Kyseliny bezkyslíkaté

Kyseliny bezkyslíkaté

KYSELINY BEZKYSLÍKATÉ

Tyto kyseliny tvoří pouze vodík a další nekovový prvek.
Nejznámější bezkyslíkaté kyseliny jsou odvozeny od prvků VII.A skupiny – F,CL,Br,I, které
se nazývají halogeny.
Sloučeniny halogenů s vodíkem se jmenují halogenovodíky:

Fluorovodík   HF
Chlorovodík   HCl
Bromovodík   HBr
Jodovodík   HI

Vodným roztokům halogenovodíků se říká halogenovodíkové kyseliny:

Kyselina fluorovodíková   HF
Kyselina chlorovodíková   HCl
Kyselina bromovodíková   HBr
Kyselina jodovodíková   HI

Název je dvouslovný:

A. podstatné jméno – vždy KYSELINA

B. přídavné jméno – má 2 části, předponu odvozenou od prvku, který váže vodík (např. chlor – chloro) a slovního základu = vodíková. Součet oxidačních čísel prvku v kyselině musí být 0.
Př. H1 F-1 = kyselina fluorovodíková
(Pozor koncovka přídavného jména – ová není 
koncovka oxidačního číslo VI!)

Zástupci:
Kyselina fluorovíková HF:
• Vysoce toxická a žíravá kapalina
• Silné leptavé účinky na kůži
• 40% vodný roztok
• Používá se k leptání skla, výrobě plastů – teflon

Kyselina chlorovodíková HCl:
• Bezbarvá těkavá kapalina
• Silná žíravina
• Koncentrovaná 37% (roztok chlorovodíku ve vodě)
• Technická HCl (nazývaná kyselina solná) má nažloutlou barvu (rozpuštěný FeCl2)
• V lidském žaludku je slabý roztok HCl 0,3 – 0,4% součástí žaludeční šťávy a má
význam při trávení potravy (kyselina způsobuje také pálení žáhy a žaludeční vředy)
• Používá se při výrobě plastů, léčiv, barviv, k čištění plechů před letováním a
smaltováním (nádobí) a k odstraňováním nečistot (sklo, keramika, WC)

reklama