Realismus 19.st.

Realismus 19.st.

 • postupný přechod od romantismu k realismu, romantismus začíná být od 20. let 19. století kritizován, přesto mnoho autorů píše na pomezí romantismu a realismu, není snadné je zařadit, na jedné straně romantismus kritizují, na straně druhé využívají stále romantické prvky
 • romantická nespokojenost s přítomností přetrvávala, pocit odcizení, realističtí umělci odmítají unikat před světem, zahleděnost romantického hrdiny sám do sebe, negativní dopad jeho chování (v realismu už není v popředí výjimečný jedince, idea, charakter)
 • vzestup měšťanské podnikatelské vrstvy, prospěchářství a pragmatičnost, angažovanost literatury
 • 50. léta 19. století se dostává realismus nad romantismus, 1848 Napoleonův (III.) teror zmařil naděje romantiků na lepší život
 • víra ve vědu, postavy, prostředí i děj mají mít předobraz v realitě, snaha o objektivitu, román měl podávat pravdivý příběh bez příkras a iluzí
 • 1857 manifest Realismus, časopis Realismus – odmítnutí všech typů románů kromě balzakovského, dílo má být přesnou reprodukcí společnosti, jako fotografie, přesto je umělecké dílo vždy dílem fikce, fikční objektivita

Rysy realismu: pozorování společenských změn, pronikají témata sociální, život nižších a vyšších vrstev, typizace postav – hrdinovy individuální znaky jsou kladeny do souvislosti se širší skupinou, zobecňují se (Gustav Flaubert – že paní Bovaryové se trápí a pláčí nejen v jeho knize, ale zároveň ve dvaceti francouzských vesnicích), zkoumání vlivu prostředí na postavypůvodu, jak se vyvíjí a proměňuje, odpozorované podrobnosti, konkrétní fakta, přesná a podrobná charakteristika postav, pro reálné vykreslení použití i typického jazyka pro prostředí, z kterého postava pochází, slovní zásoba…, často snaha o odosobnění, autor se snaží být objektivní (realistická fikce – záměrně na některé rysy poukazuje) a ukázat pouze společnost, její problémy, vývoj, přesto snaha některé společenské problémy vyzdvihnout, jiné upozadit – angažovanost autorů, ukazovat celospolečenské problémy a mnohdy je i řešit

Žánry realismu: převládá próza, fyziologická črta – zachycuje postavu v bezprostřední souvislosti se jejím každodenním životem, společenský a historický román (často románové cykly, i podoba kronik), román-fejeton – rozmach publicistiky, vychází romány otiskované v novinách, složené z řady uzavřených epizod (takto např. vznikla Dickensova Kronika Pickwickova klubu nebo Dumasovy romány)

Naturalismus: v naturalismus vrcholí realismus, naturalisté se na člověka dívají očima lékaře, považují ho za živý organismus, jeho jednání jako důsledek chemických a biologických procesů v jeho těle

 • patologické jevy lidského chování u alkoholiků nebo lidí s nervovou poruchou
 • popření lidské vůle a svobody
 • práva nejnižších vrstev společnosti, spodiny, ztotožňováni z asociály a kriminálními živly (ne vždy právem), zachycuje člověka v přirozených situacích, bez obalu, nic nezrývá, odhaluje, detailní popis psychických a mentálních pochodů jedince

FRANCIE

Honoré de Balzac

 • nebyl zvlášť dobrým studentem, chtěl jít cestou spisovatele, živil se podřadným psaním děl na objednávku
 • finanční potíže, finanční zátěž musel vyvažovat intenzivní prací, nejlepší díla píše v časech největší finanční tísně, produktivní spisovatel
 • téměř sto románů, obraz společnosti

*Lidská komedie – cyklus próz, v kterých se postavy objevují různě v hlavních i vedlejších rolích, v různých situacích, Balzac tím chtěl vyjevit společnost v pohybu, co možno nejrealističtější, jako by to byl literární „organismus“, žije to, přecházení prostředí, motivů a postav z jednoho díla do druhého, odkaz k Dantově životní Božské komedii

– snaha vytvořit systematický obraz společnosti, ambice pozorovat vše a správně, neopominout detaily, zápletky v prózách jsou tvořeny detailními popisy tak, aby utvořily drama

–   důkladné popisy postav, prostředí, předmětů, výjevů každodenního života

 • Otec Goriot – byl úspěšným obchodníkem, je zaslepen rodičovskou láskou ke svým dvěma dcerám, které si obě vzaly bohaté muže, rozdává jim své peníze, ty ho ovšem vyhledávají pouze za tímto účelem, to otce zruinuje, pořád je ale omlouvá a nikdy jim to nedá za vinu, na smrtelné posteli to dává za vinu sám sobě
 • Lesk a bída kurtizán
 • Ztracené iluze
 • Sestřenice Běta

Stendhal *Červený a černý

Gustav Flaubert /gistáv flóber/

 • od mládí chtěl být spisovatelem, žil na statku, kde se věnoval psaní, jezdil do Paříže na literární večery a salony
 • poetika neosobní pravdy a krásy, chladná objektivnost, obnažuje to postavy, nesoucítí s nimi, neobhajuje je, chladný pozorovatel
 • důraz kladen na uměleckou úroveň díla, pak teprve na užitečnost a ideovost, omezení přirovnání a metafor pro zdůraznění objektivity. Propracovanost každé věty

*Paní Bovaryová – za Paní Bovaryouvou byl postaven před soud za urážku veřejné mravnosti a náboženství, za hanobení Francie, názor, že takové ženy ve Francii určitě nejsou, že chtěl Flaubert akorát uškodit vládě, nakonec byl Flaubert obhájen, že jen nezúčastněně popisuje nemravnost, udělalo to románu reklamu

Děj: hlavní hrdinka Ema, krásná, povrchní mladá dívka, ovlivněna četbou romantických milostných dobrodružství, provdá se za vdovce lékaře Bovaryho plna očekávání, deziluze z manželství naplněného stereotypy, z maloměšťáckého prostředí, narození dcery to ještě zhorší, milostné dobrodružství s hrabětem Rudolfem, který ji využívá a když s ním chce Ema uprchnout, opouští ji, Ema si vydržuje milence ze studijních let Leona, sama se zadluží, dům propadne exekuci a ona se otráví, na to spáchá sebevraždu i její manžel Charles, který ji nepřestal milovat

– příběh prohlubující se deziluze vedoucí k sebevraždě, podtitul díla Mravy francouzského venkova – sděluje to, že případ Emy nebyl rozhodně ojedinělý, Flaubert píše chladně jako nezúčastněný pozorovatel, nesoucítí s postavami, neobhajuje je, vyznívá to chladně, krutě, nemilosrdně

Émile Zola

 • zemřel mu otec, žil jen s matkou, nepodařilo se mu ukončit studia, dvakrát propadl u maturity, nakonec si našel zaměstnání v nakladatelství, pronikl do literárního světa, sám se stává spisovatelem
 • Paní Bovyryovou označil za první „naturalistický“ román
 • důraz klade na biologickou danost jedince, na dědičnost a sociální prostředí, kritika měšťáctví
 • přibližuje člověka k živočichu, vynikající popis, kterým dokáže vystihnout jedince, prostředí i dav

*Zabiják – román z dvacetisvazkového cyklu rodiny Rougon-Macquartů /rugon-makartů/, vydáván časopisecky, pro všeobecné pobouření to muselo být zastaveno, později román velmi oblíbený, spoustu čtenářů

Děj: příběh ženy Gervaisy /žervézy/, která přijíždí do Paříže se svými dvěma dětmi a druhem, ten ji opouští, zařídí si prádelnu, vdá se, manžel utrpí těžký úraz, musí živit rodinu sama, starat se o nemocného, z něj se stane alkoholik a povaleč, bývalý druh se k ní znovu nastěhuje, příživník, manžel se upije k smrti a Gervaisa nakonec taky, její dcera Nana, stane se z ní prostitutka – hrdinka dalšího románu

*Nana – největší úspěch, obraz vysoké společnosti

*Lidská bestie, *Germinal – z prostředí hornické stávky, sociální román, *Peníze…

*Experimentální román – shrnutí Zolovy teorie, myšlenka sblížení románu a vědy, literaturu nazývá jako zvláštní druh vědy, romanopisce považuje za vědce

*Žaluji! – veřejný dopis prezidentu, aféra Dreyfus – kapitán francouzské armády, židovského původu, odsouzen neprávem za špionáž pro Němce, že Francii zradil, neprávem odsouzen, Zola se za něj postavil

Guy de Maupassant /gi d mopasan/

 • vyrůstal ve venkovském prostředí
 • chystal se studovat práva, ale musel narukovat do armády za francouzsko-pruské války
 • přítel s Flaubertem, pomáhal mu v literárních začátcích, seznámil ho s literáty
 • proslavil se jako autor novel a povídek, psal i romány, cestopisy, divadelní hry, literární studie a články do novin
 • milovník sportu a žen, chtěl spáchat sebevraždu, byl dán do ústavu pro choromyslné, tam umírá, syfilis
 • souhlasil s naturalisty v biologické předurčenosti a danosti společenských vazem, nevyužíval dokumentárních metod, k naturalismu se nehlásil, nezávislost, objektivní román, inspirace Turgeněvem a Dickensem
 • snaha vidět jinak než jiní, objektivně, všímat si nenápadných detailů, oprostit se od cizích vlivů
 • náměty milostné a erotické, venkov tak jak ho znal z dětských let, prostředí úředníků, fantastické prózy, cestopisné…

*Miláček – nejslavnější Maupassatnův román, hlavní postavou je ambiciózní muž, bezohledný, díky úspěchu u žen pronikne až do nejvyšších společenských kruhů, zkorumpované jemu známé novinářské prostředí, přes styky s ženami si buduje novinářskou kariéru

*Kulička – za prusko-francouzských válek, skupinka Francouzů se přepravuje po obsazeném území, dostavník je zastaven do té doby, než  se mladá prostitutka přezdívaná Kulička nepodvolí důstojníkovi, cestující jí nadávají cestou a poté ji donutí podvolit se, ona se obětuje, aby mohli jet dál a cestující se k ní stále chovají hrubě i přes to, že jim pomohla, nemravní ctihodný občané, bez výčitek Kuličku obětují

ANGLIE

Charles Dickens

 • představivost, pozorovací talent, smysl pro humor
 • realistické postavy, ale trocha sentimentalismu a romantismu
 • převážnou část života strávil v Londýně, početná rodina, rodiče vsazeni do vězení pro dlužníky, Charles se musí postarat o rodinu, pracoval v továrně jako desetiletý chlapec, dvouletá zkušenost, už nezmizela, skončila nenadálým dědictvím
 • zážitky z období finanční nouze promítal často do svých děl, osudy chudých dětí, opuštěných jako hlavních hrdinů, účastnil se dobročinných akcí, rozporný vztah k rodičům
 • věnoval se publicistice, se svou ženou měl dvacet dětí, rozpad manželství, Dickensova láska k mladé herečce
 • angažoval se ve veřejném životě, zabýval se sociálními problémy, předčítal ze svých knih na veřejnosti, většina děl vycházela v novinách na pokračování

*Kronika Pickwickova klubu – komické příběhy čtyř nepraktických džentlmenů, kteří podnikají společné výpravy na venkov, sluha Samuela Pickwicka humorně mluví, nejzdařilejší pasáže knihy, navazuje na tradici pikareskního románu (hrdinové jsou zobrazovány v různých prostředí, cestování, putování, ironie, důvtip, satira), částečná parodie, humoristické

*Oliver Twist – čtenářský zájem, předloha pro divadelní a filmová zpracování, hlavním hrdinou nalezenec, přichází do Londýna, dostane se do skupiny lupičů a zločinců, není potrestán, ujme se ho bohatá rodina, ale on se zase dostává do zločinecké skupiny, později je odhalí jeho původ a dostává se mu rodiny i majetku

*David Copperfield – autobiografický příběh, poprvé využití ich-formy

*Malá Dorritka – motiv vězení pro dlužníky a šťastného vysvobození

*Nadějné vyhlídky

RUSKO

Nikolaj Vasiljevič Gogol

 • z počátku ovlivněn romantismem, ale realistický autor
 • pocházel z Ukrajiny, otec literární a divadelní zájmy, Gogol nadšený Puškinem, touha být prospěšný národní společnosti, vydává se do Petrohradu, tam úředník, touha stát se vědcem
 • literární úspěchy, zachycoval to, coprožil a slýchával v domovském prostředí
 • kritizuje společnost, analyzuje ji, vystavuje posměchu, říká, že lidé se smějí samy sobě, když se na hru dívají

*Petrohradské povídky – spjaté s prostředím Petrohradu, úspěch, o umělcích a úřednících, o lidech živořících a ponižovaných, podléhají iluzím a bludům, absurdita skutečnosti, anekdotické zápletky, Petrohrad mystickým městem, zvláštní atmosféra, podivné události,

*Mrtvé duše – podtitul Dobrodružství Čičikova, podvodník skupuje od statkářů mrtvé duše = zemřelé nevolníky, statkáři musí i za mrtvé platit daň do nového sčítání, Čičikov je vydává za živé a zdarma za ně dostává půdu, typizace, popisuje různé typy statkářů, odhaluje jejich mravní nedostatky, popisuje společenskou realitu carského Ruska, ustrnulost a zastaralé mechanismy fungování, přes kritiku láska k vlasti, charakteristika postav už jen podle jmen

– první díl měl problémy s cenzurou, zbytek Gogol v depresi spálil, mělo to mít strukturu jako Dantova Božská komedie – Peklo, Očistec a Ráj

*Revizor – drama, kritika a zesměšnění  nepoctivosti a hlouposti úřednické struktury v Rusku

Děj: odehrává se ve 24 hodinách, zapadlé městečko, kde je ubytován úředník Chlestakov, je omylem považován za revizora, do města totiž dorazil dopis o varování, že přijede inspektor, úředníci mají strach, že jim přijde na podvody, podplácí jej, Chlestakov dary nevědomky přijímá, využívá příležitosti, zasnoubí se a odjede z města, po jeho odjezdu ohlášen příjezd skutečného revizora jako konečná němá scéna, lidská hloupost, podlézavost, omezenost, přetvářka, nakonec na to doplatí

Fjodor Michaljevič Dostojevskij

 • dětství v prostředí chudinské moskevské nemocnice, otec lékař
 • z počátku vliv Gogola „Všichni jsme vyšli z Gogolova pláště“, soucitný zájem o chudé, smysl pro líčení temných stránek lidské povahy
 • psychologické studie v románech, o uražení a ponížení
 • odmítá se smířit se soudobým stavem Ruska, hledá východisko
 • zakladatel moderní psychologické prózy

*Zločin a trest – první velký román Dostojevského, prostředí chudých v Petrohradě, chudý Raskolnikov, neustále deprimován hmotným nedostatkem, v kterém se mu snaží i pomoci jeho sestra sňatkem bez lásky, rozhodne se zabít starou lichvářku, přistihne ho při činu její sestra a tak zabije i ji, neunese tíhu své viny, ačkoliv nebyl odsouzen, svěří se prostitutce Soně, ubohé, mravně čisté ženě, přinutí ho, aby se přiznal a odjíždí s ním do vyhnanství na Sibiř, prostřednictvím Soni prohlédne a stává se věřícím

– duševní a mravní drama, roztříštěnost lidského vědomí, bloudění

– vnitřní monology, sny, detailní vykreslení gest a mimiky

*Idiot – chudý šlechtic, křesťan, dobrý muž, okolím považován za idiota

*Běsi – na pomezí satiry a tragédie, odsuzuje soudobé radikály, z podvratné činnosti smrt mladíka, je do toho zapleteno spoustu lidí

*Bratři Karamazovovi – duševní a mravní drama postav, strhující spád děje, dramatičnost

*Bílé noci – povídka

Lev Nikolajevič Tolstoj

 • smrt obou rodičů, vstoupil do armády, nešťastné manželství
 • všestranný autor a svérázný myslitel, potřeba ke všemu se vyjádřit
 • schopnost vyprávět a pozorovat, snaha zachytit život v nejrůznějších podobách

*Sevastopolské povídky – o působení v armádě

*Vojna a mír – popis ruské společnosti v průběhu napoleonských válek, historická románová epopej, postavy z různých společenských vrstev, román hledání, bloudění a nalézání

*Anna Karenina – sociálně psychologický román, studie ženy, která dala přednost citu před společenskými konvencemi, dostává se do bezvýchodné situace, zamilovaná, manžel jí odpírá stýkat se se svým synem, Anna spáchá sebevraždu, skočí pod vlak, symbol kapitalistické industrializace

SVĚTOVÉ REALISTICKÉ DRAMA

Základní rysy: označováno jako moderní drama, nedějovost, lidem ukazuje atmosféru ve společnosti, žádné převratné činy, konflikty, zvraty v ději

Henrik Ibsen

 • norský dramatik, považován za zakladatele realistického dramatu
 • píše o soukromých lidských dramatech, pod pokličkou

*Peer Gynt – téma životních hodnot, nezakotvenost hrdiny, nezodpovědnost, mýtické se mísí s reálným, dilemata moderního člověka, veršované drama, romanticko-realistické, inspirace severskými pohádkami, Peer Gynt je rváč, divoký, lenoch, na svatbě Ingrid, opije se a unese ji do hor, vzpomene si ale na dívku Solveigu, potká trolí ženu, pokud by se zřekl svého lidství, stane se králem říše, udělá to, ale ztratí svobodu, proto se vzepře => pohádkový svět mizí, Peer žije se Solveigou, ale doléhá na něj vlastní minulost, uteče hledat sám sebe, nakonec se vrátí

– norské tradice, lidovost

– hudbu složil E. H. Grieg

*Nora – Domov loutek – motiv rovnocennosti v manželství, manžel Nory ji vnímá jako loutku, je pro něj stálá, neměnná, vrací se k ní, má u ní jistotu, nepřemýšlí o tom, že by mohla mít vlastní svět a být samostatná – Nora chce manželovi pomoci, když je nemocný, podepíše směnku a sama ji splácí, aby mu pomohla, tajně, vystupuje ze svého stínu, loutka oživne, bez souhlasu zasáhne do financí rodiny, snaží se zůstat loutkou, aby nevypadala podezřele, vyděrač to všechno prozradí Nořinu manželovi, prolomení bariér, už dál nemůže předstírat, že je jen loutkou v Torvaldových rukách, Nora se rozhodne odejít od manžela, manžel zůstává loutkou, žena se ukazuje jako silnější, svobodná, loutky se navzájem vodí

– šokující a pro diváka znepokojující téma, má jim otevřít oči

*Divoká kachna – ukazuje, že pravda může znamenat zhroucení, že nemusí být za každou cenu tím nejúčelnějším, čisté pravdě může být vystaven jen silný jedinec, manželka utajuje, že má dítě – Hedviku s továrníkem, jejímu manželovi se to donese (Hjalmar) a ten odejde od rodiny, dcera Hedvika otce miluje a tak odejde na půdu, kde její podivný dědeček (Ekdal) chová králíky, kuřata a nejvzácnější a jí nejmilejší divokou kachnu, kterou na důkaz své lásky k otci hodlá zabít, nakonec zabije sama sebe

August Strinberg

 • švédský dramatik, analyzuje vztahy

*Tanec smrti – vztah muže a ženy, odehrává se to pod pokličkou, doma, prohloubení dialogů, hádky a klidné rozhovory, neoddělitelné pouto lásky a nenávisti, na ostrovním domě, kde jediným kontaktem se světem je telegraf, bezvýchodná situace, vězení, nenávidí se, trýzní se navzájem, Edgar a Alice, dcera Judita, 25 let bez kontaktu s okolním světem, Edgar Alici zabaví telegraf, její jedinou zábavou je trýznit ho, když Edgar zemře na mrtvici, Alice se z toho zhroutí, přiznává, že přes to všechno, co si prováděli, ho milovala

Anton Pavlovič Čechov

 • ve svých spisovatelských počátcích psal pro výdělek  drobné povídky, žertovné miniatury, humoristické příběhy pod pseudonymy *Kniha stížností
 • žertovné povídky, psychologické povídky, novely, dramata – píše na konci života, spolu s Ibsenem a Stindbergem tvoří moderní drama, mezník dějin divadla
 • neutěšené tragické osudy postav, v nahotě, citovost

*Ostrov Sachalin – reportáž, vydal se na Sibiř, zachytil poznatky o vězeňském systému, svědectví o trestanecké kolonii, ostrov, kde byli vězněni trestanci

*Dáma s psíčkem – novela, náhodný flirt se promění v dospělý hluboký vztah, psycholog. povídka

*Racek, Strýček Váňa, Tři sestry, Višňový sad – tragikomická dramata bez hrdiny, skrytá lidská dramata

ČESKÝ REALISMUS
 • česká literatura se učí od zahraničních spisovatelů, poukazuje na problémy ve společnosti, snaha o změnu
 • počátky českého realismu Božena Němcová a K. H. Borovský, líčení vesnického prostředí a způsobu života, ale částečně idealizované
 • 80. léta 19. století u nás kritický realismus, literatura, politika i věda, začíná vycházet Ottův slovník naučný
 • boj o Rukopisy – T. G. Masaryk spolu s literárními historiky je prohlásili za falzifikáty

Rysy českého realismu: málo se zabývá městským prostředím, tematika venkova a historie, o městě až naturalismus, tato tématika se prosadila už dříve, ale tentokrát pojímaná kriticky, ne idealisticky, historická témata zobrazována na základě podložených odborných výzkumů

Karel Václav Rais

 • spisovatel, prozaik, učitel
 • krajina Podkrkonoší, Českomoravská vrchovina, obdivuje venkovský život
 • píše o vesnickém životě, smysl pro detail, vybroušená vypravěčská technika, vyjadřuje se kriticky k narušeným mezilidským vztahům
 • po 40 letech přestává učit, deprese, pomáhá mu literatura, smutná
 • zaměřuje se na individuální prožitek jedince – zakladatel české psychologické prózy
 • popisuje společensky degradované – tuláky, šumaře…, zbohatlíky napodobující život ve městě

*Výminkáři – téma mezigeneračních vztahů, týrání starých rodičů dospělými dětmi, rodiče předali dětem svůj statek, aby měli na čem hospodařit, nechali si jednu malou místnost, dostávali jídlo, děti se snaží obcházet smlouvu a podvádět své rodiče, ti to těžce nesou

*Horské kořeny – cyklus povídek

*Zapadlí vlastenci – vzdává hold těm, kteří jsou ochotni učit na škole na vesnici, propagují knihy, zájem o vlastenectví, do Prahy – kulturního města na výlet

*Pantáta Bezoušek – podobnost s Babičkou Němcové, prostý starý upřímný venkovan si získá srdce měšťanů, snaží se je očistit od neblahého vlivu městského prostředí

*Západ – smutná románová idyla

*Kalibův zločin – Vojta Kaliba je klidný a hodný člověk, touží po spokojeném sedláckém životě a manželství, místo toho má kolem sebe samé nemilující lidi, věří jen pomluvám, manželka ho nemiluje, Kaliba se dostává kvůli intrikám do vězení, je ochotný všem opustit, ale když se vrátí domů. Najde svou ženu v náručí jiného a dozvídá se, že dítě které považoval za své, není jeho, v afektu zavraždí manželku a sám umírá

Kritický realismus

Josef Holeček

 • svázaný s jižními Čechami

*Naši – románová kronika, vzpomínky z dětství, vztah sedláka, šlechty a církevních hodnostářů

Alois Mrštík

 • moravský venkov

*Rok na vsi – románová kronika, není ústřední hrdina, střídá různé vypravěčské polohy, dění na vesnici od podzimu do podzimu, spoluautor bratr Vilém Mrštík, tvořili společně

– chybí jednotná linie, prostředí moravské vesnice, lidé se dobře znají, každý na někoho něco ví, ale ve skutečnosti to často ví špatně

– společná dramatická tvorba – Maryša

Vilém Mrštík

 • literární teoretik, kritika Ruchovců a Lumírovců, že se příliš zabývají historií, ale měli by také hledět na přítomnost a budoucnost
 • nechce ustoupit ze svých ideálů, spáchal sebevraždu
 • znal ruský a francouzský realismus, překládal teorii
 • měl blízko k impresionismu, snaha zachytit okamžik, v umění, ale i v literatuře

*Pohádka máje – hlavní hrdinka Helenka, milostný příběh, student práv Ríša – utrácí peníze, moc nestuduje, pošlou ho na venkov za strýcem farářem, okouzlen přírodou, potká tam Helenku, má ho ráda a napraví ho, láska Ríšu změní

*Santa Lucia – román, student mladý intelektuál, chudý, musí snášet ústrky od bohatých měšťanů. Rozčiluje ho falešné vlastenectví, hledá své vysněné město Santa Lucia, myslí, že je to Praha, ale zklamání, umírá na souchotiny

Tereza Nováková

 • okolí Litomyšle, národopisné práce, náměty pro romány a povídky
 • realistické postavy
 • bojovnice za práv žen, obdivovatelka Karolíny Světlé
 • rané sentimentalistické povídky, zabývají se nerovným vztahem mezi pohlavými, nenaplněnou láskou

*Jiří Šmatlán

*Drašar – katolický kněz, který dobře slouží lidem, když ale on potřebuje pomoci, všichni se k němu obrátí zády, nikdo mu nerozumí, porušuje celibát, nemůže se vymanit z erotického vztahu s vulgární ženou, umírá v chudobě

*Děti čistého živého – členné adamitské náboženské sekty

Český naturalismus

Karel Matěj Čapek-Chod

 • přízvisko Chod, aby se odlišil od Karla Čapka, pocházel z Domažlic
 • reagují na českou společnost a osudy lidí po 1. ww
 • novinář – nahlédl do všech vrstev a prostředí
 • ironický až groteskní pohled na skutečnost

*Kašpar Lén mstitel – román, Čapek Chod nasouvá lidi do situací jako loutky, lidé končí špatně, všeobecně špatný konec, voják Lén se vrací z vojny, zjistí, že dívka, kterou miloval byla svedena bohatým kupcem, jako mstu volí jeho potrestání, aby sjednal spravedlnost, v druhém dílu u soudu těžce nemocný Lén umírá

*Turbína

Josef Karel Šlejhar

 • skeptický pohled na svět a soudobou společnost
 • lidské osudy často porovnávány s osudy zvířat, stromů

*Kuře melancholik – povídka, malé dítě vychovává po smrti matky macecha, dítě umírá v ústraní malé kůlny jako slabé nevyvinuté kuře

České drama

Gabriela Preissová

*Gazdina roba – tragédie, venkovská švadlena Eva odchází za prací se svým milencem ze Slovácka do Rakouska, končí smrtí

*Její pastorkyňa – milostná tragédie opět ze Slovácka, hrdinkou Kostelnička, chudá, vesničany respektovaná žena, pomáhá své schovance Jenůfě zatajit nechtěné těhotenství s milencem, Kostelnička jednoho dne dítě zabije, vyseká díru v ledu a vhodí do ní dítě, potom se přiznává, vyústění nevyzní příliš pesimisticky, kritika Preissové za drsnost a otevřenost, inspirací pro stejnojmennou operu Leoše Janáčka

Ladislav Stroupežnický

 • dramaturg Národního divadla

*Naši furianti – fraškovitá, spor dvou radní o vhodného kandidáta na místo ponocného, vytvoření typických venkovských postava a jejich vlastností – pyšní, lakomí, tvrdohlaví, dobrosrdeční

reklama