Lipidy

Lipidy

Charakteristika a klasifikace lipidů. Chemické složení. Výskyt, možnosti získání, vlastnosti, význam. Charakteristika, rozdělení, výskyt a význam terpenů a steroidů. Vosky.

 • přírodní látky
 • nepolární (převážně nepolární vazby C) > rozpustné jen v nepolárních rozpouštědlech (organická) > nerozpustné ve vodě
 • funkce: zásobní (energie), ochranná (obalení tukem), výstavbová (součást biologických membrán), váží vitamíny rozpustné v tucích (A, D, E, K)

rozdělení lipidů

 1. jednoduché: > Acylglyceroly (tuky a oleje)
 2. složené: > Fosfolipidy (součástí biologických membrán)
 3. isoprenoidy > Terpenoidy (silice, vitamín A, karotenoidy, kaučuk)

Steroidy (cholesterol, pohlavní hormony, kortikoidní hormony)

Jednoduché lipidy

Acylglyceroly

 • estery vyšších mastných kyselin (palmitová, stearová, olejová, můžou být i kombinované) a glycerolu
 • k. olejová (v olivovém oleji) kapalná > tuky kapalné

nej. triacylglyceroly

 • organická rozpouštědla těkavá > snadno se odpaří > získávání tuků extrakcí

zdroje tuků a olejů

 • rostlinné: semena rostlin (rostlinná zásobárna energie), slunečnice, řepka olejka, olivy, mák, ořechy, len, avokádo, tropické ovoce (ochrana proti odpařování vody)
 • živočišné: podkožní tuk (škvařením), z mléka (odstřeďováním)
 • margaríny: ztužováním tuků (+H, hydrogenace)

– CH = CH –   +   H2    >(P,T,kat.)>    – CH2 – CH2 –    (uspořádání do krystalické struktury)

 • tuky/oleje: tuky vznikají ztužováním olejů > zánik dvojné vazby

Reakce Acylglycerolů

 • hydrolýza (opak k esterifikaci) > vzniká glycerol a vyšší mastná kyselina
 • zmýdelnatění (alkalický hydrolýza) > reakce s hydroxidem alkalického kovu > vzniká glycerol a sůl

Vosky

 • tuhé, ve vodě nerozpustné látky (odolné oxidaci i hydrolýze)
 • estery vyšších mastných kyselin a vyšších alkoholů (cetylalkohol C16H33OH)
 • funkce: ochranná (odpuzuje vodu na listech rostlin, peří, srst), stavební (včely), vorvaňovina (– z vorvaních lebek, kosmetika)

Složené lipidy

Fosfolipidy

 • zbytek kyseliny fosforečné
 • součástí biologických membrán (například buněčné stěny)
 • polární i nepolární složka
 • tvoří lipidové dvojvrstvy:  staví se k sobě nepolární částí, nepropustné pro ionty a polární látky, transport membránových bílkovin

Lecithin

 • v mozku, nervech, játrech, v čokoládě, lentilkách, v žloutcích
 • jako emulgátor – umožňuje míchat polární a nepolární složky

Glykolipidy

 • další ze složených lipidů

Isoprenoidy

 • přírodní látky
 • vznikají v rostlinných a živočišných organismech
 • izoprenová jednotka: 2-methylbuta-1,3-dien

Terpeny

 • převážně v rostlinné říši
 • uhlovodíky, nebo kyslíkaté deriváty uhlovodíků
 • mentol (součástí mátové silice) viz. obrázek
 • kafr
 • betakaroten (provitamin vitaminu A > z něj si tělo vytváří vitamín A – v barevném ovoci a zelenině)
 • vitamín A (živočišné produkty)
 • kaučuk (přírodní i syntetický, polymerní) >

Steroidy

 • základní jednotka steran: viz. obrázek
 • cholesterol: přirozeně v organismech (stěny cév), živočišné

tuky, mléko, vejce (není v čistém sádle)

 • vitamín D: tělo si ho vytváří ze slunečního záření (kosti, zuby)
 • pohlavní hormony: testosteron (mužský – vývoj druhotných pohlavních znaků), estradiol (ženská obdoba testosteronu), progesteron (ženy – těhotenství), mestranol (HA – obdoba progesteronu)

Biologické funkce tuků

 • tepelná izolace tkání a orgánů
 • ochranná funkce (tukové pouzdro – ledviny)
 • energetická funkce (oxidace glyceridů)
 • nepolární rozpouštědla (vitamíny, hormony, barviva…)

Ztužené tuky

ztužování tuků (katalytická hydrogenace)

 • adice, odstranění = (tekutost)
 • oleje > tuky (nepodléhají žluknutí, ani vysychání)
 • x zápach, lépe skladovatelné
 • potravinářství
 • nenasycené k. k. – esenciální

„Vysychání“ a žluknutí tuků

žluknutí: rozklad tuků (oxidace)

 • působením mikroorganismů
 • nejsnáze oleje > biochemický proces
 • zápach: uvolnění nižších mastných kyselin
 • vnik: aldehydy/ketony/karboxylové kyseliny
 • znehodnocení vitamínů, produkty jedovaté

vysychání olejů (polymerace)

 • nenasycené mastné kyseliny s více dvojnými vazbami (kyselina linolová, kyselina linolenová) > lněný, sójový
 • rozetřený do tenké vrstvy > reaguje se vzdušným kyslíkem > polymerní oxidace
 • souvislý povlak (film) – kyslíkové můstky
 • laky, olejové barvy
 • sikativa (urychlení, oxidy Mn, Cr), pigmenty

Vyšší mastné kyseliny

 • karboxylové kyseliny (COOH, kyslíkaté deriváty uhlovodíků)
 • vyšší monokarboxylové: voskovitý charakter, omezeně rozpustné ve vodě, kapalné – vodíkové můstky
 • dikarboxylové:nižší rozpustné ve vodě
 • palmitová (hexadekanová), stearová (oktadekanová), olejová (oktadeka-9-enová)
 • laurová (dodekanová), myristová (tetradekanová), linolová (oktadeka-9,12-dienová)
 • kyselina palmitová (C15H31COOH) – pevná látka, palmový olej, deriváty k výrobě napalmu
 • kyselina stearová (C17H35COOH) – pevná látka, soli stearany, mýdlo a prací prostředky
 • kyselina olejová (C17H3COOH) – nenasycená > kapalná
 • palmitová + stearová > stearin (svíčky, krémy), estery s glycerolem v tucích, alkalická hydrolýza > soli (mýdla)

Výroba mýdla a jeho čistící účinky.

zmýdelnatění (alkalická hydrolýza) – saponifikace

 • NaOH, KOH > výroba mýdel
 • mýdla: sodné/draselné soli mastných kyselin
 • sodná mýdla: tuhá – prací/čistící prostředky
 • draselná mýdla: mazlavá – dezinfekční prostředky
 • acylglycerol + hydroxid > glycerol + sůl
 • alkalické soli mají zároveň hydrofobní i ve vodě rozpustnou část, a tak jsou schopné rozpouštět tuky ve vodě

Chemická podstata přírodního kaučuku

 • výskyt: koloidní roztok latex, tropické rostliny
 • latex > vysušení k. mravenčí
 • získávání: kaučukovník
 • elasticita (x guataperča – trans izomer)
 • zahřívání + S = vulkanizace (+ změkčovadla, plnidla, pigmenty, antioxidanty) > pryž (pneumatiky)
 • ebonit = tvrdá pryž (více síry)
 • Jde o polymerizovaný 2-methylbut-1,3-dien, odvozený od isoprenu
 • Příliš dlouhé řetězce se v místě dvojných vazeb lámou působením kyslíku – zvýšení pružnosti

Polymerace.

 • podmínka polymerace – násobná vazba
 • monomery > polymer
 • iniciátory > aby reakce proběhla

Metabolismus lipidů

 • zásobní funkce: druhotná po sacharidech (sacharidy vyčerpány jako první)
 • rozklad na acetylkoenzym A

> možnost přeměny na sacharidy

> citrátový cyklus, dýchací řetězec > CO2 + H2O + ATP

 • tuky > mastné kyseliny + glycerol
 • mitochondrie > oxidace mastných kyselin (anaerobní proces) = β-oxidace
 • odbourávání mastných kyselin se také nazývá Lyhenova spirála
 • 1 molekula kyseliny palmitové = 129 ATP
 • syntéza mastných kyselin > cytoplasma > acylglyceroly > tukové tkáně
reklama