska – sbírka
 • Stanislav Kostka Neumann
 • • Rudé zpěvy – určeny k recitaci
 • • časopis Červen, Proletkult
 • Konstantin Biebl
 • • Zlom – sbírka
 • • Zloděj z Bagdádu – sbírka
reklama