Bílkoviny

Bílkoviny

Bílkoviny – složení, struktura, vlastnosti a význam charakteristika
 • přírodní látky – základní stavební jednotky živé hmoty
 • v trávící soustavě se rozkládají na jednotlivé aminokyseliny
 • vznik: (poly)kondenzací aminokyselin
 • peptidická vazba
 • makromolekulární látky biologického původu – biopolymery
 • + 50 AK = bílkoviny/proteiny
peptidy 2-50AK
 • menší molární hmotnost než bílkoviny
 • dipeptidy, tripeptidy… > 10AK oligopeptidy x polypeptidy
 • funkce v organismu: regulační (hormony – oxytocin, antidiuretický h., insulin, adrenokortikotropní h.)
 • rozpustné ve vodě
 • fyziologické účinky
 • Glutathion: přírodní tripeptid, nukleofilní činidlo
rozdělení dle terciární struktury
 • fibrilární: vláknité, špatně rozpustné ve vodě (svaly, kůže)
 • globulární: kulovitý tvar (účastní se chemických dějů)
 • jednoduché: jen peptidové řetězce
 • složené: něco navíc (ionty, lipidy, sacharidy, zbytek kys. fosforečné)
struktura
 • primární: dána pořadím a typem AK, lineární
 • sekundární: řetězce se stáčí dle postranních řetězců > strukturu stabilizují vodíkové můstky (α-helix (pravotočivá šroubovice), β-skládaný list), závislost na primární
 • terciární: prostorové uspořádání sekundární struktury, vodíkové můstky, Van der Waalsovy síly, závislost na sekundární struktuře
 • kvartérní: jinak uspořádaná terciární struktura, může být i více řetězců (hemoglobin), i nebílkovinné složky
 • při porušení > ztráta funkčnosti
vlastnosti a význam
 • funkce: stavební, zásobní, transportní, imunitní, syntéza DNA, membránové proteiny, katalyzátor
 • rozpustné ve vodě > koloidní roztoky
globulární bílkoviny
 • katalytické (enzymy)
 • obranná (globuliny v krevní plazmě)
 • pohybová (aktin ve svalech)
 • srážení krve (fibrinogen)
fibrilární bílkoviny
 • skleroproteiny
 • ve vodě nerozpustné
 • odolné enzymům > nestravitelné
 • stavební funkce
 • kosti, chrupavky, kůže, šlachy
 • vroucí voda > želatina
 • pojivové tkáně – pevnost
 • dostatek kyseliny askorbové (vit. C) > kurděje
KERATIN
 • kůže, vlasy, nehty, peří, vlna
 • mechanicky a chemicky odolný
 • ochranná funkce
ELASTIN
 • šlachy, tepny > pružnost
FIBROIN
 • hmyz, pavouci – kokony, pavučina, hedvábí
enzymy
 • biokatalyzátory bílkovinné povahy
 • makromolekulární látky
 • substrát: látka, na kterou enzym působí
 • velice specifické účinky
složené bílkoviny (nebílkovinná složka)
 • lipoproteiny (lipid, stavební fce)
 • glykoproteiny (polysacharid, ochranná fce, aglutinogeny, stavební funkce, imunita – interferon)
 • fosfoproteiny (kys. trihydrogenfosforečná, zásoba fosforu – syntéza nukleových kyselin)
 • metaloproteiny (prvek/kov, ferritin – zásobárna Fe, transferrin – přenos Fe krví)
 • hemoproteiny/chromoproteiny (hem, hemoglobin, myoglobin, hemocyanin, cytochrom)
 • nukleoproteiny (zásadité AK)
Aminokyseliny
 • substituční deriváty karboxylových kyselin
 • R – CαH/NH2-COOH
 • aminoskupina na αC
 • postranní řetězce: polární, nepolární, kyselé, zásadité
 • 2AK – peptid
 • opticky aktivní: D, L
 • neesenciální – tělo si syntetizuje: transaminacemi z AK přijatých v potravě
 • proteinogenní: geneticky kódované
charakteristika
 • bezbarvé, pevné, krystalické sloučeniny
 • rozpustné ve vodě
 • většina amfoterní (COOH > kyselost, NH2 > zásaditost)
Jednotlivé druhy AMK
 • 12 AK – neesenciální
 • 8AK – esenciální: leucin, izoleucin, threonin, lysin, methionin, fenylalanin, tryptofan, valin
 • dělení: dle postranních řetězců: nepolární, polární, kyselé (COOH – odštěpení H), zásadité (NH2 – přijmutí H)
Vysvětlit vztah mezi hodnotou pH  prostředí a nábojem AMK
 • izoelektrický bod – hodnota pH, kdy se AK chová neutrálně
 • neutrální: všechny molekuly ve formě amfiontů – obojakých iontů
 • izoelektrický bod: závisí na počtu skupin COOH a NH2 v molekuly
Peptidická vazba

 • vázání AK v peptidech a aminokyselinách
Důkaz peptidické vazby
 • biuretová reakce
 • síran měďnatý, hydroxid sodný > modrofialové zbarvení
Esenciální AMK
 • esenciální = nepostradatelné: musí být organismu dodány v potravě, nevyrobí si je
 • aromatický/heterocyklický/rozvětvený uhlovodíkový zbytek
 • valin, leucin, izoleucin, methionin, threonin, fenylalanin, tryptofan
Biologické funkce bílkovin
 • stavební (kolagen, keratin)
 • katalytická (enzymy)
 • regulační (hormony)
 • obranná (protilátky)
 • transportní (hemoglobin)
Denaturace bílkovin
 • nezvratné porušení struktury (rozvolnění řetězců)
 • terciární a sekundární struktura (určuje vlastnosti)
 • ztráta funkce v organismu
 • teplem, UV záření, γ záření změna pH, denaturační činidla – kyselina/zásada
 • př. vaření (pro lepší trávení), sterilizace, konzervace potravin
Vysolování bílkovin (koagulace) – zvratné
 • srážení proteinu v roztoku pomocí anorganických solí
 • sraženina – bez poškození struktury – jde opět rozpustit
 • oddělování bílkovin
Metabolismus bílkovin
 • proteolýza: hydrolytické štěpení proteinů
 • proteosyntéza: tvoření proteinů
trávení bílkovin
 • rozklad bílkovin na AK
 • žaludek, tenké střevo
 • endopeptidázy (pepsin, trypsin, chymotrypsin) > exopeptidázy a další
AK
 • zásoba pro syntézu
 • citrátový cyklus > CO2 + H2O + ATP
  • vyloučení N > močovina (rostliny – alkaloidy)
reklama