Kyseliny – úvod

Kyseliny - úvod

KYSELINY – úvod 

KYSELINY jsou látky, které ve vodě uvolňují kationty vodíku H
.
Kyseliny se ve vodě štěpí na vodíkový kation H+
a anion zbytku kyseliny – např.:

Vlastnosti kyselin:

1. Společné – např. reakce s kovy (vzniká vodík) nebo barva indikátoru v roztocích kyselin
(lakmus – červená)

2. Rozdílné – např. některé kyseliny existují pouze ve vodném roztoku (k. chlorovodíková),
jiné lze získat v bezvodém stavu jako pevné krystalické látky (k. citronová)

POZOR!!
Většina anorganických kyselin jsou silné žíraviny!!

Leptají sliznice, pokožku i oděvy!!

Při práci s kyselinami je nutné používat ochranné pomůcky – obličejový štít (brýle), pryžové
rukavice, pracovní plášť.

1. POMOC!!
Postižené místo otřeme suchou látkou a okamžitě omýváme proudem studené vody!!
Potom můžeme postižené místo opláchnout zředěným roztokem sody nebo umýt mýdlem.

ŘEDĚNÍ KYSELIN!!
Vždy opatrně přiléváme kyselinu do vody, nikdy ne naopak!!

ROZDĚLENÍ KYSELIN

Anorganické kyseliny dělíme na 2 základní skupiny:

1. KYSELINY BEZKYSLÍKATÉ (HX, X = nekov)
Př.: HCl – kyselina chlorovodíková

2. KYSELINY KYSLÍKATÉ (HXO)
Př.: HNO3 – kyselina dusičná

reklama