Vedlejší věty

Vedlejší věty

Vedlejší věta podmětná
 • Otázka: Kdo, co, jaká věc? (1. pádová otázka)
 • Spojovací výrazy: kdo, co, že , aby …
 • Příklady: Kdo se bojí, nesmí do lesa. (Kdo nesmí do lesa?)
  • Je nezbytné, aby se dostavil. (Co je nezbytné? Jaká věc je nezbytná?)
  • Co říká, je pravda. (Co je pravda? Jaká věc je pravda?)

 

Vedlejší věta přísudková
 • Otázka: Jak, jako co?
 • Spojovací výrazy: jak, jako
 • Příklady: Obloha byla, jako když ji vymete. (Jako co byla obloha?)
  • Jirka byl takový, jako by mu uletěly včely. (Jako co byl Jirka?)
 • Poznámka: Vedlejší věta nahrazuje jmennou část přísudku jmenného se sponou. Ve větě hlavní stojí sponové sloveso (být, bývat, stát se, stávat se).

 

Vedlejší věta předmětná
 • Otázka: Pádové otázky kromě otázky 1. pádu
 • Spojovací výrazy: že, aby, jak …
 • Příklady: Řekl, že se vrátí v pět hodin. (Co řekl? Jakou věc řekl?)
  • Nechěl, abych to tajemsví prozradil. (Co nechtěl? Jakou věc nechtěl?)
  • Nevěděla, jak by se mi omluvila. (Co nevěděla? Jakou věc nevěděla?)
 • Poznámka: Pro určení VV předmětné je dobré se ptát Koho, co, jakou věc?

 

Vedlejší věta přívlastková
 • Otázka: Jaký, který, čí?
 • Spojovací výrazy: kdo, který, jenž, aby, jak, kde, kdy
 • Příklad: Půjčila jsem mu knížku, kterou jsem si velmi oblíbila. (Jakou knížku jsem mu půjčila?)
 • Poznámka: VV přívlastková rozvíjí jedno slovo VH.

 

Vedlejší věta doplňková
 • Spojovací výrazy: jak, jako
 • Příklady: Učeň pozoroval mistra, jak ošetřuje stroj.
  • V televizi ukazovali žáky, jak se dovedou zapojit do diskuse.
 • Poznámka: VV doplňková závisí na dvou členech VH. VV doplňková často následuje po slovese smyslového vnímání.

 

Vedlejší věta příslovečná místní
 • Otázky: Kde, kam, kudy, odkud?
 • Spojovací výrazy: kde, kam, kudy…
 • Příklady: Vrátil se tam, kde mu bývalo dobře. (Kam se vrátel?)
  • Sejdeme se tam, kde se spojuje Arbesova ulice s Alšovou. (Kde se sejdeme?)
  • Půjdeme tudy, kudy jsme choívali s babičkou. (Kudy půjdme?)

 

Vedlejší věta příslovečná časová
 • Otázky: Kdy, odkdy, dokdy?
 • Spojovací výrazy: když, jakmile, až, dokud…
 • Příklady: Počkám, dokud nepřijedeš. (Dokdy počkám?)
  • Až se vrátíš, budeš žasnout. (Kdy budeš žasnout?)

 

Vedlejší věta příslovečná způsobová
 • Otázky: Jak, jakým způsobem?
 • Spojovací výrazy: jak, že, pokud, aby…
 • Příklady: Udělal to lépe, než jsem počítal. (Jak to udělal?)
  • Udělej to tak, abys byl spokojený. (Jak to udělej?)

 

Vedlejší věta příslovečná měrová
 • Otázky: Jak, do jaké míry, jak mnoho?
 • Spojovací výrazy: že, až, co
 • Příklady: Zlata mu dal král tolik, co mohl unést. (Jak mnoho zlata mu král dal?)
  • Křičel, až nám zaléhaly uši. (Jak moc křičel? Do jaké míry křičel?)

 

Vedlejší věta příslovečná příčinná
 • Otázky: Proč, z jakého důvodu?
 • Spojovací výrazy: protože, poněvadž, že
 • Příklady: Nepřišel, protože byl nemocný. (Proč nepřišel? Z jakého důvodu nepřišel?)
  • Neodjel jsem na výlet, protože jsem zaspal. (Proč, z jaké příčiny jsem neodjel?)
 • Poznámka: VV příslovečná příčinná se často plete s VV příslovečnou účelovou. VV příčinná pojmenovává příčinu nějaké události. Abychom předešli záměně, ptáme se na ni Proč, z jaké příčiny.

 

Vedlejší věta příslovečná účelová
 • Otázky: Proč, za jakým účelem? (Proč, s jakým cílem, záměrem?)
 • Spojovací výrazy: aby, ať
 • Příklady: Chvátal, aby stihl vlak. (Proč chvátal? Za jakým účelem chvátal?)
  • Jitka koupila ovoce, aby mohla udělat salát. (Proč, za jakým účelem koupila ovoce?)
 • Poznámka: VV příslovečná účelová se často plete s VV příslovečnou příčinnou. VV účelová pojmenovává účel nějaké události, cíl. Abychom předešli záměně, ptáme se na ni Proč, za jakým účelem.

 

Vedlejší věta příslovečná podmínková
 • Otázky: Za jaké podmínky?
 • Spojovací výrazy: kdyby, jestliže, – li, když
 • Příklady: Kdyby bylo pěkné počasí, jeli bychom na výlet. (Za jaké podmínky bychom jeli?)
  • Přijde-li Petr, zůstanu doma. (Za jaké podmínky zůstanu doma?)

 

Vedlejší věta příslovečná přípustková
 • Otázky: I přes co, i v kterém případě, navzdory čemu?
 • Spojovací výrazy: i když, i kdyby, přestože, třebaže, ač, ačkoli
 • Příklady: Přišel, přestože hustě sněžilo. (I přes co přišel?)
  • Třebaže se celou noc učil, u zkoušky neuspěl. ( Navzdory čemu neuspěl?)
 • Poznámka: Význam věty vedlejší je v rozporu s významem věty řídící.
reklama